MUDr. Radek Sušil

  • ČSSD
  • Karviná
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,71. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16. 8. 2017 14:38:53

Respektujme úlohu Senátu. To je Senát, který kontroluje a čistí český právní řád

Respektujme úlohu Senátu. To je Senát, který kontroluje a čistí český právní řád

Projev na 9. schůzi Senátu dne 16. 8. 2017 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se rád vyjádřil k tomuto tisku.

Vážený pane ministře, pane předsedo, děkuji, chtěl bych poděkovat ÚPV, že i tyto zákony, které jsou zdravotnické, které se bezprostředně netýkají ústavně-právního, vyloženě zařazuje na program jednání ÚPV. Jsem za to rád, že jsme se touto věcí zabývali, chtěl bych vás vyzvat k tomu, leč Senát je tady k tomu, abychom respektovali úlohu Senátu, to je Senát, který kontroluje a čistí český právní řád. S tím, že my jsme přišli na jednu věc, kde opravdu je tam významný konflikt, je to konflikt s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod. Dovolte, abych vás seznámil se zněním pozměňujícího návrhu, který tady byl lehce glosován panem ministrem. Jednoznačně vám ho tady načtu.

Z legislativní informace vyplynul rozpor předmětného ustanovení a smyslem předkládaného pozměňovacího návrhu je řešení této problematiky, tohoto problému. Podle navrhovaného usnesení jsou hrazenými očkovacími služby očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím, hrazené očkovací látky schvaluje ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákoně. Navrhované usnesení se stalo součástí návrhu zákona na základě pozměňovacího návrhu v rámci legislativního procesu ve sněmovně v druhém čtení a v třetím čtení bylo schváleno, které vlastně neprošlo řádným legislativním procesem. Ale i přesto, že tento návrh vyplývá z určitého poslaneckého návrhu, z tisku 1042. V důvodné souvislosti lze poukázat na to, že vláda ve svém stanovisku k tomuto sněmovnímu tisku uvedla. Jakkoli vláda podporuje záměr předkladatelů na změnu úhrady v očkování proti pneumokokovým infekcím a onemocněním z veřejného zdravotního pojištění u pojištěnců ve věku nad 65 let, považuje za potřebné, aby v rámci dalšího legislativního procesu byla z textu předloženého návrhu zákona, čl. 2, bod 2, § 30, odst. 2 písm. f), vypuštěna slova „hrazené očkovací látky schvaluje ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů“. Tato část ustanovení podle názoru vlády neobsahuje žádné zákonné meze a podmínky pro výběr hrazených očkovacích látek ministerstvem zdravotnictví, což by mohlo zakládat na rozpor v čl. 2, odst. 3 Ústavy ČR a v čl. 2, odst. 2 Listiny základních práv a svobod. V čl. 2, kde je uvedeno, že státní moc lze uplatnit jen v případech, v mezích a způsobech, které stanoví zákon. Dále v čl. 31 u Listiny základních práv a svobod stanoví, že občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Ve shora uvedeném sporném ustanovení návrhu zákona žádné takové zákonné meze nejsou. Proto jsme přijali na ÚPV pozměňovací návrh, se kterým jste byli seznámeni, byl vám rozdán do lavic.

Dovolte mi, abych vás na závěr seznámil s usnesením, se 70. usnesením z 11. schůze, konané dne 9. srpna letošního roku, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/92 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Ježišmarja, čtu špatně, já se omlouvám. Já se omlouvám, čtu špatné usnesení. To je příští...

69. usnesení, já jsem zbrklý, já jsem si vzal dvě zprávy, abych to měl hned za sebou, já se omlouvám všem přítomným. Děkuji za pochopení. K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, senátní tisk č. 167, po úvodním slově paní doktorky Lenky Tesky Arnoštové, náměstkyně ministra zdravotnictví, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, a po zpravodajské zprávě, kterou přednesl pan senátor Radek Sušil, výbor

I. doporučuje Senátu PČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny v příloze,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Radka Sušila,

III. pověřuje pana předsedu výboru, senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení panu předsedovi Senátu.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout