ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

27.04.2011 18:23:59 - vortata

Je to zajímavý návrh, rád bych věděl víc

Vážený pane poslanče,
jaký je Váš názor na můj návrh zrušit všechny veřejné zdravotní pojišťovny a uzákonit povinnost zasílat pojistné přímo na účet určeným zdravotnickým zařízením. Každý občan - pojištěnec by měl přiděleno jedno velké státní zdravotnické zařízení v blízkosti bydliště, které by zajišťovalo jeho komplexní zdravotní péči. Tato péče by se nazývala standardní a byla by poskytována nejmodernějšími přístroji a postupy, na které by toto státní zdravotnické zařízení mělo prostředky.
Zdravotní péče poskytovaná v privátních zdravotnických zařízeních by se nazývala nadstandardní a ta by byla hrazena v hotovosti pacientem popřípadě soukromou zdravotní pojišťovnou (tržní vztahy). Pacient, který by si zvolil nadstandardní léčbu, by obdržel ze svého přiděleného spádového státního zdrav. zařízení na léčbu příslušné diagnózy pouze tarifní příspěvek odpovídající ceně standardní léčby. Tím by se ušetřily peníze na provoz veřejných zdrav. pojišťoven a hospodaření s penězi pojištěnců ve spádovém zdrav. zařízení by se řídilo metodikou MZd.

Odpověď

10.05.2011 21:35:47 - MUDr. David Rath

Zajímavý návrh. Nevím, nikde jsem se nesetkal s tím, že by ve světě takový model fungoval. Pokud máte podrobnější informace k tomuto návrhu, budu vděčný za jejich poskytnutí.