Karel Schwarzenberg

Do voleb s úsměvem
  • TOP 09
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.12.2010 16:19:53

K dohodě mezi JAR a EU

K dohodě mezi JAR a EU

Řeč na 2. schůzi Senátu PČR dne 8. 12. 2010.

Děkuji, pane předsedo, Jihoafrická republika jako země s demokratickým politickým systémem a zároveň je významný hráč na africké pevnině, má nadstandardní vztahy s Evropskou unií. Tyto vztahy jsou zakotveny v Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, která byla podepsána 11. října 1999 v Pretorii a vstoupila v platnost 1. května 2004. Česká republika se stala smluvní stranou Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci v roce 2004 v návaznosti na příslušné ustanovení aktu o přistoupení k Evropské unii. V Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci je zakotven požadavek její revize během pěti let od vstupu v platnost. Dohoda o první revizi, jejíž celý název zní: Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci, byla podepsána dne 11. září 2009 v jihoafrickém Kleinmondu a nyní se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací. Z pohledu evropského práva se jedná o tak zvanou smíšenou dohodu, jež je sjednávána Evropskou unií a zároveň i jejími členskými státy. Bude uzavřena poté, co ji schválí všechny členské státy Evropské unie v souladu se svým ústavním pořádkem a až souhlas s jejím uzavřením vysloví i Evropský parlament. Revizní dohoda se týká některých ustanovení o rozvojové a hospodářské spolupráci. Nově se do smluvních vztahů mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou doplňuje ustanovení O boji proti terorismu, mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, žoldnéřích, ručních a lehkých zbraních.

Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci obsahuje taky část k obchodním vztahům, revize této části však byla odložena vzhledem k dosud neuzavřeným jednáním o Dohodě o hospodářském partnerství, tzv. Economic Partnership Agreements - EPA - mezi Evropskou unií a členskými zeměmi, regionálního intergračního sdružení jihoafrických států, kam patří i Jihoafrická republika. Tato dohoda je v souladu s právním řádem České republiky a se závazky, vyplývajícími z členství v Evropské unii a z jiných platných smluv a také je v souladu se zásadami mezinárodního práva. Dohoda nebude mít dopad na státní rozpočet a nepředpokládá se přijetí žádných vnitrostátních právních předpisů k jejímu provádění.

 

Děkuji za pozornost.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout