MUDr. Alena Šromová

  • KDU-ČSL
  • Litovel
  • zastupitelka města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.06.2019 18:31:00

Osobní přínos vidím i pro pacienta

Osobní přínos vidím i pro pacienta

Projev na 9. schůzi Senátu 12. června 2019 k návrhu zákona o nemocenském pojištění

 Vážené kolegyně, kolegové,

ještě jednou, já si teď dovolím mluvit z pohledu někoho, kdo 35 let neschopenky píše dnes a denně. Dovolím si shrnout pár věcí, výhodných jak pro lékaře, zaměstnavatele, musím podotknout, že řadu věcí zde již paní ministryně řekla, ale spíš jenom pro ujasnění.

Podotýkám také, že zde se nejedná o odklad nějaké elektronické neschopenky, nejde ani o žádnou první etapu, ale jde o zavedení úplné elektronické neschopenky, tak, jak byl i požadavek zaměstnavatelů, lékařů.

Dovolím si shrnout výhody z pohledu teď mne jako lékaře.

Místo dosud platného 5stránkového tiskopisu, který jsme tiskli teď pacientům, dostane pacient pouze jeden tiskopis. Někdo možná namítne, proč dostane zase papír, proč se to neřeší elektronicky, pravda je, že pacient potřebuje mít u sebe nějaký průkaz pojištěnce, se kterým chodí na kontroly, kde lékař píše datum další kontroly, eventuálně při předání pacienta do péče jiného lékaře, slouží to tomu pacientovi jako doklad.

Dosud chodil pacient také s lístkem, většinou byl problém, protože nevěděl, jestli má mít u sebe žlutý, červený, modrý, bylo to značně komplikované. V tomto vidím velké zjednodušení. Tento doklad pacientovi zůstane po celou dobu, nebude ho měnit, v podstatě mu zůstane i jako doklad po ukončení neschopenky, což bude pro něho výhoda ta, že v případě ztráty, ke které by nemělo dojít, když to bude elektronické, bude mít neustále doklad u sebe.

Všechno ostatní bude lékař, což je zase pro něho výhoda, posílat elektronicky. Lékař je povinen toto učinit do 24 hodin, místo dosavadních 3 dnů, kdy jsme měli na odeslání neschopenky. Výhoda pro lékaře je ta, že již nemusí od pacienta zjišťovat přesně údaje o jeho zaměstnavateli, event. pokud nepracuje s vlastním software, tak veškeré údaje se mu načtou i prostřednictvím software České správy.

Další výhodou, jak už jsem zde říkala, je to, že pokud lékař nepracuje se svým vlastním počítačovým programem, nebo pokud vystavuje jednu, dvě neschopenky do roka, nebude chtít investovat do vlastního lékařského software, může eNeschopenku vystavit bezplatně přes portál České správy sociálního zabezpečení. Já si dovolím jenom takovou poznámku, že jsem se ptala těch, kteří dodávají program mně, jestli už spolupracovali, jestli byli na školení MPSV, bylo mi potvrzeno, že ano, že vývojáři již s nimi byli v kontaktu, již proběhla ta školení, jak říkala paní ministryně. Takže jsem si to potvrdila i z druhé strany.

Je třeba zde podotknout ještě jednu věc, že v případě, tak jako u zmiňovaných eReceptů, v případě, že budou nějaké technické problémy s eNeschopenkou, tak lékař může vystavit papírovou neschopenku, ta bude mít, pravda, trochu jiný formát, než měla dosud, nebude pětistránková, ale pouze tří. Všechny tiskopisy, které lékař potřebuje v rámci evidence práce neschopného, všechna hlášení o změnách vycházek, změnách bydliště, o trvání neschopenky, veškeré tím pádem tzv. lístky na peníze, vše bude lékař posílat online, nebude muset nic vypisovat papírově.

Jak zde bylo již zmíněno, pro podpis lékaře bude stačit stávající podpis, který používáme při eReceptech, víceméně v těch nemocnicích bude vše upraveno v datové větě, takže bude možno toho lékaře, který neschopenku vystavil, identifikovat.

Také zde již padlo, že nebude potřeba vést papírovou knihu práce neschopných, což je velmi výhodné, v případě potřeby se vše zjistí na základě těch elektronických odeslání. Je výhoda pro toho lékaře i to, že nemusí pro ty tiskopisy nikam jezdit, nic nikde vyzvedávat. To by bylo asi stručně z pohledu mne jako lékaře.

Co se týká zaměstnavatelů, je třeba zde říct, že zaměstnavatel už dnes si může, dnes, myslím od ledna letošního roku, může se dostat k informacím v rámci online přístupu ve službě e-portálu České správy sociálního zabezpečení, ale tam se musí přihlásit. Právě po zavedení eNeschopenek, pokud si ten zaměstnavatel aktivuje notifikační službu, což zaměstnavatel musí učinit, pak mu ty zprávy z České správy sociálního zabezpečení o jeho zaměstnancích stran vystavení trvání neschopenky a event. ukončení a všech změnách budou přicházet již automaticky. Pak už nemusí nikde se přihlašovat a žádat.

Zaměstnavatel bude také podklady na Okresní správu sociálního zabezpečení zasílat elektronicky, tím pádem jako podklady týkající se výpočtu nemocenské, způsobu výplaty mzdy. Toto bude důležité pro to, aby zaměstnanec dostal vyplacenu nemocenskou ve stejné formě, jako dostává výplatu, pokud si zaměstnanec nepožádá o nějakou změnu.

Z pohledu pacienta bude výhoda, jak už jsem zde říkala, v tom, že bude mít pouze jeden tiskopis, nebude muset hlídat, jestli odevzdal zaměstnavateli správný díl, odpadne takové to běhání stále do ordinace pro duplikát vystavené neschopenky, protože pacient odevzdal něco jiného, než měl. Výhoda pro pacienta bude především ta, že v době, kdy je nemocen, není zcela fyzicky fit, tak nebude již muset od lékaře utíkat s lístkem na peníze ke svému zaměstnavateli. Toto vše půjde automaticky.

Je zde také výhoda v tom, že zaměstnanec někdy odevzdal lístek na peníze, čili doklad o trvání pracovní neschopnosti zaměstnavateli, ale ten, pokud ho včas neodeslal na Okresní správu sociálního zabezpečení, pak došlo k tomu, že zaměstnanec čekal dlouho na výplatu nemocenských dávek. Toto vlastně nyní odpadne, protože veškeré hlášení o trvání neschopnosti přijde přímo na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Já si tady ještě trochu rýpnu, protože osobní přínos vidím i v tom pro pacienta, že pacient, který bude v péči odborného ošetřujícího lékaře, bude potřeba z jeho pohledu neschopenka, tak tuto neschopenku již nyní mu měl vystavit odborný ošetřující lékař, ale je pravda, že vzhledem právě k té papírové formě, k složitosti vyzvedávání, k nutnosti vést tuto knihu to někteří odborní ošetřující lékaři nedělali, a tak pacient nemocný musel běhat třeba například po nějaké ortopedické operaci k obvodnímu lékaři, k praktikovi, jenom proto, aby se mu vystavila neschopenka, stejně po všech kontrolách musel zase zbytečně sedět u praktika, aby nahlásil, jaký je stav, co se děje. Toto vše by mělo odpadnout tím, že i pro toho odborného lékaře bude daleko jednodušší vystavit tu elektronickou neschopenku, aniž by musel mít jakýkoliv tiskopis a vést jakoukoliv knihu.

Takže já osobně jsem pro, budu hlasovat pro schválení.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama