Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.
  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,71. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.02.2019 11:17:00

V Ostravě si váží svých zasloužilých členů

V Ostravě si váží svých zasloužilých členů

Osmnáct osobností převzalo na okresní konferenci z rukou předsedy Pavla Bělobrádka ocenění.

Na okresní konferenci KDU-ČSL v Ostravě se uskutečnila milá slavnost. Při příležitosti letošního jubilea 100 let založení ČSL ocenila okresní organizace svých osmnáct osobností titulem Zasloužilý člen KDU-ČSL. Diplomy jim osobně předal předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a předseda okresní organizace Zbyněk Pražák.

Tito členové v minulosti v době nesvobody, kdy členem lidové strany bylo bylo téměř hrdinské, projevili svou odvahu, pevný postoj, vykonali mnoho  pro Lidovou stranu. I ve svobodné době po r.1989  pracovali  pro místní i okresní  organizace,  angažovali se ve veřejném životě.

bratr Mgr. Jan Breník (Mar.Hory) – členem lidové strany od r.1976, byl jedním z předních představitelů Občanského fóra  v listopadu 1989 v Ostravě. Předseda okresního výboru KDU-ČSL po devadesátá léta, současně místopředseda zemského výboru KDU-ČSL a člen Celostátního výboru KDU-ČSL. Člen rady města Ostravy v letech 1990 - 1994, v dalším volebním období člen zastupitelstva města Ostravy a v následujícím pak člen zastupitelstva obvodu Mariánské Hory. Po ukončení aktivní politické dráhy vystudoval teologii a je slouží jako jáhen.

sestra Marie Havlínová (Stará Bělá) – členkou lidové strany od r.1966. Oblíbenou zahradnici znají snad všichni obyvatelé Staré Bělé.  V Obecním  později obvodním zastupitelstvu zastupovala starobělské lidovce několik volebních období před  i po roce 1989. Málokdo znal a uměl řešit místní problematiku tak jako ona. Vždy vystupovala jako hrdá členka lidové strany. Vážili si ji a volili ji i občané jiného názorového spektra.

bratr RNDr.Vilém Holáň (Svinov)      Do politického života vstoupil v lednu 1990 vstupem do ČSL. Stal se místopředsedou okresní organizace a členem ústředního výboru a členem zastupitelstva města Ostravy. V roce 1992 byl zvolen do Federálního shromáždění. Po vzniku samostatné ČR pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí. Od  září 1994 do voleb v roce 1996 byl ministrem obrany.  Od roku 1996 byl po tři volební období poslancem Poslanecké sněmovny, předsedou a místopředsedou zahraničního výboru sněmovny. V letech 1995 – 1999 byl místopředsedou strany, potom do roku 2006 byl členem celostátního výboru.

sestra Eva Kubečková (Zábřeh) – členkou strany od r.1968.Je příkladem a vzorem obětavé činnosti pro lidovou stranu  na místní úrovní a to na sídlišti Ostrava Jih, kde Lidová strana měla vždy těžší podmínky než na vesnických obvodech. Byla dlouholetou hospodářkou místní organizace, příkladná byla její starost o členy ještě starší než je ona sama, navštěvovala je nejenom při jejich narozeninách.  I v tomto pokročilém věku je obdivuhodný její zájem o dění jak v ostravské tak celostátní politice KDU-ČSL.

sestra  MUDr.Růžena Mašková (Vítkovice) -  Do lidové strany vstoupila  v době hluboké komunistické totality a následně se stala zakládající členkou a zároveň předsedkyní místní lidovecké organizace v Ostravě-Vítkovicích. Působila jako lidovecká poslankyně na tehdejším místním  národním výboru  v Ostravě- Vítkovicích. Po revoluci  a aktivně representovala naši  stranu jako zastupitelka městského obvodu v Ostravě  - Vítkovicích. Díky své odborné erudici, přirozené autoritě a respektování křesťanských zásad  dokázala  pozitivně ovlivňovat mnohá rozhodnutí. Jako čestná členka okresního výboru v Ostravě se zúčastňuje jejich  zasedání,  do nichž dokáže vnést zajímavé postřehy,  vyplývající z jejích profesních i životních zkušeností.

sestry Anna Matějová a Helena Štivarová  (Hrabůvka) – obě jsou členkami Lidové strany již padesát let. Aktivně se dlouhou dobu účastnily a zúčasňují křesťanského a lidoveckého života v Hrabůvce a to nyní ale i ve velmi těžkých dobách. Podporovaly náboženskou a politickou svobodu v republice, podporovaly kněze pořádaly zájezdy, plesy lidové strany narozeniny členů  a další akce.

sestra Vlasta Pražáková (Hrabůvka) –členkou lidové strany od r. 1969, tedy již padesát let. Aktivně se účastnila života farnosti v Ostravě-Hrabůvce. Svým životem byla a je příkladem křesťanské i občanské statečnosti pro svých pět dětí i pro své okolí. I ve velmi těžkých dobách byla oporou svému manželovi, který byl tajně vysvěcen na kněze, aby mohl udělovat svátosti nemocným a potřebným, zapojovala se do pořádání zájezdů, plesů lidové strany a dalších akcí.

bratr Ing.Jan Půček (Zábřeh) člen lidové strany od roku 1990. Byl dlouholetým předsedou místní organizace v Ostravě-Zábřehu, členem předsednictva a místopředsedou okresního výboru KDU-ČSL. Čtyři volební období byl členem zastupitelstva Obvodu Ostrava Jih, z toho jedno období místostarostou, jedno volební období byl členem zastupitelstva města Ostravy. V době, kdy působil jako místostarosta Ostravy-Jihu se významně zasloužil o výstavbu kostela sv.Ducha.

sestra Anna Ryšanová (Hrabová), do strany vstoupila 1969, vedla v Hrabové se svou sestrou Libuší Klub seniorů, účastnila se a zorganizovala pletení bavlněných obvazů pro Afriku a spolufinancování jejich dopravy tam a byla aktivní a příkladná v pozornosti a péči o starší, či nemocné spoluobčany, a to nejen z řad našich členů. Do letoška byla členkou výboru MO.

bratr Ing. Kurt Schmidt (Svinov), člen lidové strany od roku 1968, byl dlouholetým předsedou MO KDU-ČSL Ostrava-Svinov, uznávaným a respektovaným místostarostou městského obvodu Ostrava – Svinov. V soukromém životě vzorný manžel, táta, dědeček i pradědeček, který s dal po revoluci v relativně vysokém věku do podnikání. V současné době i přes svůj věk na schůzkách lidovců vždy v obraze dění, realisticky argumentuje, aplikuje zkušenosti na aktuální dobu i problematiku a je mnohým mladým příkladem

sestra Marie Sněhotová (Hrabová), - do Lidové strany vstoupila v roce 1969 vedla v Hrabové se svou sestrou Libuší Klub seniorů, účastnila se a zorganizovala pletení bavlněných obvazů pro Afriku a spolufinancování jejich dopravy tam a byla aktivní a příkladná v pozornosti a péči o starší, či nemocné spoluobčany, a to nejen z řad našich členů. Do letoška byla členkou výboru MO.

bratr Ing.Rostislav Sochorec (Poruba) – zakládající člen a předseda místní organizace KDU-ČSL v Porubě v roce 1990. Člen a místopředseda okresního výboru, člen krajského výboru KDU-ČSL, do roku 2006 člen zastupitelstva městského obvodu Poruba. Také ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Porubě. Je aktivním členem Svazu PTP, četným hostem sjzdů KDU-ČSL.

sestra Sylva Sroková  (Mar.Hory). – je ostravská lidovecká dobrá duše. Členka lidové strany od roku 1986, V r. 1994 nastoupila do funkce Okresní tajemnice KDU-ČSL v Ostravě. Poté od r. 1996 pracovala jako ekonomka pro krajskou kancelář v Ostravě a po dvou létech se opět vrátila na svou domácí okresní kancelář. Jedno obdobíí byla předsedkyní místní organizace v Mar.Horách a členkou okresního výboru. Typický  byl její laskavý přístup k lidem.

sestra  Marie Strbíková (Heřmanice), v Lidové strnaně od r.1951 Dlouholetá členka a předsedkyně MO ČSL, později KDU-ČSL, v Ostravě Heřmanicích. Mnoho let organizovala lidovecké zájezdy a lidovecké brigády. Na začátku devadesátých let připravovala společenské akce například dny matek, zvala do Heřmanic lidovecké poslance, ministry a podobně. Také zajišťovala první podávání kandidátních listin do komunálních voleb a organizaci volebních komisí. Inspirovala mnohé investiční akce v obvodu Slezská Ostrava, hlavně v Heřmanicích. Pod jejím vedením bylo vždy ČSL vidět. Stále se aktivně zajímá o dění v Heřmanicích, v obvodu Slezská Ostrava.

bratr Jaromír  Šindel (Stará Bělá) – do Lidové strany vstoupil jako patnáctiletý v r.1946. V šedesátých letech obnovoval činnost místní organizace ve Staré Bělé.  Byl poslancem městského národního výboru v Ostravě nějakou dobu i poslancem krajského národního výboru. Byl členem krajského výboru lidové strany a stranu jako předseda okresního výboru převedl rokem 1989. Po revoluci se věnoval osamostatnění Staré Bělé, jako samostatného městského obvodu Ostravy a stal se jeho prvním starostou a také předsedou místní organizace. Po ochodu do penze byl vedení místní organizace předal mladším, ale byl dlouholetým platným členem výboru MO.

bratr RNDr.Jiří  Žárský (Poruba) v únoru 1990  zakládal MO ČSL Ostrava - Poruba, kde se stal členem výboru. Po tři volební období  byl členem Zastupitelstva Ostravy - Poruby, z toho 6 let byl členem  rady ZMOb Poruba. V následujících komunálních volbách, byl zmocněncem pro volby do  obvodního zastupitelstva Poruby pro volební stranu KDU-ČSL. Účastnil se po řadu let práce MO KDU-ČSL Poruby, jako člen výboru i práce v komisích zastupitelstva. V Porubě je znám svou obětavou prácí  při výstavbě nového kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě – Pustkovci.

bratr František Žebrák (Koblov), ročník 1926, představitel poctivé ostravské lidovecké práce za řekou Odrou – v Koblově.  V době nesvobody byl předsedou ČSL  v této části Ostravy a v této práci pokračoval i po r.1990. Z této pozice mohl ovlivnit  obecní aktivity v Koblově. Zejména se zasloužil o opravu místní kaple. Zároveň byl i kronikářem obce. V devadesátých létech byl dlouholetým členem okresního výboru KDU-ČSL v Ostravě.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama