MUDr. Jan Síla

  • SPD
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.01.2023 20:22:00

Starší zubaři mívají i přes dva tisíce karet, mladí zvládají necelou tisícovku

Starší zubaři mívají i přes dva tisíce karet, mladí zvládají necelou tisícovku

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 24. ledna 2023.

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já bych si dovolil načíst nový bod programu naší schůze, který je velkým problémem pro mnoho lidí v naší republice. Jedná se o teritoriální nedostupnost stomatologů v České republice. Předseda Stomatologické komory Roman Šmucler říká, že je zubařů dostatek a že vznik oboru stomatologie na ostravské univerzitě není nutný. Napadá mě jediné vysvětlení tohoto jeho prohlášení, a sice exkluzivita oboru a skutečnost, že poptávka dalece převyšuje nabídku, tudíž systém přímé úhrady cash zubní lékaři preferují a naopak, pacienti na něj musí mnohdy s velkou nevolí přistoupit.

V České republice mají všichni občané, kteří poctivě platí zdravotní pojištění, právo na bezplatnou stomatologickou péči. Bohužel přibývá těch, kteří jsou nuceni za zubařem docházet na soukromou kliniku a nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a veškerou péči si hradit ze svého musí. Ne všichni si takový luxus mohou dovolit. Počty praktikujících stomatologů jsou pro republiku distribuovány velmi nepravidelně, kdy v Praze na jednoho zubaře připadá asi 700 obyvatel a v Ústeckém či Moravskoslezském kraji 1600 až 1700 obyvatel.

Lékaři bohužel nemají zákonem danou povinnost uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Také neexistuje zákonný způsob jak stomatology přimět k tomu, aby brali více pacientů nebo jak je přesvědčit, aby své praxe otevírali v okrajových částech regionů a nejenom ve velkých městech. Kraje nemají stamilióny na to, aby jimi suplovaly roli zdravotních pojišťoven, přičemž krajské úřady nemají jakoukoli možnost, ale ani povinnost řešit dostupnost lékařské péče. Je to zcela na zdravotních pojišťovnách.

Výjimkou je pak zubní lékařská pohotovostní služba, kterou kraje hradí, například jen v okrese Ostrava ročně třemi a půl miliony korun.

Katastrální úřad Moravskoslezského kraje a město Ostrava významně podpořily vznik nového oboru zubního lékařství na zdejší fakultě.

Zubařů je prostě málo a dá se to doložit čísly. V minulém roce ukončilo v Moravskoslezském kraji svou praxi 22 zubních lékařů a novou praxi jich otevřelo jen 12. Navíc se výrazně liší počty pacientů, které mají v péči starší stomatologové, a počty mladých začínajících zubařů. Zatímco starší zubaři mívají i přes dva tisíce karet, mladí zvládají necelou tisícovku. Tento fakt vychází z výrazných změn moderní péče, technika je sofistikovanější, postupy jsou složitější a časově náročnější.

Přesná čísla můžu uvést. V Moravskoslezském kraji je celkem 606 poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, a to včetně nemocnic. Z toho je sedmdesáti lékařům nad 70 let. Dalších 150 má nad 60 let. Tito zubaři budou v dohledné době svou praxi končit. Na krajském úřadě Moravskoslezského kraje leží 157 tisíc karet pacientů, kteří se v posledních letech ocitli bez zubaře.

Nedostatek zubařů je zkrátka neoddiskutovatelný fakt, kterým trpí pacienti nejen v kraji, ale mimo Prahu, Olomouc a Plzeň prakticky všechny kraje.

Potřeba řešit dostupnost stomatologické péče je velmi urgentní. Nedostatek stomatologů, a týká se to i jiných lékařských specialistů v příhraničních oblastech republiky, má dvě příčiny.

Je to absolutní nedostatek lékařů, stomatologů a jiných specialistů za prvé a za druhé je to zvyšování takzvané spoluúčasti pacientů, kdy zdravotní pojišťovny platí například stomatologům pouze nejlevnější základní ošetření. Absolventů medicíny a zdravotních sester ubylo v Česku za třicet let více než třetina. Potrvá patnáct let, než se stavy doplní na úroveň roku 1985, uvedl předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. Jde o důsledek snahy o komercionalizaci zdravotnictví všech pravicových vlád od roku 1989, počínaje vládou pana Klause, kdy došlo k voluntaristické likvidaci fungujícího zdravotnictví založeného na existenci systému nemocnic s poliklinikou prvního až třetího typu, a to bez plánu, co bude dál. V minulém volebním období se skrytě o totéž snažilo i hnutí ANO 2011. Pětikoalice v tom nyní pokračuje. Protože zdravotnictví je silné politikum, vedení hnutí ANO se poučilo z neúspěchu ODS, které prohrálo volby za třicetikorunový poplatek, a proto pan Babiš zvolil sofistikovanější metodu, a to optimalizaci uzavírání čili uzavírání fungujících nemocnic. Optimalizace znamená zhoršení dostupnosti zdravotní péče, aby se lidi za tuto službu naučili platit. Před převratem v roce 1989 se třicet let dostávalo nejlepší možné ošetření všem obyvatelům České republiky, prakticky zadarmo. Proto se nyní lidé bouří, že mají platit, za co dříve nemuseli. Až vymřou generace, které si pamatují zdravotní péči před rokem 1989, a až si lidé uvědomí, že nemají jinou možnost, než za zdravotní služby platit, bude následovat vyřazení stomatologie z veřejného zdravotního pojištění. Jako příklad země, kde je zdravotnictví prakticky kompletně komercionalizované, Spojené státy - zde nemá sto milionů lidí na pojištění stomatologické péče a Medicaid, což je státní pojištění pro chudé a bezdomovce, hradí jen trhání zubu. Ve Spojených státech je 43 % všech osobních bankrotů lidí způsobeno nedoplatky za zdravotní péči.

Málokdo si z nás uvědomuje, jakou obrovskou výhodu je mít všeobecné zdravotní pojištění, které je solidární. Každý má v podstatě jistotu, že v případě potřeby bude léčen, aniž by musel studovat složité pojistné plány, co všechno pojistná smlouva kryje či nekryje. Přitom právě o tuto naši jistotu například vůči Američanům nebo Holanďanům máme velmi brzy přijít. Pokud se tak stane, pak to bude téměř nevratný krok. Nenechme si proto ukrást všeobecné zdravotní pojištění a nedovolme politikům učinit nevratné kroky. Současní absolventi stomatologické fakulty jsou vyškoleni poskytovat aktuální moderní ošetření na současné úrovni vědy. Bohužel zdravotní pojištění toto kvalitní ošetření plně nehradí. Peníze jsou až na prvním místě. Mladí stomatologové nechtějí pracovat mnohdy abs..(?) metodami za sešroubované ceny zdravotních pojišťoven, a proto s nimi často neuzavírají smlouvy a pracují takzvaně za hotové. Takovýchto stomatologů je zhruba tisíc. To je důvod, proč stomatologové vyhledávají oblasti, kde jsou lidé solventní, aby mohli hradit kvalitní péči z vlastní kapsy, což jsou bohatá města, kde je přezubařováno, konkrétně Praha, Brno, Olomouc. V příhraničních oblastech na východě republiky by mohli poskytovat většinou pouze bazální péči a nemohli tedy uplatnit moderní metody ošetření, které se na fakultách naučili. To je druhý důvod, proč je v těchto chudých oblastech nedostatek nejen zubařů.

Děkuji za pozornost.

Já bych chtěl zařadit tento bod jako první zítra.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama