Lukáš Kolářík

  • Piráti
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,66. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.02.2021 20:45:00

Pro mě nejdůležitější je místní příslušnost exekutorů

Pro mě nejdůležitější je místní příslušnost exekutorů

Projev na 82. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 10. února 2021 k občanskému soudnímu řádu

 Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já se budu snažit být taky co nejstručnější, protože toho času moc nemáme a kolegů je přihlášených hodně. Já bych chtěl říct, že tento tisk 545 je jeden z nejdramatičtějších, který tady sleduji ve Sněmovně v tomto volebním období, byl několikrát přerušen jak na plénu, tak vlastně ve výborech, tam nebyly dodrženy ani žádné lhůty, nicméně máme ho ve druhém čtení, děkuji proto všem, kteří podpořili tu mimořádnou schůzi a kteří podpořili schválení tohoto programu, protože byť jsou to vládní návrhy, tak to skoro vypadá, že to vláda předkládá jenom naoko a není to pro ně priorita, řešit to nechce, ale asi to nebude u všech a u celé vlády.

Nechci to zdržovat, proto se teď zaměřím na ty pozměňovací návrhy, které jsem k tomu připravil. Vezmu to postupně. Tím prvním z nich jsou tzv. open data, která neprošla na výboru. Mluvil jsem tady o nich už mockrát, je to známá věc. Jedná se o poskytování dat z centrální evidence exekucí v nějaké anonymizované, ale jasné struktuře ohledně věku, ohledně území, na kterém ty exekuce jsou, k celkovému počtu, jistině, průměr, medián vymáhaného peněžního plnění a podobně. Můžete se podívat v tom sněmovním dokumentu, který je 7393.

Druhý z těch mých pozměňovacích návrhů a který jsem si pojmenoval ochrana výživného, který je pod sněmovním dokumentem 7391, dělá jednoduchou věc než když se vymáhá takzvané jakoby exekucí splátka alimentů, tak pro toho člověka, který tu exekuci dostane, to znamená, že se vymáhá pětinásobek ročních alimentů. Když to připodobním na nějaká čísla, tak pokud má někdo tři děti, na každé platí tři tisíce, tak v případě exekuce mu hned na začátku přijde vymáháno pět set čtyřicet tisíc plus ještě samozřejmě ta odměna toho exekutora, což není možné na začátku žádným způsobem platit, ten člověk je automaticky zapsán do registru, nemá možnost, nedostane půjčku, nedostane nic, je prostě kvůli dlužným alimentům takto zlikvidován. A myslím si, že by se mělo vymáhat méně, proto tam dáváme jenom ten rok, že se bude vymáhat dvacet sedm tisíc plus odměna toho exekutora, aby měl ten dlužník tu možnost to reflektovat a zaplatit to hned a nepřišla mu ta velká částka hned na začátku, která ho automaticky vyřadí úplně nadobro.

Třetím pozměňovacím návrhem, to jsou tzv. covid odměny - jsem si pojmenoval, a je to sněmovní dokument 7382. Ten se týká odměn pro zaměstnance a příslušníky složek integrovaného záchranného systému, kteří vykonávají nějaké mimořádné nebo zvlášť významné pracovní nebo služební úkoly, je jim nařízena nějaká práce v souvislosti se zmírněním anebo bojem proti pandemii covidu, a tato odměna je vlastně zabavena také. Takže to pokládám za nemravné, ale zase zároveň chápu, že dluhy se mají platit, a proto navrhuji nechat tomu povinnému alespoň polovinu té odměny, aby měl nějakou odměnu za tu mimořádnou činnost, ale polovina se strhne a odešle se věřitelům na zaplacení dluhu.

Dalším mým pozměňovacím návrhem je sněmovní dokument 7407, moje interní pojmenování: adhezní dávky. To je celkem podobná věc jako v předchozím pozměňovacím návrhu. Jde mi o to, že máme třeba spoustu důchodců, kteří berou příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem anebo jsou oceňováni za účast na národním boji za vznik a osvobození Československa. Takže i tyto příplatky k důchodu jsou jim zabavovány. Myslím si, že pokud v historii tito lidé pro nás odvedli takovouhle hrdinskou věc a své životy nasazovali v boji proti komunistickému režimu a za vznik Československa, tak si myslím, že by jim tento příspěvek neměl být exekvován. Je to opět drobná změna v celé té baterii toho tisku 545. Je to opravdu marginálie.

Další z pozměňovacích návrhů - sněmovní dokument 7406 - se snaží zavést soudní poplatek za exekuci, protože máme v exekuci přibližně 4,5 milionu lidí a exekucí a 95 % všech nových exekucí je zahajováno vůči lidem, kteří již nějakou mají, tak se obávám, že ten systém je přehlcen. Já to vezmu v rychlosti, mám to připravené delší, ale zestručním to. Je přehlcen a vlastně nefunguje žádný prvek, který by reguloval vstup do exekučního systému, který by reguloval to vymáhání dluhů. V podstatě není tam žádný regulační prvek. Naproti tomu soudní poplatek je povinnost, proto by to fungovalo jako regulace, kdy ten povinný si opravdu může za minimální náklady řádově 15 korun zjistit, jestli ta jeho pohledávka má vůbec nějakou reálnou možnost být vymožena, pokud je třeba 15., 18. v řadě, tak asi zřejmě nemá, a může celý ten systém ušetřit toho podání exekuce, zatížit ho a zatížit exekutory, kteří s tím mají nějakou práci, zatížit státní instituce, které s tím mají nějakou práci, a celkově prodražovat ten systém vymáhání těm lidem, kteří své pohledávky v exekuci platí, protože samozřejmě z jejich plateb se platí celý ten systém i těch 80 % exekucí, které tam jenom leží a které stojí peníze. Takže zavedení výše poplatku je stanoveno na částku 400 korun, takže to není žádná velká částka. Ona tato částka jde na vrub toho dlužníka, takže to se mu potom připočte k jeho dluhu. Proto je zvolena takto malá zejména z toho důvodu a i z důvodu toho, že nechceme zase nějakým způsobem výrazně omezit přístup k exekucím pro lidi, kteří své pohledávky vymáhají oprávněně a kteří je vymáhají vůči lidem, u kterých je reálná šance, že svůj dluh někdy zaplatí.

Dalším a předposledním pozměňovacím návrhem je sněmovní dokument 7394. Je to zastropování počtu spisů, za které se vyplácí odměna exekutorům u exekucí, které se zastavují ze zákona. Je to návrh původně pana Nachera, který dává odměnu exekutorům. V jeho návrhu je to zastropováno na deseti spisech u jednoho dlužníka. Já si myslím, že je to příliš velká odměna pro ty exekutory, kteří často - tito exekutoři - porušovali zákon v historii, nespojovali pohledávky, přeprodávali to mezi různé firmy, aby nešly spojovat. Takže myslím si, že ta částka, kterou by nakonec měli dostat, by měla být nižší, a proto navrhuji toto zastropování ve dvou variantách. První varianta je na třech spisech u jednoho dlužníka a ta druhá varianta je na pěti spisech u jednoho dlužníka. Dávám potom ke zvážení vám, ctihodná Sněmovno, který z těchto parametrů si vyberete.

Poslední a pro mě nejdůležitější pozměňovací návrh je místní příslušnost exekutorů. Tady bych chtěl upozornit všechny kolegy, kteří už studovali ten původní návrh, který jsme předkládali se skupinou poslanců, tak aby mu věnovali větší pozornost, protože i teď to podáváme ve větší skupině. Jsem to já, je to Kateřina Valachová, Jan Farský, Hana Aulická Jírovcová, Jan Hrnčíř, Jan Čižinský a František Navrkal. Je přepracovaný, není to ten původní. My jsme do něj zapracovali hodně připomínek Ministerstva vnitra tak, aby byl opravdu co možná nejlépe zpracovaný i s ohledem na zatížení soudů a zatížení celého toho procesu. Takže je to zajímavý kompromis, který zachovává čistou teritorialitu, tak jak byla navrhována v tom původním tisku, a je celkem ještě vypracovaný tak, aby opravdu ty připomínky byly započteny, zapracovány. Myslím si, že by neměl být žádný výrazný odpor soudů, ani ministerstva, resp. v to doufám.

Takže vás chci poprosit tímto o podporu těchto pozměňovacích návrhů. V případě, že vám nebude něco jasné, tak jsem připraven se s vámi potkat, vysvětlit si to a těším se na další projednávání tohoto tisku.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama