MUDr. Olga Sehnalová, MBA

  • Zlínský kraj
  • náměstkyně hejtmana
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.01.2022 23:14:57

Leden v krajském zdravotnictví

Leden v krajském zdravotnictví

Komentář na facebookovém profilu ke zdravotnictví ve Zlínském kraji

Dovolte pár informací z oblasti krajského zdravotnictví, které se udály v posledních týdnech.

Začnu ještě v prosinci, kdy Rada Zlínského kraje schválila výhled hlavních investičních projektů nemocnic s horizontem do roku 2029.

Materiál má sloužit k tomu, aby nemocnice měly jasno v tom, jaké jsou skutečné finanční možnosti kraje, co si může dovolit do nemocničních areálů investovat, co se bude skutečně připravovat, s čím mohou v dohledné době počítat. Považuji za skutečně zásadní, abychom nedělali vize bez financí a reálného časového rámce.

Co konkrétního tedy připravujeme v jednotlivých nemocnicích?

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má jasný cíl: novou internu a urgentní příjem, na které má kraj vyčleněny finanční prostředky. V roce 2022 se bude tato největší investice projektovat.

Vsetínská nemocnice zahájí rekonstrukci objektu pro přesun dialýzy a dále přístavbu pro umístění nové magnetické rezonance. Obě akce by měly začít letos a návazně začne příprava území pro realizaci centrálního pavilonu pro chirurgické obory, na který nemocnice čeká už léta.

V Uherskohradišťské nemocnici se letos dokončí rekonstrukce plicního pavilonu a bude se připravovat k realizaci rekonstrukce objektu interny s lůžky následné péče a lůžkového rehabilitačního oddělení.

Kroměřížská nemocnice bude připravovat vlastní investici přístavby, kam se přesune oční oddělení, včetně očního operačního sálu a příjmové ambulance nemocnice. To je předpoklad pro další investiční akce nemocnice (zejména rekonstrukce odd. chirurgie a gynekologie, výstavbu nových centrálních operačních sálů a souvisejících provozů).

Pro naše nemocnice je opravdu důležité, aby investiční rozvoj plynule a realisticky navazoval, protože obnova a modernizace areálů nemocnic je nikdy nekončící proces.

Pokud se týká záchranné služby, v lednu se zahájila přestavba objektu pro výjezdovou základnu záchranky v Otrokovicích. V tomto případě s financováním významně pomohly fondy EU, konkrétně program React-EU. Je skvělá zpráva, že se našim nemocnicím podařilo připravit podklady pro dotační žádosti tak kvalitně, že krajské nemocnice budou z tohoto programu financovat během příštích dvou let pořízení nákladného přístrojového vybavení celkem za zhruba miliardu korun.

Za další úspěch pro zdravotnictví považuji schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022, který obsahuje i částku pro podporu školitelů v nemocnicích. Nemocnice tak budou moci lépe ocenit ty, kteří se fakticky věnují vzdělávání a zaučování mladých kolegů, ať už z řad absolventů, lékařů, sester nebo stážistů. Kvalitu stáží a začátků praxe ve zdravotnictví považujeme za důležitou součást dlouhodobé stabilizace personálu.

Zdravotnické vzdělávání v kraji je klíčová oblast sama o sobě. I to je jeden z důvodů, proč chceme posílit kapacitu vzdělávání všeobecných sester a zřídit vyšší odborné školy při každé nemocnici. O skutečných potřebách zdravotnictví a možnostech vzdělávání ve Zlínském kraji budeme pořádat odborné setkání v dubnu letošního roku. Věřím, že výměna názorů mezi školstvím a zdravotnictvím bude ku prospěchu obou stran. O spolupráci a rozvoji některých oborů jsem jednala mimo jiné s vedením fakulty humanitních studií UTB.

Dostala jsem důvěru být nominována do pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro reformu primární péče. Je to velmi složité a dlouhodobě neřešené téma s mnoha často protichůdnými zájmy. Témata jako zajištění pohotovostních služeb, systém vzdělávání, propojení ambulantního a nemocničního sektoru, řešení regionálních rozdílů v dostupnosti, nadměrná byrokracie, atd. Po změně ve vedení ministerstva zdravotnictví jsou zatím vyjádření kompetentních úředníků vcelku pochopitelně poněkud nekonkrétní, jak to už při změnách politických garnitur bývá. Tak uvidíme, co z toho bude.

Jednání s lidmi ve vedení zdravotních pojišťoven i ministerstva zdravotnictví jsou během na dlouhou trať, s množstvím různorodých témat. Od problémů denní praxe, jako je třeba zajištění lékařské péče v zařízeních sociálních služeb, po úvahy o motivačních pobídkách pojišťoven pro ambulantní specialisty pro zapojení do pohotovostních služeb, vzdělávání a x dalších.

A na závěr, změny ve vedení nemocnic. V lednu proběhly valné hromady dvou nemocnic Zlínského kraje. Po dohodě odchází z vedení nemocnice, nikoliv z Baťovky, doc. MUDr. Michal Filip a v představenstvu ho nahradí dosavadní člen představenstva Uherskohradišťské nemocnice ing. Jan Hrdý, na jehož místo se z pozice náměstka přesune Mgr. Jozef Machek. Těším se se všemi jmenovanými, včetně doc. Filipa, na další spolupráci. Dalším končícím ředitelem tentokrát státního zdravotnického zařízení v našem kraji je prim. MUDr. Petr Možný z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. I jemu jsem poděkovala nejen za dlouholetou práci ve vedení nemocnice, ale i za ochotu i být nadále nápomocen radou a svými bohatými zkušenostmi.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama