MUDr. Vít Kaňkovský

  • KDU-ČSL
  • Vysočina
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22. 10. 2019 16:24:00

Informace o porušování lidských práv v Číně se množí

Informace o porušování lidských práv v Číně se množí

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 22. října 2019 - návrh na projednání Stanoviska Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice

 Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Dovoluji si navrhnout nový bod k projednání na této schůzi sněmovny s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice.

K žádosti o zařazení tohoto bodu na plénum Poslanecké sněmovny vedou mě i klub KDU-ČSL - a věřím, že i poslance z dalších poslaneckých klubů - množící se informace, které znovu a znovu dokládají závažné porušování lidských práv v Číně. O tom, že v Číně dochází dlouhodobě k potírání lidských práv, se v mezinárodním prostoru hovoří celou řadu let. Ať už jde o věznění a mučení politických oponentů, pronásledování Ujgurů, Tibeťanů a dalších etnických menšin, věznění a útisk křesťanů, příslušníků hnutí Falun Gong a dalších.

Informace o krutých podmínkách ve vězeňských, dle představitelů Číny takzvaných převýchovných táborech, v provincii Sin-ťiang a dalších, se také objevují s menší či větší pravidelností. To vše samo o sobě už vyvolalo řadu reakcí na straně mezinárodních společenství, ať už jde o Organizaci spojených národů, Evropský parlament i národní parlamenty.

V posledních letech se ale objevují ještě otřesnější informace o některých praktikách proti pronásledovaným skupinám, včetně různých forem mučení. Naprosto tragickým fenoménem posledního desetiletí jsou pak nelegální odběry orgánů politickým vězňům, obyvatelům praktikujícím učení Falun gong, křesťanům, či obyvatelům z řad Ujgurů, Tibeťanů a dalších etnik.

To, co se zpočátku zdálo jako naprosto neuvěřitelné, se bohužel dle zjištění mezinárodních organizací, včetně Světové transplantační společnosti, ukazuje jako velmi smutný fakt. To potvrzují i závěry mezinárodního vyšetřovacího tribunálu, kterému předsedá bývalý prokurátor mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Sir Geoffrey Nice.Ten mimo jiné uvedl, že v Číně je v současné době vězněno více, než jeden a půl milionů vězňů. Někteří z nich jsou zabíjeni kvůli tomu, aby jejich orgány sloužily rozvíjejícímu se obchodu s transplantacemi, který má hodnotu podle odhadů kolem jedné miliardy dolarů ročně.

Dle informací kanadského právníka Davida Mattace (?) probíhá v Číně ročně 60 až 100 tisíc transplantací, přičemž většina orgánů pochází od vězňů. Na nelegální odběry orgánů již v roce 2012 zareagovala Mezinárodní transplantační společnost, která vyzvala Čínu, aby opustila zcela neomluvitelnou praxi nelegálních odběrů orgánů.

Všechny tyto informace jsou natolik závažné, že jsem přesvědčen, že k nim nemůžeme, respektive nesmíme, mlčet, pokud chceme naplnit své mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv, a jestliže se nechceme zpronevěřit základním hodnotám evropské civilizace, ke kterým patří úcta k životu, úcta k člověku bez rozdílu rasy, či vyznání.

V minulém týdnu byla do Poslanecké sněmovny do rukou místopředsedy petičního výboru kolegy Elfmarka doručena petice, kterou zorganizovali čeští příznivci učení Falun gong a kterou doposud podepsalo 49 tisíc českých občanů, včetně řady osobností, jako je Marta Kubišová, Jan Potměšil, či biskup Václav Malý a celá řada dalších. Tato petice protestuje proti nijak neospravedlnitelným praktikám pronásledování různých menšin v Číně. Původně byla tato petice doručena do Sněmovny již v roce 2018, následně byl svolán kulatý stůl, ale dále projednávání petice již nepokračovalo.

Pevně věřím, že při opakovaném podání bude svoláno veřejné slyšení a že k petici zaujme petiční výbor své stanovisko. Vzhledem k závažnosti problematiky jsem ale přesvědčen, že bychom se porušováním lidských práv a nelegálními odběry orgánů v Číně měli bez ohledu na výsledek jednání petičního výboru zabývat už nyní na plénu Sněmovny. Horní komora Parlamentu Senát projednal tuto petici již v březnu tohoto roku a přijal k němu příslušné usnesení.

Pevně věřím, že se stejnou naléhavostí projednáme situaci v oblasti lidských práv v Číně i na jednání zde v Poslanecké sněmovně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat jednak o zařazení tohoto nového bodu na jednání Poslanecké sněmovny a zároveň jeho pevné zařazení ve dvou variantách, buď v úterý 5. 11. pevně v 18 hodin, anebo ve druhé variantě ve středu 6. 11. taktéž v 18 hodin.

Děkuji vám za pozornost a děkuji i za podporu tohoto návrhu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama