MUDr. Vít Kaňkovský

  • KDU-ČSL
  • Vysočina
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,18. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 7. 2019 11:16:00

Nově zařazeným nemocným umožníme plnohodnotnější kvalitu života

Nově zařazeným nemocným umožníme plnohodnotnější kvalitu života

Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 12. července 2019 ke změně zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vám ve stručnosti připomněl historii a cíle poslanecké novely zákona 329/2011 Sb., o dávkách osobám se zdravotním postižením. Na úvod chci zopakovat, že tato novela vznikla v těsné spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením a to na základě podnětů zdravotně postižených občanů a jejich příbuzných.

Hlavním cílem této novely je odstranění diskriminace vůči některým skupinám zdravotně postižených, kteří dle platného znění zákona doposud nemají nárok na pořízení kompenzačních pomůcek. Tady chci zmínit, že se jedná o kompenzační pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, přičemž zdravotně postižená osoba na ně ale může získat příspěvek právě v gesci tohoto zákona. A to při splnění zákonných podmínek s tím, že si zdravotně postižení hradí 10 % z ceny konkrétní pomůcky.

Doposud dle platného zákona mohou čerpat příspěvek na kompenzační pomůcky v různém rozsahu pouze osoby s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, osoby s kombinovanými vadami sluchu a zraku, osoby s těžších onemocněním nosného a pohybového aparátu a osoby s těžkou mentální retardací. Pouze u příspěvku na mobilitu na něj mohou dosáhnout i některé osoby s jiným těžkým onemocněním, kteří mají průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Naše poslanecká novela přichází s návrhem, aby byl rozšířen okruh osob, které budou moci čerpat příspěvek pro některé kompenzační pomůcky. Jak už zde zaznělo při minulém projednávání, jsou to tři skupiny diagnóz. Konkrétně jsou to osoby s těžkým postižením srdce, pacienti s těžkým plicním onemocněním a osoby s těžkým postižením cév dolních končetin.

U všech těchto zdravotně postižených dochází při pokročilé fázi jejich onemocnění k výraznému ztížení mobility a to mnohdy ještě více, než u osob, které mají těžké postižení pohybového aparátu. Řada z těchto nemocných není schopna bez kompenzačních pomůcek udělat více, než pár desítek kroků a v řadě případů nejsou tyto osoby bez nějaké pomoci schopné opustit svůj byt.

Námi předložená novelizace zákona číslo 329/2011 Sb. a také návrh novelizace vyhlášky číslo 388, počítá s tím, že u osob s nově doplněnými diagnózami by bylo možno čerpat příspěvek na konkrétní kompenzační pomůcky, jako jsou například nájezdové ližiny, roštová rampa nebo elektrický skútr. Naopak návrh nepočítá u těchto osob s příspěvkem na pořízení motorového vozidla, tedy osobního automobilu. Zde je právě počítáno s mnohonásobně levnější alternativou ve formě elektrického skútru.

Pokud se novela dnes podaří schválit, tak těmto nově zařazeným nemocným umožníme plnohodnotnější kvalitu života. Novela měla původně ještě vedlejší - a tady chci zdůraznit - již mnohem méně důležitý cíl a tím bylo navýšení limitu pro příspěvek na pořízení zvedacích plošin o 100 tisíc korun. Tento požadavek vycházel z údajů Národní rady osob se zdravotním postižením, která čerpala ze zkušeností některých zdravotně postižených. Jak ale ukázala podrobnější analýza, kterou nechala v průběhu legislativního procesu zpracovat paní kolegyně Lenka Dražilová - a já jí za to děkuji - tak tento problém již v současné době v podstatě neexistuje, protože se ukázalo, že průměrná cena zvedacích plošin je v rámci celé České republiky pod dnes platným limitem.

Za těchto okolností se ani nám předkladatelům nejeví jako účelné limit navyšovat. Proto již nyní avizuji, že jako zástupce předkladatelů souhlasím s pozměňovacím návrhem paní kolegyně Lenky Dražilové, který ponechává maximální limit pro pořízení zvedacích plošin na stávající výši. Jsem bytostně přesvědčen, že tento krok pozitivní dopad celé novely nijak nesníží.

Chci na tomto místě poděkovat členům sociálního výboru, že při projednávání tohoto návrhu dali této novele širokou podporu a veškeré diskuze na výboru byly vedené ve věcném a velmi konstruktivním duchu. Velmi to oceňuji. Stejně tak chci poděkovat právnímu týmu Národní rady osob se zdravotním postižením za legislativní i procesní podporu.

A velké poděkování si v tomto případě zaslouží i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které po prvním čtení zorganizovalo sérii jednání se zástupci odborných společností a společně se nám podařilo zpřesnit kritéria pro zařazení nově doplněných diagnóz a legislativně zpracovat pozměňovací návrh, který posléze jednomyslně schválil výbor pro sociální politiku.

Tento pozměňovací návrh dnes budeme hlasovat pod písmenem A a jeho přijetím výrazně ulehčíme situaci Úřadům práce při posuzování žádostí a rozhodování o konkrétním nároku na příspěvek. V rámci legislativního procesy byly načteny ještě některé další pozměňovací návrhy.

Jeden z nich jsem načetl já ve druhém čtení a najdete ho v hlasovací proceduře pod písmenem C. Jedná se o doplnění ještě jedné, v tomto případě úzké skupiny nemocných do působnosti zákona. V tomto případě se jedná o příspěvek na pořízení motorového vozidla pro specifickou skupinu zdravotně postižených a těmi jsou osoby s anatomickou či funkční ztrátou obou horních končetin.

Tyto osoby mají navzdory zachované konci dolních končetin výrazné potíže s mobilitou v hromadných dopravních prostředcích a to zejména při nastupování a vystupování a také z pohledu bezpečnosti přepravy. Jsem přesvědčen, že u těchto osob je příspěvek na pořízení motorového vozidla plně na místě a také chci zdůraznit, že se skutečně jedná o úzkou skupinu nemocných.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona, který přinese zlepšení kvality života pro ty občany, kteří mají svou životní situaci velmi ztíženou svým zdravotním postižením a doposud neměli nárok na příspěvek na kompenzační pomůcky. Zároveň si vás dovoluji požádat i o podporu mnou načtených pozměňovacích návrhů, tedy pod písmenem A, které následně schválil výbor pro sociální politiku. A dále ten zmíněný pozměňovací návrh pod písmenem C. Děkuji vám za pozornost a věřím, že i za podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout