Josef Zickler

  • ŘN - VU
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.11.2015 21:24:35

Trvalý pocit nespravedlnosti je ubíjející. Pozor na to i v sociální oblasti

Trvalý pocit nespravedlnosti je ubíjející. Pozor na to i v sociální oblasti

Položil jsem si několik otázek. Například tu, proč občané naší země, včetně mé osoby, mají takový odpor k novým menśinám, které by se mohly nově usadit v naší vlasti? Hledal jsem i odpovědi a zajímalo by mne, jak na to nahlížíte i vy. Napište mi to.

Proč někteří naši občané dávají jednoznačně přednost své nezaměstnanosti před zaměstnaností? Proč u značné skupiny obyvatel je jakákoliv možnost zneužívání sociálních výhod považována za národní sport?

Proč poctivě pracující občan, jehož příjmy jsou poctivě zdaňovány, čím dál jednodušeji propadá do beznaděje a vzteku. On totiž trvalý pocit nespravedlnosti je velice ubíjejicí...

Rozdělení společnosti má na svědomí současná sociální politika

Současná sociální politika je dle mého, jedna z největších příčin rozdělování společnosti, kdy zastánci tohoto neúnosného sociálního systému aktuální stav zcela záměrně nesprávně označují za rostoucí rasovou nesnášenlivost.

Jaká já vidím největší negativa současného sociálního systému? 

Systém je především neskutečně diskriminující pro poctivé občany. Vychovává zcela bezostyšně občany k zahálce a podvodu. Systematicky devastuje státní pokladnu formou neúnosně narůstající mandatorních výdajů státu. Zvýhodňuje nepřímo určité menšiny, čímž právě stát sám nepřímo podněcuje odpor a i nenávist vůči zvýhodňované menšině. I bez ohledu na možný rozdílný postoj jednotlivců k plnění povinností, je na ně pohlíženo negativně jako na celek.

Ptám se sám sebe, proč tuto sociální sebevraždu naše vládnoucí garnitura připouśti?

Odpověď je velice prostá. Je to pro ně pohodlné, nevznikají problémy a jejich příjmy to neohrozí. Pro zahálčivé a neodpovědné občany je to líbivé a je tedy zajištěn i příliv voličů. Bonusem je možnost, že různé organizace a jedinci na tom stavu mohou bezostyšně vydělávat, aniž by vložené prostředky splnily svůj účel přímo právě v té sociální oblasti.

Proto vše si dovolím tvrdit, že základní podmínkou odstranění negativ ze sociální sféry je zásadní  změna postoje politiků k této oblasti. Přinejmenším bych cestu viděl v následujících krocích:

- striktní revize veškerých norem upravujících čerpání sociálních pomoci s cilem  zpřísnění veškerých podminek čerpání a dokladování nároku.

- zavedení průběžných i následných kontrol terénními kontrolními pracovníky, kteří zjišťují pravdivost a časovou platnost deklarovaných důvodů opravňující respondenta k čerpání sociální pomoci

- v připadě zjištění nepravdivých údajů předat osobu ke zahájení trestního stíhání, kdy  uvedení nepravdivých údajů musí být považováno za dokonaný trestný čin podvodu.

    - okamžité zrušení veškerých začleňovacích a integračních programů, včetně již těch započatých. Zrušení veškerých orgánů, instituci a komisí zabývajících se integračními programy.Je nutné hledět na všechny občany v duchu rovnosti k právům i povinnostem.

- bez ohledu na rozhodnutí Nejvyššího soudu a tendenčních postojů EU, obnovit u nezaměstnaných povinnost veřejně prospěšných prací a tuto rozšířit i do jiných dříve nevyužívaných sfér. Vše za manažerského dohledu státu

- v rámci manaźerské činnosti státu vybudovat státem řízené a spravovaná komunitní centra, jejíchž součástí budou nízkonákladová ubytovací zařízení a hospodářské provozy zajišťující částečnou potravinovou a hodpodářskou samostatnost, těchto komunitních center.

- stát tedy s plnou péčí poskytne všem občanům ve hmotné nouzi, která je způsobena z jejich vlastní viny odpovídající ubytování, základní stravu, zdravotní péči, ošacení, ovšem za podmínky povinné účasti na životě a provozu komunitního centra.

- Misto bezúčelného plýtvání penězi formou doslovného rozdávání sociálních výhod osobám, které nikdy neměly snahu pracovat a chtějí pouze žít na úkor společnosti, těmto zabezpečit základní životní potřeby formou života v komunitních centrech, bez dalšího nároku na finanční sociální podporu.

- Nelze dopustit, aby ani tyto osoby zůstaly bez základních životních potřeb, ALE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE PŘIPUSTIT STAV,  ABY TYTO DOSLOVA PARAZITUJÍCÍ OSOBY ŽILY LÉPE, NEŽ TI, KTEŘÍ PRACUJÍ NEBO CELÝ ŽIVOT PRACOVALY NEBO NA ÚKOR NAŠICH NEMOCNÝCH A INVALIDNÍCH OBČANÚ.

Pokud se někdo nyní domnívá, že jen tak omílám stokrát řečenou skutečnost, která nemá se současným překotným děním nic společného, tak to je omyl. Přesvědčil mě o tom včera občan zvaný SOBOTKA. Pŕed svým odletem do Bruselu prohlásil pro televizi NOVA, že přijeti nějakých 3 až 4 tisíc uprchlíků pro nás není nic hrozného. 

Omyl.

Pro ty, kteří budou muset doplácet na jejich spokojený život, dle představ Bruselu, to bude zase pořádná porce, kterou SEBEREME našim skutečně potřebným a skutečně slabým občanům. Občan zvaný Sobotka má prostě svůj vlastní názor. Tak si dovolím mít také svůj vlastní názor.

Jaký je postoj Řádu národa k těmto otázkám?

Na závěr bych si dovolil připomenout náš postoj  konzervativních nacionalistů v této velice pro společnost ožehavé otázce - tedy postoj politického hnutí ŘÁD NÁRODA.

Základním principem musí být princip zásluhovosti. Ten, kdo společnosti dával, snažil se dávat nebo mu v jeho snaze dávat zabránila vyšší moc formou zdravotního postižení, ten je oprávněným příjemcem sociálních výhod.

Rovnoprávný stav v sociální oblasti nastane okamžitým zastavením integračních programů pro začlenění menšin do společnosti, kdy je nutné vycházet ze skutečnosti, že v naší společnosti jsme si všichni rovni, a proto všichni mají stejná práva, stejné povinnosti i stejné možnosti.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama