MUDr. Alena Dernerová

  • BPP
  • Most
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22. 4. 2020 17:56:00

Aprobaci mají mít všichni, kteří u nás chtějí pracovat

Aprobaci mají mít všichni, kteří u nás chtějí pracovat

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 22. dubna 2020, návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě EU.

Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, ano, Senát zamítl tento návrh zákona, protože ho vidí jako zbytný. Primárně vlastně ho zamítl jak garanční výbor, tak ústavně právní výbor. A vlastně toto stanovisko, s nímž se ztotožnil pak i Senát jako takový. A řeknu vám, z jakých důvodů jsme k tomu tak přistoupili.

Tento návrh zákona nám přijde jako nadbytečný. Nadbytečný proto, protože již ve stávajícím vlastně zákonu umožňuje Ministerstvu zdravotnictví učinit výjimku pro ty lékaře, kteří nesložili aprobační zkoušku jako takovou a tím pádem vlastně mohou vykonávat pak tu onu činnost. Je pravdou, že tento návrh zákona se mění vlastně v tom, že vlastně poskytovatel je ten, který vlastně žádá, respektive umožní pracovat tomu, kdo nemá aprobaci. To, kdo to je ten, kdo nemá aprobaci. Takže z toho důvodu říkáme, že ten zákon je právě problematický.

Aprobaci vlastně mají mít všichni ti, kteří chtějí u nás pracovat. Je to taková atestační zkouška, zdali mohou tedy skutečně pracovat bez toho, aniž by měli v podstatě nad sebou to přímé odborné vedení s tím, že pokud tu aprobaci nemám, musím skutečně mít někoho, kdo mě dozoruje. To znamená, že v dané situaci dva lékaři dělají jednu práci. Nedovedu si představit, že tito neaprobovaní lékaři by měli být na jednotkách intenzivní péče, na infekčních odděleních a nahrazovat plně erudované české lékaře. Takže to je další důvod, proč jsme říkali, že tento zákon je špatně.

Další věc je ta, že je často problém i s dorozuměním. A pokud máme COVID, tak je důležité se s těmi lidmi umět domluvit. A pokud ti lidé neumí dobře česky, protože není nyní podmínkou zkouška z českého jazyka, pak je špatná anamnéza a může být pak špatná i diagnóza. Takže to je jedna složka věci.

Říká se, že tady vlastně ti lidé nemohou mít aprobační zkoušku. Ale oni ji mohou složit, pokud chtějí. Protože na stránkách IPVZ, doškolováku visí vlastně to, že od 4. května do 15. června mohou probíhat aprobační zkoušky. My jsme zhruba před rokem a něco velmi, vlastně bych řekla, rozmělnili požadavky pro tyto lékaře. To znamená tito lékaři, kteří skládají zkoušku, nemusí zkoušky vlastně udělat všechny v jeden den. Mohou čtyřikrát opakovat tuto aprobační zkoušku. A její součástí není vlastně zkouška z českého jazyka. To znamená, že vlastně ti, kteří teď mají zůstat v ČR, jsou zřejmě ti, kteří tu aprobační zkoušku nesložili anebo se k ní nepřihlásili. Takže tady vzniká prostě určitá kapsa, určité penzum, které, vlastně u těch lékařů, kteří nemohou samostatně pracovat. A tito lékaři nemůžou vlastně nastoupit na vysoce erudovaná pracoviště.

Další důvod je vlastně to, že máme-li tedy říci, že teď řešíme tu covidovou krizi a vlastně tento zákon má trvat po dobu nouze, stavu nouze plus tři měsíce navíc. Takže pokud stav nouze bude trvat ještě deset dnů, tak si myslím, že přijetí tohoto zákona je naprosto zbytečné. A nevím, proč by tady pak ještě měli pobývat další tři měsíce.

Takže to bylo mnoho důvodů, proč Senát řekl, že tento zákon není v souvislosti s covidovou krizí nutný. Takže jsme navrhli zákon zamítnout, což se také stalo. Takže to je zatím vše, ráda odpovím na dotazy, které tady vyvstanou. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama