Karla Maříková

  • SPD
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12. 9. 2019 9:58:14 - kapsicin

Tolik funkcí,jak je všechny zvládáte na 100% ?

Dobrý den.
Výbor pro zdravotnictví
Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
Podvýbor pro lesní hospodářství
Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
Podvýbor pro vězeňství
Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, vedoucí delegace
Poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
Skupina ČR - Arménie
Skupina ČR - Kazachstán
Skupina ČR - Ruská federace
Skupina ČR - Gruzie
Skupina ČR - Bulharsko, předseda
Skupina ČR - Čína
Skupina ČR - Ázerbajdžán
Skupina ČR - Polsko
Instituce
Správní rada VZP, náhradník
Děkji za odpověď. M. O.

Odpověď

16. 9. 2019 12:14:36 - Karla Maříková
 
 Dobrý den,
děkuji Vám za dotazNejdříve si řekněme něco o harmonogramu Poslanecké sněmovny.PS má harmonogram na 2.pololetí zde http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=200Většinou se střídá 2 týdny schůze Poslanecké sněmovny, poté je výborový týden, variabilní týden, výborový, poslanecký týden a pak opět 2 týdny PS.Výborový týden je určen k tomu, že zasedají výbory. Každý poslanec je členem nějakého výboru. Tyto funkce pokud nejste předseda nebo místopředseda nejsou placená.Poslanecký je pak určen pro práci v kraji.Variabilní týden - dle potřeby může být schůze PS, výbory nebo poslanecký týden


Výbory jsou pracovními specializovanými orgány Poslanecké sněmovny. Význam výborů spočívá v jejich legislativní a kontrolní činnosti. Schůze výborů jsou veřejné s výjimkou schůzí organizačního výboru a mandátového a imunitního výboru. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny umožňuje výborům, aby si zřídily podvýbory pro řešení konkrétních otázek, jednání podvýborů nejsou veřejná.Výbory zasedají ve výborových týdnech.
Komise:Jednací řád Poslanecké sněmovny rozlišuje 3 druhy komisí, které může Poslanecká sněmovna zřizovat. Jedná se za prvé o komise, které jsou zřizovány podle jednacího řádu, za druhé o komise zřizované na základě zvláštních zákonů a za třetí komise vyšetřovací, jejichž postavení upravuje přímo Ústava. KOmise zasedá zpravidla 1X za 6 týdnů. Tyto funkce pokud nejste předseda nebo místopředseda nejsou placená.
Podvýbory: Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny umožňuje výborům, aby si zřídily podvýbory pro řešení konkrétních otázek, jednání podvýborů nejsou veřejná. Podvýbory zasedají dle potřeby. Tyto funkce pokud nejste předseda nebo místopředseda nejsou placená.
Poslanecký klub má každá strana nebo uskupení stran, které má min. 10 poslanců, nejde o funkci.
Meziparlamentní skupiny přátel v rámci MPU. Nejde o funkci, není placené.

1. V rámci národní skupiny MPU zřizují se z iniciativy předsednictva nebo členů skupiny zájmové teritoriální skupiny, jejichž cílem je navazování osobních styků s členy parlamentů určitých států, resp. skupin států a prohlubování kontaktů se těmito státy v oblasti politické, hospodářské a kulturní. Členové každé zájmové teritoriální skupiny zvolí ze svého středu předsedu zájmové skupiny. Předseda zájmové teritoriální skupiny řídí její činnost, svolá podle potřeby její schůze a podává o činnosti zájmové skupiny zprávy předsednictvu národní skupiny MPU. Styky s ostatními národními skupinami a parlamenty jsou vykonávány teritoriální skupinami v součinnosti s předsednictvem národní skupiny.                                                                                                                                                                                           2. Skupiny přátel v rámci MPU vnikají na základě dobrovolnosti. Podnět k jejich vytvoření může dát poslanec, senátor, skupina poslanců nebo senátorů a stálá delegace MPU. Podněty jsou projednány na pravidelné schůzi předsednictva, bez jehož souhlasu nelze skupinu založit. K projednání žádosti o založení skupiny je nutno přiložit návrh plánu činnosti. K založení skupiny se vyjadřují zahraniční výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. Nejde o funkci, členství není placené. Jde o dobrovolné prohlubování styků s členy parlamentů určitých států.

Správní rada VZP, náhradník : Jsem pouze náhradníkem, neúčastním žádných jednání.

Stálé parlamentní delegace zastupují Poslaneckou sněmovnu a Senát v parlamentních shromážděních mezinárodních organizací a u Meziparlamentní unie. Obě komory Parlamentu vysílají do těchto delegací své zástupce, kteří sice vystupují navenek jako jedna delegace, nicméně organizační zajištění jejich chodu je ponecháno na komorách. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je mezinárodní bezpečnostní organizace vzniklá roku 1995  transformací Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE, též Helsinská konference). OBSE sdružuje převážně evropské státy. Členem je 57 států, kromě států v Evropě a při Středozemním moři také státy zakavkazské, středoasijské a USA s Kanadou.  Česká republika je – stejně jako další členské státy – zastoupena v Parlamentním shromáždění OBSE poslanci a senátory Parlamentu ČR. Práce v této delegaci spočívá v monitoringu voleb, které jsou většinou o víkendu a výjezdy probíhají (čt-po). OBSE má pak 3x do roka zasedání. Nemíváme běžně zasedání jako výbory, podvýbory nebo komise.

Budete li mít doplňující dotazy ráda Vám je zodpovím.

Krásný zbytek dne

Karla Maříková