MUDr. David Kasal, MHA

  • ANO 2011
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,76. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.04.2021 20:45:00

V posledních letech klesá počet nositelů psychoterapeutických výkonů

V posledních letech klesá počet nositelů psychoterapeutických výkonů

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 21. dubna 2021 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění

 Děkuji za slovo. Já se dotknu jen pacientských organizací, k dalšímu se nebudu vyjadřovat, abych nevyvolala další diskusi.

Zmínila jste i NAUTIS, Národní ústav pro léčbu autismu. To je nezisková společnost. A já když se bavím s lidmi, tak mi říkají: to je národní ústav. Berou to jako národní léčebný ústav. Takže je to i o tom, jak se ta dotyčná neziskovka nebo organizace jmenuje. To je jedna věc. A navíc nezisková organizace, respektive pacientská organizace, má poskytovat služby, jako je poskytuje, protože NAUTIS jste jmenovala. Poskytuje služby sociální, poskytuje služby psychoterapeutické. Proto to tady je, není to jenom o tom názvosloví a o tom, jak ta společnost bude, jestli to bude ópéeska, ale aby to bylo naplnění, že to je opravdu pacientská organizace.

Já bych představil dva své pozměňovací návrhy. Jeden se týká pozměňovacího návrhu pod číslem 8204. Jedná se o psychoterapii, což je léčebná metoda psychických poruch a nemocí, kterou tradičně používají kvalifikovaní lékaři a kliničtí psychologové. Kompetence k této činnosti se získává dlouhým odborným vzděláním a jeho součástí je samozřejmě i seberozvoj. Do roku 2018 bylo možné kompetence k výkonu psychoterapie získat prostřednictvím takzvané funkční specializace, respektive úspěšným absolvováním certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví.

Na základě tohoto vzdělání nyní vykonává psychoterapii přibližně 500 lékařů. Od roku 2018 však pro lékaře možnost získat kompetenci k provádění psychoterapie neexistuje a ti, kteří jsou v psychoterapii vzděláni, nemají možnost své vzdělání završit. Počet nositelů psychoterapeutických výkonů však v posledních deseti letech klesá. Dle dat ÚZISu bylo v roce 2010 v systému zdravotní péče 303 lékařů odbornosti psychiatrie jako nositelů výkonů psychoterapie, přičemž v roce 2020 jich bylo pouze 270. Nemožnost získat osvědčení pro výkon systematické psychoterapie v systému zdravotního pojištění neumožňuje ani generační obměnu lékařů vykonávajících tuto péči.

Předkládaný návrh má za cíl postavit dřívější vzdělání v oblasti psychoterapie, tzv. získání funkční specializace a absolvování certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii a s ním související získané kompetence na roveň vzdělání získanému v nově vzniklém nástavbovém oboru lékařská psychoterapie a stanoví podmínky pro přiznání zvláštní specializované způsobilosti v tomto nástavbovém oboru pro absolventy dřívějšího vzdělávání.

Druhý návrh, který je pod číslem 8225, reflektuje a zaobírá se aprobačními zkouškami. Tento pozměňující návrh je předkládán s ohledem na nevyhovující personální situaci především u regionálních poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou závislí na zdravotnických pracovnících ze třetích zemí. Tito zdravotničtí pracovníci často žijí v ČR již mnoho let se svými rodinami a ovládají jazyk. V některých pro české občany neatraktivních regionech je zdravotní péče zajištěna pouze díky nim. V tomto kontextu by jim mělo být umožněno více možností podat žádost o uznání odborné způsobilosti, a tedy i pokusů o složení velmi náročných aprobačních zkoušek, na které se dlouhodobě připravují.

Předkládaný návrh je vyvážený, protože nejen zvyšuje počet možností podat žádost o uznání odborné způsobilosti a o vykonání aprobační zkoušky o jedno, ale také zpřísňuje podmínky pro výkon praktické části aprobační zkoušky v akreditovaném zařízení. To je vše.

Děkuji za vyslechnutí.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama