MUDr. Alena Šromová

  • KDU-ČSL
  • Litovel
  • zastupitelka města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.12.2018 19:26:00

Některým lidem nemohou být dávky vypláceny formou poukázek

Některým lidem nemohou být dávky vypláceny formou poukázek

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 4. prosince 2018 k zákonu o hmotné nouzi

 Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

jak již zde bylo řečeno, předmětem tohoto návrhu je otázka formy poskytování příspěvku na živobytí jako jedné z dávek v hmotné nouzi. Senát se ztotožnil se smyslem zákona, tedy s principem, že některým skupinám osob nemohou být dávky v hmotné nouzi vypláceny formou poukázek místo finančních prostředků. Pouze však považoval za vhodné upozornit a opravit legislativně technickou chybu v návrhu a přitom došlo i k drobné úpravě ve výčtu skupin osob, kterých se týkají vámi navržené výjimky. Já se zaměřím pouze na změny schválené Senátem.

V Senátu byl návrh projednán ve dvou výborech, ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a na ústavně právním výboru. Oba výbory přijaly dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden byl totožný pro oba dva výbory. S návrhy obou výborů se pak ztotožnilo plénum Senátu.

První změnou, jak jsem již zde řekla, je legislativně technická úprava textu s cílem dosáhnout jeho věcné i formální srozumitelnosti. V návrhu, který přišel do Senátu, byla v pasáži o doplatku na bydlení použita slova "služby následné péče" a tato formulace byla v Senátu nahrazena slovy "zařízení služeb následné péče". Toto je ten pozměňovací návrh, na kterém byla shoda obou výborů. Jenom stručně to zdůvodním. Za případ hodný zvláštního zřetele se ve věci přiznání nároku na doplatek na bydlení považuje vždy osoba ubytovaná ve vyjmenovaných zařízeních sociálních služeb. Přijatým pozměňovacím návrhem zde v Poslanecké sněmovně byl do předmětného výčtu ubytovacích zařízení vložen odkaz na služby následné péče. Tyto služby však nemusí být realizovány pouze v podobě poskytování ubytování, ale mohou mít i charakter ambulantní služby. Změnou v Senátu, kdy jsou slova nahrazena slovy "zařízení služeb následné péče", tak dojde vlastně k nápravě vadné formulace.

Druhým pozměňovacím návrhem, který byl přijatý na plénu a byl doporučen výborem pro zdravotnictví a sociální politiku, je vyjmutí z povinnosti výplaty příspěvku na živobytí ve formě poukázek také osob pečujících.

Třetím návrhem přijatým na plénu a v podstatě druhým návrhem ústavně právního výboru je rozšíření výjimky o osoby pobírající příspěvek na péči ve třetím stupni, tedy jde o těžkou závislost. V původním návrhu byla pouze závislost ve stupni 4, tedy velmi těžká. Důvodem pro tyto dva pozměňovací návrhy je skutečnost, že tyto osoby nebo tyto skupiny osob jsou v naprosté většině případů bez možnosti zvýšit si příjem výdělečnou činností. Jsou tedy odkázány v prvním případě na příjem plynoucí z příspěvku na péči, který jim poskytuje osoba, o kterou pečují, a výplata části dávky na živobytí prostřednictvím poukázek tak zhoršuje jejich finanční a celkovou životní situaci a navíc by mohla ovlivnit i rozsah poskytované péče osobě s těžkým handikapem. Ve druhém případě výplata hmotné nouze prostřednictvím poukázek u osob ve třetím stupni by také vedla ke zhoršení jejich již tak obtížné finanční situace v zajištění nezbytných sociálních služeb.

Při projednávání na plénu Senátu byl načten a následně přijat poslední pozměňovací návrh, který v textu návrhu zákona vypouští slova "zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování se vyplácí vždy v hotovosti". Důvodem přijetí tohoto návrhu bylo použití nevhodného slova "hotovost". Podle původního návrhu by si osoby patřící do této skupiny musely pro svou dávku na pokladny plátce, tedy na pokladny úřadu práce. To by bylo komplikující jak pro osoby pobírající dávku, tak i pro plátce dávky. Jenom pro zajímavost třeba v Olomouckém kraji by se to týkalo už zhruba 35 tisíc dávek ročně.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama