Josef Zickler

  • ŘN - VU
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.12.2015 17:30:28

Budujeme si tu zvláštní elity, pro něž neplatí naše pravidla? To není v pořádku

Budujeme si tu zvláštní elity, pro něž neplatí naše pravidla? To není v pořádku

Největším nebezpečím naší vlasti pro zachování jej identity, kultury a tradic, jsou především její vlastní občané. Občané, kteří v rámci svých funkcí nebo pracovních postů mají právo, spíše až povinnost, vymáhat zákonem dané normy a zvyklosti.

Nejde ale pouze o ty, kteří jako prostituti slouží různým politických náladám a komplotům, proto, aby si zachovali přízeň mocných. Především však o ty, kteří se opravdu bojí jakýchkoli možných problémů nebo komplikací. Pro svůj klid a pohodlí ustupují od zákonem daných pravidel,  které mají hájit a vymáhat. Nejspíše si vůbec neuvědomují, jaké následné škody sami sobě, svým potomkům, ale i svému národu, způsobují. Zdá se, že jde vždy o maličkosti, ale tyto jednotlivé maličkosti se postupně slévají v celistvý proud, který jednoznačně ovlivňuje postoj a postavení celé společnosti.

Pro příklad jsem si nevybral, žádnou extrémní oblast, ale prozaické místo každé společnosti jako je škola.

Děti z muslimských rodin narážejí i při výuce na řadu překážek

Pokud někdo učí na základní škole muslimské děti, je mu známo, že odmítají z důvodu náboženství dělat spoustu činností. Nesmí kreslit, vystřihovat, vybarvovat a modelovat nic, co má oči. Tedy lidi, zvířata, popřípadě pohádkové postavy. Nesmí zpívat, vytleskávat rytmus, tančit a zobrazovat nic, co souvisí s křesťanstvím, jako je třeba hvězda nebo zvonek. V podstatě každý den řeší vyučující problém, že takový žák něco nesmí vzhledem ke svému vyznání. Většina zainteresovaných na různých stupních řízení a odpovědnosti se věc bojí řešit, aby si nevytvořili problém. Proto někdo odpovědný těmto žákům podepíše individuální výuku a zprostí je hromadného vyučování podle našich osnov.

Jak pohodlné. Ty děti budou nehodnocené a vše je legální. Všechno dopadlo vlastně dobře…

Ne, jen zdánlivě.

Pokud někdo učí na základní škole, ví, že další problémy jsou s žáky z rodin s nízkým sociálním statusem, pro které pocitově nemá vzdělání žádný význam. Z nich se nejčastěji rekrutují budoucí žadatelé o sociální dávky a invalidní důchody. Na tyhle žáky, jak sami říkají učitelé, neplatí běžné domlouvání. Ve škole si vytvářejí vlastní pravidla, bývají agresivní, často z nich mají učitelé strach. Spolupráce s rodiči nefunguje.

Sankce, které by byly účinné, nepřiházejí. Nikdo si opět nechce dělat problémy. Odpovědní budou raději vysvětlovat do nekonečna nesouhlasícím s tímto stavem, že oni s tím nic nedělají. Oni totiž ti nesouhlasící jsou méně agresivní a vice chápaví k současnému stavu zbabělosti. Prostě je to pro všechny pohodlnější. Vše je tedy v pořádku?

NE, není.

Budujeme si tu skupinu lidí, pro kterou budou platit jiná pravidla?

Škola, jak se říká, je základem budoucího života. Pokud je to tak, co tedy svými ústupky na místo jednoznačného prosazování daných norem budujeme? Základ čeho? Budujeme elity, které jsou již od dětství ujišťovány prostŕednictvím naší zbabělostí a nedůslednosti o tom, že pro ně pravidla neplatí. Co je však ještě horší, je jejich přesvědčeni, že zákon není pro ně, pouze pro ty ostatní.

Kdo je tedy vinen? My všichni, kteří z důvodů své zbabělosti nebo alibismu, přehlížejí v rámci svých povinností a oprávnění nedodržování zákonných norem. Školu jsem uvedl pouze jako příklad. Tento stav platí ale ve všech oblastech lidského působení. Vrcholem pyramidy  je pak zbabělé chování našich politiků.

Ty sice právem odsuzujeme, ale jsme opravdu my jiní? Nebo oni jsou obrazem chování nás všech? Odpověď si najděte sami.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama