MUDr. Roman Kraus, MBA

  • ODS
  • Brno-město
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.02.2021 19:28:00

Zákon bude platný a účinný pouze jeden rok

Zákon bude platný a účinný pouze jeden rok

Projev na 6. schůzi Senátu 24. února 2021 k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

 Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Teď jsme slyšeli od pana ministra zdůvodnění. Tento zákon, jak já říkám, je přijímaný na jedno použití, tzn. jenom má stanovit právní rámec, aby mohla být realizovaná nutná opatření k řešení současné epidemie onemocněním COVID-19. Dnem účinnosti tohoto zákona se vyhlašuje stav tzv. pandemické pohotovosti a § 1 až 8, jejich ustanovení pozbývají platnosti 28. února 2022. Je to zákon, který bude platný a účinný pouze jeden rok, pokud bude schválen.

Tento zákon umožňuje ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím, i Hygienické stanici hl. m. Prahy přijímat a nařídit mimořádná opatření, která na jednu stranu mohou přikázat určité činnosti, na straně druhé zakazují nebo omezují jiné činnosti, jiné služby či stanovují jejich podmínky. Dále zákon popisuje všechny tyto modality, které jsou v tomto návrhu. Nařízení těchto mimořádných opatření, a to je důležité, mohou být jen v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. V odůvodnění, a to je to, co vždycky bylo problémem, teď, když Ústavní soud některé tyto věci, tato mimořádná opatření rušil nebo zpochybnil, tak je důležité, že tento zákon říká, že musí být všechny řádně zdůvodněny na základě aktuální analýzy epidemiologické situace s vymezením jasných rizik činnosti atd.

Mimořádná opatření vyhlašuje ministerstvo zdravotnictví pouze po předchozím souhlasu vlády a součástí našeho pozměňovacího návrhu je, že i tato ustanovení se vztahuje na krajské hygienické stanice a na Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Jedině v mimořádných případech, kde je možnost prodlení, mohou tito dotčení vyhlásit tento stav bez souhlasu vlády a může to trvat jenom maximálně 48 hodin a poté vláda buď musí schválit nebo tato mimořádná opatření přestanou platit.

Během těchto mimořádných opatření, pokud je to nezbytné, tak ministerstvo zdravotnictví může požádat o součinnost některou ze složek integrovaného záchranného systému, a nebo vláda může také, pokud ani tyto síly a prostředky nestačí, na návrh ministra obrany, na základě žádosti ministra zdravotnictví rozhodnout o použití Armády ČR, což je myslím důležité a často byl zdůvodňován nouzový stav právě tím, že bez nouzového stavu nelze využít Armádu ČR k řešení tohoto stavu epidemie. Jak již bylo panem ministrem řečeno, tento zákon i určuje, jak má probíhat koordinace plnění mimořádných opatření, zmocňuje ministerstvo požádat vládu o svolání Ústředního krizového štábu, což jsme viděli, že na začátku epidemie byl velký boj o to, jak a vůbec a kdo má řídit tento krizový stav a rozhodovat, a podle toho také ty výsledky vypadají.

Ministerstvo a krajské hygienické stanice musí nejméně jednou za dva týdny od vydání vždy přezkoumat, takže není to tak, že to poběží a bude se čekat na vyhlášení znovu, tak jak to bylo s nouzovým stavem, ale musí jednou za dva týdny nejméně věci přezkoumat, musí kontinuálně poskytovat, ti, co tato mimořádná opatření nařídili, informovat na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví o všech datech, statistikách, co se týče vývoje epidemie, vývoje očkování, dopadů a účinnosti jednotlivých mimořádných opatřeních a minimálně jednou za dva týdny nebo i v době kratší musí ministerstvo zdravotnictví předkládat PS zprávu o účinnosti těchto mimořádných opatřeních a o změnách vývoje epidemie. Tak, jak již bylo řečeno, může skupina nebo nejméně jedna pětina poslanců vyvolat jednání a zrušit tento stav pandemické pohotovosti, což je naprosto důležitá věc, protože je tady kontrola zákonodárným sborem. Dále potom řeší náhrady škody, další tři paragrafy řeší přestupky, tak, jak již bylo řečeno, a důležitý je zase opět § 13, který určuje soudní přezkum mimořádných opatření a k tomu je příslušný jednostupňově Nejvyšší správní soud, pokud mimořádné opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví, v ostatních případech je k projednání návrhu příslušný krajský soud.

Dále potom v části druhé až sedmé už tento zákon mění zákony související, jak již bylo řečeno. Tento návrh zákona dnes projednal výbor pro zdravotnictví a přijal 21. usnesení z 6. schůze k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Výbor pro zdravotnictví doporučuje Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona PS s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení. Jak již bylo řečeno, jde o napravení některých legislativních chyb, tzn. zvlášť, jak již bylo zmíněno, že tato mimořádná opatření jsou zrušena zároveň se stavem pandemické pohotovosti, že ten výklad, že zrušením pandemické pohotovosti mohou tato mimořádná opatření zůstat v platnosti, tímto padá nebo tato obava. Pak tam ještě rozšiřujeme v tom návrhu kontrolu nad opatřeními vyhlášenými krajskými hygienickými stanicemi o kontrolu vlády, která tam zakotvena nebyla, pak jsme tam ještě zmínili, jak můžete vidět v příloze, že pokud se týče scházení zákonodárných a dalších jiných orgánů, tak tam bylo, že nemůže být zakázáno, ale vypadlo slůvko omezováno, takže to jsme tam dodali, aby nebyl žádný problém se zákazem, ani omezováním. Další dvě změny jsou potom technické. Závěrem výbor pro zdravotnictví navrhuje Senátu tento návrh zákona vrátit PS s pozměňovacími návrhy ve znění v příloze.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama