Karla Maříková

  • SPD
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28. 4. 2018 18:58:13

Řešení pro zdraví lesů i dřevozpracující průmysl

Řešení pro zdraví lesů i dřevozpracující průmysl

Změny klimatu, extrémní výkyvy počasí, sucho, zvyšující se teploty, špatná druhová skladba stromů má za výsledek zkázu lesů a nahrávají všem škůdcům. Pestřejší druhová skladba umožňuje snadněji odolávat živelným katastrofám -polomům, ale také škůdců.

Kalamitní dřevo tvoří až 70 procent celkové těžby dřeva převážně napadené kůrovcem. Toto dřevo má na trhu nižší cenu a v Evropě je ho nyní přebytek. Snižovat pravděpodobnost kalamit důrazem na větší zastoupení smíšených porostů a větší prostorovou rozrůzněnost by mohla vyřešit certifikace lesů FSC. Lesní certifikací se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění zda-li je obhospodařován v souladu s ekologickými, sociálními a ekonomickými kritérii a požadavky definovanými Českým standardem FSC. Tento certifikát zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Pro vlastníky lesa je prestižním oceněním přírodě blízkého lesního hospodaření. Zároveň Český standart FSC podporuje zaměstnávání místních obyvatel, motivuje a vede zaměstnavatele k dalšímu vzdělávání pracovníků a dává důraz také na bezpečnost práce. Certifikace FSC tak může přispět k řešení současných sociálních problémů v lesním hospodaření a na venkově, podpořit místní zaměstnanost a rozvoj venkova.

Lesy v ČR jsou ze 70% certifikovány certifikačním systémem PEFC, jehož standart však není zárukou trvale udržitelného hospodářství, jelikož nezaručuje ochranu lesní půdy před degradací, k níž dochází na holosečích, neomezuje jejich velikost nad rámec zákona, negarantuje, že se z ekosystému těžbou dřeva neodčerpá více živin, než se do něj vrátí, nezaručuje zachování biodiverzity, jelikož nekvantifikuje kolik stromů by se mělo nechat na dožití a k zetlení. PEFC tak není zárukou trvale udržitelného obhospodařování lesů.

Český standard FSC naopak představuje normativní podklad pro certifikaci lesního hospodaření mezinárodním certifikačním systémem FSC na území ČR. Po této certifikaci je zvýšená poptávka na světovém trhu a českým podnikatelům by zajistila konkurenceschopnost a snížil by se export surového dřeva a zvýšil se export dřevařských produktů s vyšší přidanou hodnotou. V ČR je takto certifikováno pouze 2% lesů a poptávka jasně převyšuje nabídku. Certifikace je tržním nástrojem a volbou vlastníka lesů, v případě Lesů ČR toto náleží Ministerstvu zemědělství, to ovšem nekoná a spíše se certifikaci brání.

Lesní společnosti každý rok vyvezou z tuzemska surové dříví za více než 11 miliard korun. Export by však mohl být mnohem efektivnější. Přidaná hodnota, která u prvotního pořezu není velká, končí u našich sousedů, kteří surovinu následně zpracují do hotových výrobků. Česká republika tak každoročně přichází přibližně o 34 miliard korun. Pokud české zpracovatelské firmy nebudou moci efektivně nabídnout dostatek české FSC suroviny a finálních výrobků s vysokou přidanou hodnotou, po které roste poptávka hrozí přesunutí jejich zakázek do zahraničí a dojde k ohrožení 4000 pracovních míst přímo v tomto sektoru a v návazném dodavatelském řetězci.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama