ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

07.12.2010 11:03:13 - robin

Úkolem Senátu je mimo jiné dbát na čistotu zákonů

Dobrý den pane senátore,
proč se bráníte důslednější kontrole firem, které žádají o státní zakázky? Proč jste proti vypisování seznamu lidí s alespoň deseti procentním podílem ve společnosti? Děkuji za odpověď, Robin

Odpověď

18.12.2010 17:33:32 - MUDr. Václav Vlček
Vážený pane Robine,dovoluji si Vám zaslat odůvodnění  mojí zpravodajské zprávy k zákonu o veřejných zakázkách.Domnívám se,že úkolem Senátu ,kromě jiného,je dbát i na legislativní čistotu zákonů. V předloženém návrhu jsem po konsultaci s právníky shledal nedostatky, které mě vedly k tomu,že jsem předložil pozměňovací návrhy,které byly na plénu Senátu přijaty a se kterými souhlasil i zástupce předkladatele.
Dovolím si nyní citovat z Odůvodnění usnesení Senátu č.573 k výše uvedenému zákonu.
Senát shledal závažný problém v bodu, podle kterého má dodavatel předložit aktuální seznam akcionářů s podílem akcí vyšším než 10%. Ani toto ustanovení nepovede podle názoru Senátu ke kýženému výsledku, kterým je transparentnost při zadávání veřejných zakázek. Naopak, Senát má za to, že problém diskriminace při účasti na veřejných zakázkách jak zahraničních, tak i domácích akciových společností s akciemi na majitele v listinné podobě, přetrvává. Vycházíme-li  ze stanoviska MMR a ÚOHS ke stávajícímu znění zákona o veřejných zakázkách, bude seznam aktuální k datu vyhotovení a musí být vyhotoven ve lhůtě podle § 57 odst. 2 zákona. tj. nesmí být starší než 90 kalendářních dnů od posledního dne, ke kterému má být kvalifikace prokázána. Takovýto seznam akcionářů má význam pouze  v okamžiku jeho vyhotovení. V době posuzování kvalifikace již může mít velmi malou vypovídací hodnotu, neboť může dojít k značným změnám ve složení akcionářů (prodejem akcií na burze). Možnost přezkoumání správnosti tohoto seznamu zadavatelem je ryze teoretická. Je-li akciová společnost vlastněna několika tisíci akcionáři spíše, nemožná.
Věřím, že se mi podařilo Vás přesvědčit, že mé návrhy nebyly v žádném případě vedeny snahou bránit se důslednější kontrole firem usilujících o veřejné zakázky. Mám, zřejmě stejně jako Vy,zájem o potlačování korupce, o transparentnost při veřejných zakázkách. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, jsou jasné srozumitelné zákony.      
S pozdravem  Václav Vlček