MUDr. Přemysl Sobotka

senátor v letech 1996-2016
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 3. 2018 22:13:00

Současná ekonomická situace záchranky není růžová

Současná ekonomická situace záchranky není růžová

Rada kraje schválila Koncepci rozvoje Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Ke dni 1. prosince 2017 byl radou Libereckého kraje jmenován do funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje MUDr. Luděk Kramář. Rada kraje tehdy uložila novému řediteli zpracovat Koncepci rozvoje Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na období 2018–2022 a předložit ji ke schválení radě kraje.

 „Nový ředitel v Koncepci navrhuje celou řadu organizačních opatření, která povedou k optimalizaci nákladových a výdajových položek rozpočtu a po uplynutí třech měsíců dojde k jejich vyhodnocení. Jako příklad uvedu optimalizaci přesčasové práce zavedením ročního plánu směn, snížení nákladů na opravy a údržbu vozového parku, navýšení tržeb ze sekundárních výjezdů apod.,“ uvedl náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Kramář ve své koncepci vychází z popisu silných a slabých stránek organizace. Mezi silné stránky řadí jednoznačně tým kvalifikovaných a zkušených odborníků a týmovou spolupráci. Slabými stránkami pak jsou především trvající nedostatek lékařů a nedostatečné zázemí pro posádky některých výjezdových základen.

„Současná ekonomická situace záchranky není růžová, neboť musí řešit vládou nařízené navýšení mezd, bez adekvátní kompenzace úhradovou vyhláškou. Úhrada personálních nákladů tak leží na zřizovateli, tedy kraji,“ dodal Sobotka.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama