ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,87. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.12.2013 12:10:19

IDS trucuje a stavební dohled nad Blankou vázne

IDS trucuje a stavební dohled nad Blankou vázne

Vyjádření bývalého pražského primátora k současné situaci kolem tunelu Blanka.

Při, pro veřejnost jistě velice obtížně pochopitelných a srozumitelných mediálních přestřelkách mezi bývalými a současným vedením hlavního města Prahy padá celá řada více či méně relevantních a pravdivých obvinění a zdůvodnění, proč se nestaví. Jedním z argumentů, kterým se ve své – nezáviděníhodné – situaci snaží primátor Hudeček přesvědčit své okolí, že tunel Blanka stagnuje jeho zásluhou, je i tvrzení, že v prvních letech stavby byl projekt špatně kontrolován.

 Smlouva o stavebním dohledu nad realizací tunelového komplexu Blanka byla v roce 1997 uzavřena mezi hlavním městem Prahou a společností Inženýring dopravních staveb a.s., tedy, jak si snad dokáže spočítat i pan Hudeček, ještě v době, kdy jsem já, ani nikdo z úředníků „Bémovy éry“ na pražském magistrátu nepůsobil. Mandátní smlouva byla uzavřena na konkrétní finanční částku s tím, že IDS měla a má vykonávat všechny a obvyklé investorské služby a činnosti, tedy i kontrolovat dodržování zákona o veřejných zakázkách a tím i rozsah víceprací, které jsou nyní jablkem sváru. Jak to, že to IDS nedělala a nechala Metrostav stavět, prakticky bez jakékoli kontroly, a to i přes to, že mandátní smlouva je uzavřena až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a splnění jeho podmínek? Z mandátní smlouvy jasně vyplívá, že odměna je stanovena jako pevná po celou dobu výstavby a po celou dobu plnění činnosti mandatáře. Ocitáme se tedy na mrtvém bodu. Protože IDS byla vyplacena částka, uvedená v původní mandátní smlouvě a město nebylo schopné se se společností dohodnout na dalším postupu: platit, neplatit, jak to udělat. V současné chvíli tedy IDS dělá jen to, co je předmětem původní smlouvy se zhotovitelem stavby (Metrostavem), zjednodušeně řečeno, občas se zajde na stavbu podívat a smlouvu uzavřenou s Prahou neplní. Město nebylo a není schopné řešit, zda vůbec, a pokud ano, jak zaplatit IDS práci nad finanční limit (IDS chce o 196 milionů korun více, než bylo ve smlouvě z roku 1997…!), uvedený v mandátní smlouvě. IDS tedy „trucuje“ a nikdo se nestará o podklady k vícepracím, o změnové listy, schvalování technických změn a tak dále a tak dále. Pikantní na tom všem je, že toto představitelům TOP 09 dosud nevadí a taktně o tom mlčí. Možná proto, že v IDS působí významný představitel „topky“, předseda pražské organizace František Laudát. Výsledkem je tak nepředstavitelný zmatek a pat ústící až k zastavení stavby a navrch ještě ke zpochybnění platnosti smlouvy na tunelový komplex Blanka samotný. O následcích zneplatnění smlouvy už bylo řečeno mnoho, přesto je třeba je ještě jednou větou připomenout: město to bude stát čas a peníze, otevření tunelu se nekonečně prodraží a velmi protáhne.

Existuje celá řada důkazů o tom, že vedení města – tehdy ještě pod taktovkou Bohuslava Svobody - mělo celou řadu rozporů, právě kvůli neexistenci stavebního dozoru. Tehdy věcně příslušný radní Josef Nosek opakovaně upozorňoval na rizika, které z absence stavebního dozoru vyplývají, a na to, že může být ohrožena plynulost stavby, například ve velmi ostrém dopisu tehdejšímu primátorovi Svobodovi, ve kterém ho – mimo jiné – žádá o svolání koaličního jednání (s TOP 09) a urychlené řešení krize. Nikdo se problému nevěnoval, nikdo nechtěl přijmout odpovědnost. Tomáš Hudeček byl v té době 1. náměstkem, odpovědnost jednoznačně nese také a je vrcholem alibismu vymlouvat se na to, že se „hádali v jedné straně“.  Nechci být špatným prorokem, ale důsledky tehdejšího hašteření a strkání hlavy do písku budou nedozírné.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama