MUDr. Jiří Koskuba

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.08.2017 12:05:57

Bezpečnost v metru?

Bezpečnost v metru?

Odpověď náměstka Dolínka na dopis adresovaný paní primátorce ze dne 28.7.2017 ve věci bezpečnosti v metru

 

Dle informací z úseku Dopravního a Bezpečnostního DPP je výhradní činností zaměstnanců zajištění především přepravní a dopravní činnosti. CV rámci pracovních povinností běžně činí zaměstnanci DPP v krizových situacích (např. v případech napadení cizí osobou) příslušná opatření. Pokud případ napadení zaměstnanci DPP zjistí, nebo je jim nahlášen, přivolají hlídku policie (PČR Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy a Hlídkového útvaru MP hl. m. Prahy, či jiného útvaru uvedených organizací) a spolupracují při řešení události. Tyto orgány jsou kompetentní k fyzickému zadržení osoby vykazující charakter přestupkového či trestního jednání. Zaměstnanci DPP nemají statut veřejného činitele, ale mohou zadržet osobu ve smyslu § 76 odst. 2 trestního řádu. V tomto případě musí zaměstnanec zvážit, zda je schopen, zejména fyzicky, tohoto zadržení. K zabezpečení účinného a rychlého zásahu při ochraně bezpečnosti cestujících a majetku slouží přímé dispečerské spojení. V součinnosti s tímto pracovištěm lze časově nejefektivněji přivolat pomoc příslušného útvaru policie. Zavedený systém minimalizuje časovou ztrátu při předávání informací.

Každé trvale obsazené stanoviště dozorčího stanice v pražském metru je dostatečně označeno informačním piktogramem. Náplň práce provozních zaměstnanců je dána předpisy metra. Monitory kamerového dozoru jsou zaměstnanci kontrolovány nahodile, nikoliv nepřetržitě. Je proto možné, že nevhodné chování osob není vždy zaznamenáno.

Provozní zaměstnanci DPP mají také povinnost plnit úkoly vyplývající z výkonu funkce, které nepředpokládají přítomnost na svém stanovišti. Při jednočlenné obsluze stanice může být pomoc zaměstnance se zdržením. Náplní práce dozorčího stanice je podíl na dopravě, včetně řešení mimořádných událostí, požární bezpečnost stanic, spolupráce s odbornými útvary při zajišťování chodu stanice, obsluha technických zařízení ve stanici (např. pohyblivé schody). Velkou část jejich práce tvoří organizování přepravy cestujících, jejich informování, poskytování pomoci při mimořádných událostech a úrazech. Náročnost výkonu funkce dozorčího stanice je dána i tím, že jsou jedinými zaměstnanci DPP, na které se cestující může obrátit přímo (dotazy u strojvedoucích jsou nepřípustné).

Jak z výše uvedeného vyplývá, sledování kamer není primární povinností dozorčího, ale monitory na jeho stanovišti patří k technice, která dozorčímu slouží k rychlé orientaci v případě mimořádností, a to i v místech, která nejsou v jeho zorném poli. Je třeba připomenout, že především na stanicích s velkým obratem cestujících (např. Muzeum) velkou část pracovní doby dozorčího stanice zabere přímý kontakt s cestujícími a řešení obvyklých provozních záležitostí. Monitory jsou pro něj informační prvky, ale stále jsou pouze jednou z několika pomůcek. Z toho vyplývá, že dozorčí nemusí případný incident (podobný tomu ve stanici Muzeum) zaregistrovat až do doby, než na něj upozorní např. jiným cestujícím, signalizací nebo hlukem. Zjištěné závažné případy hlásí běžně policii.

Nad výkonem práce zaměstnanců jsou denně prováděny namátkové kontroly. Při zjištění nedostatků jsou postihováni. V případě hrubého porušení pracovní kázně je s nimi rozvazován pracovní poměr.

Pachatelé trestní činnosti operující ve stanicích metra představují pro DPP velký problém. V boji proti celospolečensky negativním jevům dělá DPP v rámci svých možností maximum. Na bezpečnosti cestujících se v denní i noční době podílí jak PČR – oddělení Metro, tak i útvary Městská policie. Dozorčí stanice jsou informováni o pohybu policejních hlídek na všech třech linkách metra. Většina policistů je směřována převážně do centra Prahy. Spolupracuje s provozními zaměstnanci při mimořádnostech nebo během zajištění přepravy cestujících během velkých společenských akcích na území hl. m. Prahy. V nočních hodinách hlídky procházejí jednotlivé vlakové soupravy, a v součinnosti s bezpečnostní agenturou kontrolují technické zázemí stanic a asistují při uzavírání stanic při ukončení provozu. Pomoc při nočních kontrolách je neocenitelná. Ke většině incidentů dochází bez jakýchkoliv signálů, které by mohly provozní personál, PČR a Městskou policii jakýmkoliv způsobem varovat. Provozní personál je neustále školen k tomu, aby uměl reagovat na všechny mimořádnosti, znal postupy a správně zareagoval.

K tomu všemu slouží pravidelná povinná poučování, námětová cvičení i každodenní kontrolní návštěvy nadřízených směnových mistrů na stanovištích.

Jako příklad si dovoluji uvést výslednou činnost Hlídkového útvaru Městské policie hl. m. Prahy za 1. pololetí 2017. Za uvedené období bylo v nočních tramvajích zkontrolováno 4750 osob, z přepravy vyloučeno pro opilství nebo znečištěný a zapáchající oděv 3165 osob. Současně bylo zaznamenáno 651 tísňových událostí.

V součinnosti s přepravními kontrolory DPP bylo provedeno celkem 49 plánovaných součinnostních akcí. Z kontrolovaného počtu 216 osob, byly 34 osoby vykázány z přepravního prostoru, uděleno bylo 19 pokut v celkové výši 3100,- Kč, domluvou řešeno 38 přestupků. Celkem byly strážníky Hlídkového útvaru odhaleno 4573 přestupků proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě. Na úseku dopravy bylo odtaženo 844 vozidel, z toho 75 na žádost DPP.

Závěrem bych rád uvedl, že se zaměstnanci DPP jsem v každodenním kontaktu a z pozice předsedy dozorčí rady DPP se podílím na vykonávání kontrolní činnosti uvnitř podniku. Dle mého názoru DPP své povinnosti nezanedbává a věřím, že popsanými skutečnostmi se mi podařilo rozptýlit obavy uvedené ve Vaší námitce.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama