Libor Veselý

Kandiduji ve Vyškově jako nezávislý na kandidátce KSČM
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.07.2014 15:07:50

Multiplexní osobnosti

Multiplexní osobnosti

Kompilace

  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Multiplexní osobnosti

Při přednášce nazvané Globální vědomí a budoucí mír, kterou před Concordia Association proslovil 13.června 1916 v Japonsku světoznámý odborník v oblasti multiplexních osobností doktor Morton Prince,se posluchači dověděli, že je třeba nalézt novou cestu, aby mohl být nastolen trvalý světový mír. Prohlásil, že člověk musí být veden svým vědomím,má-li se lidstvo v budoucnosti vyvarovat válečných konfliktů,a to tak, že se bude řídit vše, co může ovlivňovat lidské podvědomí.Vysvětlil, že kdyby národy vyvinuly mezinárodní vědomí

( například dnes hesla a pořady v TV : jsem Evropan, U nás v Evropě, Návrat do Evropy ), měly společné idoly, společné ideály, realizovaly spolupráci mezinárodní policie, došly ke společnému porozumění a projevily společnou vůli,bylo by dosaženo globálního vědomí. V roce 1926 se dr.Morton Prince stal předsedou katedry abnormální psychologie na Harvardské univerzitě.Tam vedl společně s odborníkem na hypnózu dr.Georgem Estabrookem výzkumy a experimentoval s umělým vytvářením multiplexních osobností. Postoje se mohou měnit snadněji ve své protiklady než multiplexní postoje.

Některé charakteristiky postojů :

 extrémnost postoje (tj. zcela pozitivní nebo zcela negativní hodnocení nějakého

objektu) – je méně častá, ale intenzivní = nejvíce odolná vůči změnám

 multiplexita postoje -> postoj může být jednoduchý nebo mnohotvorný, založený na

jediném „faktu“ nebo na množství poznatků – jednoduché postoje se mohou snadněji

měnit ve svůj protiklad než multiplexní postoje (ty jsou přístupnější změnám ve své

intenzitě)

 konzistentnost postoje vyjadřuje vnitřní vyrovnanost jeho složek (psychologickou

nikoli věcnou)

 interkonexe postojů (jejich vzájemná spojitost) -> postoje mohou být na sobě různě

závislé – čím jsou postoje více psychologicky propojeny, tím jsou odolnější vůči

změnám

 konsonance v seskupení postojů (tj. jejich shodnost, relativní jednota) -> shodné

postoje se mohou podporovat, a být tak odolnější vůči změnám – disonance

v postojích zakládá tendenci k její redukci

http://www.gabrielangel.estranky.cz/clanky/psychologie/postoje.html

 Člověk má k dispozici tzv. vztažná schémata ( ta schémata potřebují vládnoucí vrstvy měnit ), která reprezentují určité uspořádání jeho zkušeností a světa vůbec (dřevorubec vidí strom úplně jinak než botanik apod.) - posouzení vnímaného objektu není dáno jen jeho vlastnostmi, ale také souvislostmi, v nichž je objekt vnímán. Postoje se utvářejí a mění vždy v určitém kontextu, informace nepůsobí nikdy sama o sobě, ale v kontextu dané situace a svého zdroje, tj. důvěryhodnosti, atraktivity a moci informátora, svou strukturou k psychickému stavu příjemce.

Při změně vztažných schémat jejich upevňování mají úlohu názoroví vůdci. Vůdci symbolizují normy určité skupiny. Pokud jde o skupinové normy, názoroví vůdci se zdají být konformisty. Propagují materiály a názory, odpovídající skupinovým normám a materiály odporující normám obvykle nepřijímají

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama