MUDr. Jitka Chalánková

  • Prostějov
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.12.2018 21:02:00

V sociálně vyloučených komunitách platí lichva

V sociálně vyloučených komunitách platí lichva

Projev na 4. schůzi Senátu 19. prosince 2018 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, o insolvenčních správcích.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tato mince má určitě dvě strany. Už tady zaznělo mnohé. Zazněla také věta, že dluhy se prostě musí platit. Ona s tím souvisí ještě další věta, dokonce lepší je dluhy vůbec nedělat. Věnovala se tady té problematice již delší dobu, asi od roku 2010, možná dokonce ještě déle. Navštívila jsem také sociálně vyloučené komunity a vím, jak těžko se tam lidem žije. Protože to, co vidíme my, tak to je jenom nad povrchem, ale v sociálně vyloučených komunitách platí lichva, kterou žádné zákony nedokážou potřít.

Musíme se podívat na rovnovážný stav. My jsme se v Poslanecké sněmovně již tímto také několikrát zabývali a došlo k určitému vyvážení vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. To, co tady zaznělo, jak máme velké množství občanů v exekucích a že je k dispozici také Mapa exekucí – tam by mě zajímalo, podle jaké metodiky tato mapa byla zpracována. Dále se musíme podívat na to, že jsou zde občané, kteří splácejí hypotéky, splácejí spotřebitelské úvěry. A poctivě je platí, to znamená, ti nemohou pocítit dobrodiní například tohoto způsobu oddlužení.

Také zaznělo, jak špatně se žije rodinám, které jsou takto postiženy exekucemi a jsou v dluhových pastech. Musíme si ale uvědomit, že v těch rodinách žijí děti, které také mohou vidět vzor v nezodpovědném chování a nabírání si dalších a dalších půjček. I s tím úmyslem, že nebudou třeba spláceny.

Co se podařilo od roku 2010. Podařilo se zabránit záměru vymáhat exekučně dávky hmotné nouze. Tak to jsem považovala za nesmysl a proti tomu jsem nějakým způsobem bojovala. A podařilo se. Dále se podařilo prosadit nakonec vládním návrhem, byl to dvakrát poslanecký návrh, nakonec to prošlo jako vládní návrh, novela zákona o místních poplatcích, kdy děti v dětských domovech budou osvobozeny od poplatků za odvoz odpadu. Protože tyto děti potom po odchodu z dětských domovů byly postiženy exekucemi za dluhy, o kterých ani nevěděly.

Došlo k významnému posunu ve využívání a zneužívání rozhodčích doložek. To už tady zaznělo, takže si myslím, že to už nemusím dopodrobna vysvětlovat. Od 1. prosince 2016 došlo také k zpřísnění regulace spotřebitelských úvěrů. To si myslím, že je poměrně významné datum, kdy poskytovatelé těchto úvěrů jsou pod mnohem význačnější kontrolou. Došlo ke snížení odměn advokátů za pomoc při řešení bagatelních pohledávek. Také to zde podrobně zaznělo. Chtěla bych se pak zeptat pana ministra, jak daleko je ministerstvo spravedlnosti při přípravě úpravy výpočtů, tzv. nezabavitelného minima, protože to je důležité pro motivaci těchto lidí do budoucna.

Další podněty, které tady zazněly, například takové situace, kdy splácí dluhy za manžela, manželku. To je otázka nového občanského zákoníku, to je asi jinde.

Co zaznělo v diskusi na výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, bylo zajímavé, z terénu a z praxe že by bylo dobré mít soupis závazků. To tady před chviličkou už také zaznělo.

Dalším důležitým podnětem je, že někdy exekuce musí být nařízeny i z důvodů daňových povinností.

Dámy a pánové, chtěla bych vás poprosit. Zaznělo tady již při debatě o usnesení z výboru pro zdravotnictví a sociální politiku doprovodné usnesení, které jsem tam přednesla a bylo přijato a schváleno tímto výborem. A dovolila jsem si ho překlopit do návrhu usnesení Senátu. Máte ho již rozdané na stůl, a nebudu ho zřejmě muset číst dopodrobna, když už ho máte k dispozici na stole.

Tímto bych vás chtěla poprosit, jestli by Senát mohl požádat jednak ministra spravedlnosti – teď to zkrátit – aby ve lhůtě jednoho roku předložil statistiky dokládající počet dlužníků, kteří vstoupili do oddlužení podle nových pravidel, charakteristiku a strukturu těchto dlužníků a průměrnou výši jejich dluhů, a za druhé, Senát žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby ministerstvo budoucí dopady insolvenční novely průběžně vyhodnocovalo, zejména s ohledem na prověření účinnosti novely z hlediska její schopnosti napomoci uzákonění nových pravidel, dostat dlužníky z dluhových pastí a vrátit je z šedé zóny a závislosti na sociálních dávkách do aktivního ekonomického života, což má přinést úspory na straně veřejných rozpočtů.

Jak zde již zaznělo, můžeme pravděpodobně očekávat i při vyhodnocení dopadů této novely zákona, i brzkou další novelizací – já osobně se kloním ke znění, které prošlo Poslaneckou sněmovnou napříč politickým spektrům, s výjimkou jednoho klubu. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama