Karla Maříková

  • SPD
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.03.2018 10:41:21

Zavedením přímé volby starostů a hejtmanů posílí jejich mandát

Zavedením přímé volby starostů a hejtmanů posílí jejich mandát

Poslanecká sněmovna bude na příští schůzi projednávat návrh SPD ústavního zákona o doplnění obsahu ústavy o přímou volbu starostů a hejtmanů.

Absolutní nezájem občanů o veřejné věci, klesající počty voličů, neochota občanů účastnit se veřejných zasedání zastupitelstev, tak to je současná realita komunální politiky. Proč lidé rezignovali? Protože ztratili důvěru v politiky. To co by ji mohlo občanům znovu vrátit je přímá demokracie, kdy je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování. Jaké jsou její výhody? Tím největším je zcela jistě vzdálenost mezi občany a politickou třídou.

Jedním z prvkem přímé demokracie je přímá volba a odvolatelnost starostů, primátorů a hejtmanů, která bude projednávána na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Při současném politickém systému, který se nazývá zastupitelská demokracie je starosta, primátor nebo hejtman volem na základě politických handlů v rámci jednání politických stran. I takto zvolený starosta nebo hejtman sice může pozastavit špatné rozhodnutí Rady a předložit ho Zastupitelstvu k rozhodnutí, ale předpokládám, že by to byl také jeho poslední krok ve funkci, jelikož rozhoduje parta lidí, kteří spolu mluví a starosta, který s nimi nedrží „basu“ se stává nepohodlným starostou. Přímá volba a odvolatelnost starostů, primátorů a hejtmanů by byla ochrana proti likvidaci nepohodlného hejtmana či starosty, který by byl nekompromisní, zásadový a naopak pokud by se nechal koupit mohli by ho občané odvolat.

Že to je možné se můžeme přesvědčit v sousedním Německu, kde to funguje ke spokojenosti léta, ale přímá volba starostů je uplatňována již i v těchto státech: Albánie, Bulharsko, Itálie, Kypr, Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

Často se setkávám s otázkou jaký bude mít přínos přímá volba starostů? Jednoznačně zvýšení zájmu občanů o záležitosti spojené s chodem obce, ke kterému by zavedením přímé volby starosty mohlo dojít. Zvýšit by se díky tomu mohla též odpovědnost občanů za správu obce. Je to další možnost, jak podnítit u občanů zájem o věci veřejné. Ve vztahu ke starostovi by zavedení přímé volby mohlo znamenat posílení jeho mandátu, autority a celkového postavení. Vůle občanů by se u přímé volby starosty projevila nesrovnatelně zřetelněji než je tomu dnes, kdy ve velkých městech v podstatě nelze z voleb do zastupitelstva zjistit, koho občané chtějí za starostu. Starosta by se rovněž stal silnou protiváhou zastupitelů dané obce. Lidé by ho mohli daleko jednodušeji kontrolovat než početné „anonymní“ zastupitelstvo. Zavedení přímé volby starostů by znamenalo ze všeho nejvíce posílení přímých prvků demokracie, a tudíž zároveň i jisté připojení se k současnému celoevropskému trendu, který lze stále intenzivněji pozorovat.

Přestaňme podceňovat občany, nechme je svobodně rozhodovat a mimo jiné i v tomto kontextu naplnit myšlenku přímé demokracie. Volič, občan musí mít možnost něco prosadit, změnit a hájit.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama