Karel Pohner

kandidát
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.10.2016 8:54:46

Volební program, který řeší podstatu a nepodlézá voličům.

Volební program, který řeší podstatu a nepodlézá voličům.

Známe předvolební programy jednotlivých stran?

Každý volební program je kompromisem více názorů, ale především je tvořen na míru voliči. V podstatě mu podlézá a chce se mu zavděčit. To, že se pak dotyčná strana svůj program nesnaží splnit, nebo ba co hůř v případě levicových stran ho plní a rozdává peníze, které nemá a zadlužuje tím zemi, to je už jiná otázka. Dovolil jsem si tedy sestavit program, který je podle mého vnitřního přesvědčení a nejvíce se blíží straně 43, za kterou také kandiduji.


PRIORITY NAŠÍ ZEMĚ JSOU NAŠIM PROGRAMEM   


1.         svoboda slova a pravda jsou předpokladem pro přežití naší civilizace


Nic není důležitější než svoboda.“  – Ernest Hemingway


Podstatou ohrožení naší civilizace je omezování svobodného vyjadřování a mediální manipulace řízené a financované politiky a neziskovými organizacemi. Existuje celá řada tabu, o kterých se nemluví a statistik, které se nesmí publikovat. Není možné hledat řešení, pokud pravdivě a poctivě nepojmenujeme skutečnou realitu. Pokud budeme omlouvat zlo a zkreslovat historii a zkušenosti našich předků, nemáme šanci. Svoboda slova znamená           možnost kritiky             jakékoliv ideologie, náboženství, státu nebo politika.


2.         pojmenování a řešení příčin nikoliv důsledků je podmínkou úspěchu


„Běda, z jak malých příčin se hroutí veliké věci.“ – Claudius Claudianus


Řeší se důsledky, ne příčiny! Tento fenomén "sociálně-korektní" doby je příčinou většiny problémů Evropy, naší země, našich krajů a obcí. Hned za pravdivým pojmenováním příčin musí následovat jejich řešení. Emotivní projevy a pláč zkorumpovaných evropských politiků nad stovkami mrtvých, kteří jsou opakovaně vražděni ve jménu Aláha, jsou projevem pokrytectví a lidského hyenismu. Nenávistná ideologie byla, je a bude příčinou zla.  

                               

3.         každý musí respektovat hranice naší země a vůli jejÍch obyvatel


„Města by měla být opevněna odvahou svých obyvatel.“ – Agésiláos ii.


Pokud nebude plněna tato povinnost EU, musíme vybudovat společnou ochranu hranic států společenství států V4 nebo naší státní hranice. Podpora invaze ideologie, která nás nenávidí a chce si podrobit Evropu je zločin. Žádný politik nemá morální právo přenášet tato bezpečnostní rizika na občany naší země. A pokud to dělá, mělo by to být klasifikováno jako vlastizrada a kolaborace.              


4.         bezpečnost a právo na sebeobranu patří k základním právům člověka


„I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad smutnou nezbytností, mnohem horší by bylo, kdyby pachatelé zla vládli spravedlivým.“  – Aurelius Augustinus

Každý člověk má mít právo bránit životy svých blízkých i život svůj. Měl by mít možnost se také podílet na obraně města, kraje či státu. Není možné, aby zločinci byli před zákonem zvýhodněni na úkor slušných a poctivých lidí. Vlastnit zbraň k obraně bylo a je v demokracii správné.  Odzbrojení vlastních obyvatel bylo za fašismu, komunismu a nyní ho prosazuje EU. 


5.         úcta ke zkušenostem a znalostem seniorů


„Všechno, co víme, pochází ze zkušenosti.“ – Immanuel Kant


Lidé odchází do důchodu a s nimi mizí pracovní zkušenosti a znalosti. Tento potenciál bychom měli umět využít a   seniorům více naslouchat a vážit si jich. Žádná sociální almužna nevyváží úctu a respekt k člověku, který toho v životě mnoho dokázal. Je potřeba ukázat mladé generaci, že zkušenosti lidí, kteří mají mnohaletou praxi, jsou  velice cenné. Existuje celá řada možností, jak zajistit důstojný a stále aktivní život seniorům.     


6.         práce jako podmínka pro chronicky nezaměstnané místo podpor


„Lepší je těžká práce než nečinnost.“ – Konfucius
           

Pracující člověk byl odjakživa vážený a měl respekt a úctu ostatních. Pracovat je přirozené. Pro někoho je práce smyslem života, pro někoho zábava a pro mnohé povinnost. Pokud někomu jsou tyto hodnoty cizí, musí být k práci motivován. Je potřeba naplno říct, že žít bez práce z dávek je ostuda a parazitování na ostatních lidech.


7.         nižší daně cestou redukce přebujelé administrativy a počtu institucí


„Každá instituce, která zaměstnává více než sto lidí, je soběstačná; může fungovat sama pro sebe a nepotřebuje styk s veřejností.“  – Cyril Northcote Parkinson


Zvyšování daní je cesta do pekel. To ví každý ekonom a vzniká tak nekonečná spirála, která končí krachem občanů, obcí, krajů a států. Vyšší daně vyžadují vyšší výdaje na administrativu, které se řeší dalším navyšováním daní. Tato kontrola státu je také podhoubím pro korupci.


8.         MOTIVAČNÍ PŘÍDAVKY NA DĚTI VÁZANÉ NA JEJICH VZDĚLÁNÍ    


Kdo národu slibuje blahobyt bez námahy, ten vybízí k pozdně římské dekadenci.“ – Guido Westerwelle


Není možné, aby děti byly jenom zdrojem příjmů rodičů, kteří se jim nevěnují. Narození dítěte je velkou radostí, ale je to také závazek. Především na rodičích záleží, jak bude dítě úspěšné v životě, co ho naučí a jak ho vychovají. K tomu by jeho rodiče měli být motivováni dávkami, které budou podmíněny pravidelnou školní docházkou, školní i mimoškolní činností dítěte a jeho pílí.                    


9.         demokratický zákon o referendu a více práv a zodpovědnosti lidem


„Demokracie nepanuje, ale opravuje.“  – Tomáš Garrigue Masaryk


Pokud by fungovala přímá demokracie už nyní, mohli by občané svou volbou předejít riskantním a nezodpovědným experimentům některých nadnárodních struktur. Je to pojistka demokracie v krizových situacích. 


10.       DOTACE  A KORUPCE  


Příležitost dělá zloděje" - lidové přísloví


Dotace nadělají obvykle více škod než užitku. Křiví trh, zatěžují budoucí rozpočty krajů a obcí a jsou živnou půdou pro korupci. Korupce je přímo úměrná výši přerozdělovaných prostředků a počtu úředníků, kteří je přerozdělují. Tyto peníze budou draze vykoupeny závislostí na diktátu korporací, které ovládají úředníky z EU.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout