MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.05.2024 14:07:00

Blbost kvete nejen teď na jaře

Blbost kvete nejen teď na jaře

Projev na semináři "Geopolitická a bezpečnostní situace v Evropě”, konaném v Poslanecké sněmovně, publikovaný na svém veřejném facebookovém profilu

 Vážení přítomní. Název sdělení je „Perspektivy EU v soupeřícím světě – scénáře dalšího vývoje evropské integrace“. EU v soupeření zejména s Čínou a USA prohrává, jak správně konstatovalo na titulní stránce americké médium Politico. Pokud nepřijmeme prohru jako cíl, tak perspektivy pro život v Evropské unii jsou velmi nepříznivé. Jsou pro nás o to horší, že trvání Evropské komise a dosavadní většiny Evropského parlamentu na prohloubení integrace, to znamená na oslabení až odstranění samostatnosti členských států, je neměnné. Je otázka, jak bude naloženo s ostrůvky pozitivní deviace v Maďarsku a na Slovensku.

Reforma je v několikaleté perspektivě vyloučena. Byla by možná, pokud by Evropská unie dospěla do ještě hlubší krize, než v jaké už je. Její neřešitelnost za stávajících podmínek by si vynutila zásadní řešení. Pokud volby podstatně nezmění složení Evropského parlamentu a vlivní představitelé Evropské komise nebudou donuceni uznat bezvýchodnost situace a představitelé Evropské rady se neosmělí k větší autonomii rozhodování, pak nebude možné zmírnit nepříznivé důsledky dosavadního vývoje.

Evropská unie dnes nemůže soutěžit s Čínou a dnes s celým rostoucím BRICS, protože nemá potřebný potenciál a dávno ztratila dynamiku a dospěla k regresi v mnoha oblastech. Evropská unie nemůže soutěžit ani s USA, protože její nejsilnější státy jsou vazaly USA a USA řeší svoje problémy na úkor tohoto, jak se v Evropské unii stále opakuje, klíčového partnera při povinném posilování takzvaného transatlantického spojenectví. USA například neváhaly posílit svoji konkurenceschopnost ve vztahu k Evropské unii likvidací levného energetického zdroje Nord Stream.

Oficiální Brusel jásá, že se zbavil závislosti na ruských zdrojích a odbytových možnostech, a veřejnosti zamlčuje to, co je jinak zřejmé, že posílil svoji závislost na USA. Klíčový transatlantický spojenec tedy není oporou, ale zátěží tím více, že je závislý na globálním postavení dolaru jako hlavní rezervní měny, která podléhá zrychlující se dedolarizaci.

Představitelé Evropské unie hovoří o světlých zítřcích, příležitostech a perspektivách, ale v dokumentech se současně hovoří o rostoucí chudobě, růstu počtu bezdomovců a rodin, které nejsou schopny udržet dosavadní životní úroveň ze svého příjmu. Následovat bude nutně růst nezaměstnanosti, protože bude mizet příležitost k pracovnímu uplatnění.

Mnoho lidí se dnes dokáže realizovat v oblasti úplně nových pavěd a snaží se na sebe upozornit nově objevenými teoretickými koncepty. Nejde jen o desítky úplně nově definovaných pohlaví, tedy genderů. V oboru teoretického zkoumání bídy to jsou objevy speciálních druhů bídy. Například „energetická chudoba“ je stav nedostatku finančních prostředků na zajištění potřebných energetických zdrojů. Analogicky „dopravní chudoba“ neumožňuje dostatečně cestovat, atd.

Vrcholem tohoto bádání je objev „menstruační chudoby“, tedy nemožnosti opatřit si dostatek menstruačních pomůcek. Badatelé v oblasti genderu nás ujišťují, že jsou i menstruující muži. Český Ústavní soud to svým rozhodnutím teď umožní i u nás. Ale ženy jsou mezi menstruačně chudobnými v převaze, tedy diskriminovány, takže se objevil vážně míněný návrh, aby menstruační pomůcky byly menstruačně chudým rozdávány zdarma.

Ujišťuji vás, že to není ještě úplný vrchol či naprosté dno. Profesor Jan Keller, který byl poslancem Evropského parlamentu v minulém období, byl v Evropském parlamentu očitým svědkem úvah, že v budoucnu budou funkci sexuálních pracovnic zastávat robotky. No, a aby s nimi bylo dobře zacházeno, je pro ně třeba zřídit odborovou organizaci.

Blbost kvete nejen teď na jaře. A jak vidíte, Evropský parlament došel již mnohem dál než naše Poslanecká sněmovna. Tyto příklady jsem uvedl ne proto, že budou nepochybně tím jediným, co si z mého sdělení zapamatujete, ale proto, abychom si připomněli, že se Evropská unie pohybuje zcela mimo realitu a řeší pseudoproblémy. A to je zdroj i příčina prohlubujícího se úpadku Evropské unie.

Tento seminář se zaměřuje také na otázky bezpečnosti, a ty jsou pro zachování Evropské unie zásadní. Evropská unie je mezinárodní organizace, v níž fakticky vládnou nadnárodní korporace, které se snaží ji přetvořit v unitární stát řízený jejich úředníky v Evropské komisi. Nadnárodní korporace totiž nemají zájem, aby se do jejich záležitostí vměšovaly členské státy. Pojem bezpečnosti je spojen s konceptem ohrožení a ohrožení s konceptem konfliktu. Konflikt vyústí v řešení, které je v neprospěch toho slabšího. Můžeme tomu říkat mír.

Oficiální stanovisko Evropské unie je, že svět je ohrožen klimatickou krizí, proti které postavila projekt Green Deal. Klimatické změny nepochybně existují, ostatně tak jako existovaly historicky i prehistoricky vždy. Stejně jisté je, že je Evropská unie žádným projektem nezadrží ani za cenu vlastní sebedestrukce. Pokud je sebedestrukce cílem, pak Green Deal probíhá úspěšně, ale dosud zdaleka nedosáhl svých cílů. Nemá cenu na tomto místě vypočítávat důsledky, počínaje růstem cen energií, které se promítají do všech cen, vedou k inflaci a k poklesu reálných příjmů a tím životní úrovně. Likviduje se průmysl i zemědělství, což Evropská komise hodlá řešit dotacemi. Činí tím radost příjemcům dotací a politikům, kteří se chlubí zásluhou za jejich přidělování. Evropská unie se dostává do stále hlubšího deficitu, protože si půjčuje u komerčních bank, čím více, tím prý výhodněji. Deficit míní kompenzovat takzvanými „vlastními příjmy“, což mají být ve skutečnosti sankce pro státy nedostatečně plnící úkoly Green Deal.

Morální hazard vede nutně ke špatným koncům. Chudnoucí většina se nutně dostane do konfliktu s mocí. To by nakonec mohlo vést ke kreativní destrukci, pokud se někdo schopný bude schopen ujmout řešení. Ideologický koncept klimatické krize prostupuje celou společností a deformuje pohled na reálné děje. V rámci medicinizace a psychiatrizace byla pavědou objevena nová klinická jednotka a sice „enviromentální žal“, což je úzkost a deprese hlavně mladých lidí způsobená změnou klimatu nebo ničením prostředí. Postup léčení najdete na internetu. Unijní myšlení stále více zabředá do iracionality s vytvářením a řešením pseudoproblémů, přičemž reálný stav se ocitá mimo pozornost.

Iracionalitou nemocná společnost samozřejmě nemůže soutěžit s pragmaticky orientovanou Čínou a dosud úspěšným parazitismem Spojených států. Při zmínce o bezpečnosti Evropské unie se automaticky nabízí představa vnějšího ohrožení. Nyní je v módě panikářů a manipulátorů hovořit o hrozící ruské agresi, že prý se Putin nezastaví. Tyto úvahy si dovoluji odbýt větou: Putin se se zastaví, islám se nezastaví! Jaký by měla Ruská federace motiv k útoku na Evropskou unii? Vlastní oslabení ve válečném konfliktu? Ohrožení vlastní existence?

Evropská unie nemá pro občany pozitivní cíl, občané v ní nežijí vstříc budoucnosti, žijí ve zhoršující se současnosti s minulostí, která je odsouvána do zapomnění a dezinterpretována. Jak připomněl Orwell ve slavném románu, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Společnost v Evropské unii je dále oslabována ztrátou soudržnosti, stále více rozpadlá na jednočlenné domácnosti, samoživitelky a osamělé důchodce. Postrádá i jednotící ideu. Naproti tomu islám je ve velké výhodě, třebaže jeho ideje se nám mohou jevit jako perverzní. Islám ale zvyšuje kohezi společnosti, byť za cenu nesvobody a násilí. Evropská společnost proti jeho agresivitě nemá obranu. Muslimové věří, že Alláh dal celý svět jim a ostatní jsou okupanti. Jejich společnost je jasně strukturovaná a velmi propopulační. Osud kosovských Srbů je laboratorní ukázkou budoucnosti Evropské unie.

Oni se z principu neintegrují, ale jsou integrováni ve svých komunitách a stojí v opozici k dezintegrované společnosti v Evropské unii. Konflikt je nevyhnutelný, pokud obyvatelé Unie nepřijmou islám včetně práva šaria. Občanská válka nehrozí, protože bojeschopná je jen jedna strana.

Asi zcela opomíjenou záležitostí je propadání Evropské unie do totality. Projekt Evropské unie je neúspěšný, ale strůjci neúspěchu se nechtějí podrobit demokratické výměně. Brání se snahou o získání informačního monopolu zavedením cenzury pod záminkou boje proti dezinformacím, nenávistným projevům – které sami vyvolávají, dětské pornografii, propagaci násilí, atd. Pokrytectví a dvojí metr jsou jejich „evropské hodnoty“.

Na to navazuje úsilí o takzvanou regulaci politické reklamy, aby znemožnili veřejnou argumentaci jakékoli opozice. Bez demokratické diskuze společnost ustrne, ale jak vidíme na příkladu islámu, může být úspěšná z hlediska schopnosti šíření. Může se tak ustálit stabilita na nižší vývojové úrovni. Na vývoji totality se stále více podílí aktivita tajných služeb, které se místo objektivního informování vedoucích představitelů o hrozbách orientují na veřejná prohlášení o údajných hrozbách a jejich hypotetických pachatelích. Mají ale možnosti dalšího rozvoje. V některých zemích organizují atentáty, převraty, teroristické útoky pod cizí vlajkou, atd.

Zmutované tajné služby jsou hrozbou pro veřejnou bezpečnost. Z nedostatku prostoru vynechávám důležitá témata potravinové a energetické bezpečnosti a rostoucí korupce ve společnosti. Evropská unie žádné problémy neřeší, ale velmi mnohé způsobuje. Společně s ostatními členy Evropské unie jdeme vstříc nepříznivému konci.

Dávno už nastal čas myslet na záchranu naší národní komunity, tedy občanů státu Česká republika.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama