MUDr. Vít Kaňkovský

  • KDU-ČSL
  • Vysočina
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27. 11. 2019 14:58:00

Je to vstřícné gesto vůči poškozeným rodinám

Je to vstřícné gesto vůči poškozeným rodinám

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

 Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové.

Dovolte mi, abych se za klub KDU-ČSL vyjádřil k předloženému návrhu zákona ve třetím čtení. Tak jak jsme zmiňovali už v prvém a ve druhém čtení, poslanecký klub KDU-ČSL podporuje tento vládní návrh zákona. Oceňujeme to, že vlastně po dlouhých letech, kdy bylo voláno ze strany, zejména i laické veřejnosti, ale i ze strany části odborné veřejnosti po tomto typu zákona, takže Ministerstvo zdravotnictví jej připravilo.

Pokud se týká podpory jednotlivých pozměňovacích návrhů, já jsem vlastně v té prvé fázi podpořil pozměňovací návrh, já jako osoba, paní profesorky Adámkové na to určité zúžení vlastně toho původního návrhu zákona, vlastně zúžení toho odškodnění. Nicméně po diskuzi jednak s poškozenými rodinami, ale i s experty, jsme změnili stanovisko a ten pozměňovací návrh pod bodem A1 náš poslanecký klub nepodpoří. Myslíme si, že to zúžení je bohužel až příliš velké, a je to možná ještě na nějakou další diskuzi. Uvidíme, jestli se k tomu ještě nevrátí kolegové v Senátu. Ale my dnes hlasování ve třetím čtení - pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové a dalších jako klub nepodpoříme.

Budeme také navrhovat rozdělení hlasovací procedury tak, aby se zvlášť hlasoval pozměňovací bod (návrh) pod písm. A1 a zvlášť pozměňovací návrh pod písm. A2. To potom ještě k hlasovací proceduře. Zákon jako takový jsme připraveni podpořit. A já bych se teď ještě krátce vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pod písm. B, což je můj pozměňovací návrh. Už to tady komentoval pan ministr v tom smyslu, že s ním jako ministr zdravotnictví nesouhlasí. Já bych ale rád vám vysvětlil podstatu tohoto pozměňovacího návrhu a také to, proč nemohu akceptovat nebo nesouhlasím s odůvodněním pana ministra k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Tady je potřeba říci, že pokud rodina nebo ten samotný poškozený, ale berme v úvahu, že většinou to bude rodina, tedy zákonní zástupci toho poškozeného dítěte, požádá nebo vlastně uplatní institut náhrady odškodnění za újmu způsobenou povinným očkováním, tak už v tu chvíli vyjadřuje vlastně svůj souhlas s tím, že bude nakládáno s jeho zdravotnickou dokumentací. Mohli bychom tady i říct spoustu dalších příkladů z praxe, kdy to takto je. Takže mluvit o tom, že bychom se nějakým způsobem vlamovali do citlivých údajů toho pacienta podle mého názoru není na místě.

Pokud jde o ten samotný akt, tak my také nenavrhujeme striktní povinnost ministerstva. My to do toho zákonu navrhujeme jako možnost, pokud rodina nemá žádný problém s tím zdravotnickým zařízením, kde bylo poskytnuto povinné očkování, pak rodina samozřejmě všechny ty dokumenty Ministerstvu zdravotnictví doručí sama. To je ta základní teze zákona, a my s ní nemáme problém. My pouze dáváme možnost tím pozměňovacím návrhem, části rodin, kde by byla narušena důvěra mezi tou rodinou a tím konkrétním zdravotnickým zařízením, aby v tom případě delegovalo tu možnost na Ministerstvo zdravotnictví. To znamená, to není povinnost, je to pouze možnost. A ta poškozená rodina nebo ten samotný poškozený už tím aktem, že požádá o odškodnění, dává vlastně souhlas s tím, že bude nakládáno s jeho zdravotnickou dokumentací.

To znamená, já nemohu souhlasit s tou argumentací pana ministra. A poté je potřeba zmínit už stávající stav v legislativě. Už dnes existují případy, kdy oprávněné osoby či oprávněné orgány mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace bez souhlasu toho samotného pacienta. Je to upraveno v § 65 odst. 2 zákona o zdravotnických službách. A ten seznam je poměrně dlouhý. Nicméně já znovu opakuji. V tomto konkrétním případě se nijak nevlamujeme do citlivých údajů, protože ta rodina už tím aktem toho, že si zažádá o to odškodnění, dává i souhlas s tím, že bude nakládáno s těmi zdravotnickými údaji. A jistě může prováděcí předpis upravit ten rozsah té zdravotnické dokumentace, která bude k tomu potřeba. Nebude zase až ta široká. To znamená, toto je záležitost prováděcího předpisu, který toto může upravit.

Proto si vás, milé kolegyně a kolegové, dovoluji požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Je to vstřícné gesto vůči těm poškozeným rodinám, aby nebyly vystavovány dalším traumatům s tím, že budou muset nějak složitě komunikovat se zdravotnickým zařízením, kde absolvovaly to očkování. A řeknu ještě věc, kterou jsem tady řekl ve druhém čtení. Já jsem přesvědčený o tom, že v naprosté většině případů to zdravotnické zařízení nijak nepochybilo. Ta vina není na něm. Nicméně ta důvěra může být právě i pro to emoční zatížení té rodiny narušena. A je to traumatizující jak pro tu rodinu, tak pro to zdravotnické zařízení.

Tedy na závěr, klub KDU-ČSL podpoří tento návrh zákona. A já si vás dovoluji zdvořile požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama