MUDr. Vít Kaňkovský

  • KDU-ČSL
  • Vysočina
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.06.2020 12:05:00

Navržená kompenzace ambulantním specialistům je nedostatečná

Navržená kompenzace ambulantním specialistům je nedostatečná

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 5. června 2020 k návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.

Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL ke sněmovnímu tisku 868. My jsme téma financování zdravotních služeb po epidemii koronaviru Covid-19 zde diskutovali. Diskutovali jsme to tady už v průběhu měsíce března a dubna, kdy jsme vyzývali vládu, aby se připravila na dopady ve financování zdravotní péče. Konkrétně já jsem vyzýval vládu k tomu, aby jako první krok připravila návrh na navýšení plateb za státní pojištěnce o 500 korun. Zaznělo to tady dvakrát. A jsem rád, že nakonec k tomu kroku vláda přistoupila, že k tomu přistoupila k tomu ve dvou krocích, kdy se v první fázi navyšuje o 500 korun pro zbytek roku 2020 a následně ještě od 200 korun od 1. 1. 2021. Za to jistě vládě patří dík. Považuji to za významný stabilizační prvek pro financování zdravotnictví v tom nadcházejícím ne úplně lehkém období.

Pokud jsme ale dokázali nějakým způsobem najít finance, které budou v tom veřejném zdravotním pojištění chybět, protože výběry pojistného, jak už dneska vidíme, stagnují, tak je potřeba udělat ten druhý důležitý krok, a to je, jakým způsobem ty finanční prostředky nasměrovat směrem k poskytovatelům zdravotní péče. K tomu by mělo směřovat pověření Ministerstvu zdravotnictví, aby vytvořilo tu takzvanou kompenzační úhradovou vyhlášku. Jsem rád, že jsme minulý týden zde udělali ten krok, který sice vyvolal určitou bouři, ale který nám, členům zdravotního výboru, dal prostor během týdne se seznámit alespoň s první verzí té takzvané kompenzační úhradové vyhlášky, protože ono nejde až o tak málo. Je to skutečně velmi důležitý dokument, který nabývá na důležitosti ještě více než kdy jindy.

A je to něco úplně jiného, než když jsme v příloze tisku 868 měli pouze obecné teze. Mohu říci, že tak, jak jsme zatím měli možnost vyhodnotit tu první verzi úhradové vyhlášky, a je to dokument velmi obsáhlý se spoustou velmi sofistikovaných vzorců, tak mohu konstatovat alespoň za naše experty, že považujeme za velmi slušně řešenou akutní lůžkovou péči i financování v řadě dalších odborností. Jsou ale některé segmenty péče, které podle našeho názoru a podle rozborů ekonomů z těch jednotlivých segmentů úplně dobře řešené nejsou, a já se zmíním o třech z nich.

Tím prvním, který - jak jsem přesvědčen - není úplně správně řešený, je segment následné péče a to včetně paliativní a hospicové péče. Tam Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že nedojde k omezení péče. A ta data skutečně ukazují, že k významnému propadu objemu péče nedošlo. Ale je potřeba se na to dívat ještě optikou těch zvýšených nákladů. Péče o polymorbidní pacienty na následných lůžcích a i o pacienty s nevyléčitelnými chorobami je obecně velmi náročná. Také to byly jedny z nejzranitelnějších osob v tom řetězci osob, které mají vlastně největší riziko nakažení Covid-19. Takže tato zařízení měla velmi zvýšené náklady nejenom na dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, ale také na personální náklady. Takže ta predikce, kterou Ministerstvo zdravotnictví v tom segmentu následné péče udělalo, podle mého názoru neodpovídá. A tady bych chtěl vyzvat pana ministra, aby ještě v to následujícím období do té finalizace úhradové vyhlášky s tímto segmentem vstoupil v jednání. A my jsme vlastně vyzvali usnesením zdravotního výboru, aby tak Ministerstvo zdravotnictví učinilo, a je zde i příslib, že s jednotlivými segmenty ještě bude jednáno.

Druhým segmentem, který podle mého názoru není zatím šťastně řešený, je segment ambulantních specialistů. Tady Ministerstvo zdravotnictví došlo k tomu, že jim bude navyšovat cenu bodu o necelá 4 % a ještě nějakou malou částku obdrží na zajištění potřebných ochranných pomůcek. A to nebylo jenom v době té první vlny epidemie Covidu, ale to samozřejmě bude i po zbytek tohoto roku. Podle propočtů, které udělali ambulantní specialisté, i když ten segment ambulantních specialistů je velmi různorodý, je navržená kompenzace nedostatečná. Tady, pokud mám informace, už je příslib i z vypořádání. (Předsedající upozorňuje na čas.) Dobře, já se ještě přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu a představím ho.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama