MUDr. Vít Kaňkovský

  • KDU-ČSL
  • Vysočina
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,18. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.11.2019 20:17:00

Problémy s financováním sociálních služeb se už stávají evergreenem

Problémy s financováním sociálních služeb se už stávají evergreenem

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych vás seznámil krátce se svými čtyřmi pozměňovacími návrhy ke státnímu rozpočtu 2020 a zároveň se k nim formálně hlásím. Jedná se o sněmovní dokumenty pod čísly 3862, 3863, 3864 a 3865.

První z pozměňovacích návrhů podávám společně s mojí milou kolegyní Pavlou Golasowskou a týká se financování sociálních služeb. Problémy s financováním sociálních služeb už se stávající evergreenem Poslanecké sněmovny a jistě si všichni dobře vzpomínáme na ty hodiny a hodiny, které jsme zde strávili v letošním roce i v minulém roce, ale v tom letošním roce to bylo zvlášť výživné, kdy jsme diskutovali o dofinancování sociálních služeb a i výhledově o tom, jakým způsobem je potřeba přistoupit do budoucna k financování sociálních služeb s tolik avizovaným a stále ještě zde nepřijatým nebo respektive ani nepodaným návrhem novely zákona o sociálních službách.

My jsme přesvědčeni o tom, že tak, jak se vyvíjí demografická křivka, ale tak, jak se vyvíjejí i náklady v sociálních službách, které jsou dané jednak nedostatkem pracovníků a také zvyšující se průměrnou mzdou, ale také faktory, které jsou neovlivnitelné, a to je navyšující se cena potravin, služeb, energií, takže ta částka, která je alokována na příští rok pro sociální služby, opět zavdává domněnku a myslím si, že oprávněnou domněnku, že budeme mít s financováním sociálních služeb problém.

To samozřejmě nelze pouze položit pouze na domněnkách. Toto už dávno spočítaly organizace, které se tím zabývají, zejména Asociace poskytovatelů v sociálních službách, a v tuto chvíli je propočítáno, že v návrhu rozpočtu na rok 2020 reálně chybí 1,5 miliardy korun. Proto jsme připravili několik variant pozměňovacích návrhů, které dávají možnost dofinancovat tuto potřebnou částku a já bych velmi apeloval na Poslaneckou sněmovnu, aby tyto návrhy brala vážně.

Vzhledem k tomu, že mám v tuto chvíli informaci a paní ministryně to už potvrdila i v médiích, že bude podporovat pozměňovací návrh, který doporučuje rozpočtový výbor, k navýšení stávajícího návrhu o 600 milionů korun, tak jsme připravili i variantu dalšího dofinancování o 900 milionů korun tak, aby došlo k tomu navýšení celkově o 1,5 miliardy korun. Tedy klub KDU-ČSL navrhuje několik variant. Jednak o celou tu částku 1,5 miliardy, anebo variantně při předpokladu, že bude schválen návrh rozpočtového výboru, v tomto případě bychom chtěli k těm 600 milionům dofinancovat ještě dalších 900 milionů korun. Tolik tedy první pozměňovací návrh, který směřuje k dofinancování sociálních služeb.

Další tři pozměňovací návrhy jsou už směřované do oblasti zdravotnictví. Ten první z nich podporuje částkou 30 milionů paliativní a hospicovou péči, protože návrh státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví i přes některé nespotřebované finance z let minulých podle našeho názoru nereflektuje potřeby velmi dynamicky se rozvíjejícího segmentu paliativní a hospicové péče a jsme přesvědčeni, že je potřeba na potřeby jak podpory kamenných hospiců, tak mobilní hospicové péče a vlastně i obnovy materiálně technické základy hospicové a paliativní péče dofinancovat 30 milionů korun. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že se nejedná o tak horentní sumu, kterou bychom nebyli schopni v tom rozpočtu najít a myslím si, že i to navržené financování je reálné.

Třetí pozměňovací návrh odráží z našeho pohledu, z pohledu KDU-ČSL, ale i z pohledu odborníků, katastrofální podfinancování investic do fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví. I samo Ministerstvo zdravotnictví v kapitole návrhu státního rozpočtu na rok 2020 tuto záležitost připouští. Vláda v čele s panem premiérem přiznává - a to teď není žádné politikum - že nám v krátkodobém horizontu schází 73 miliard korun k tomu, abychom zafinancovali obnovu materiálně technického zázemí fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací. Můžeme tedy říci odborně špičkových pracovišť, která ale na rozdíl od krajských nemocnic, které byly dlouhodobě financovány jak rozpočty krajů, tak evropskými fondy, tak bohužel v těch fakultních nemocnicích to zázemí neodpovídá té špičkové péči, která je tam poskytována.

těchto důvodů navrhujeme posílení dotačního titulu pro financován strategických investic a dalších investic v přímo řízených organizacích o 500 milionů korun, tedy o půl miliardy korun.

A čtvrtý, tedy poslední z posledních návrhů, které vám dnes představuji, řeší jednu nepříjemnou záležitost týkající se již v roce 2017 schválené dotace k dostavbě a rekonstrukci Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Jenom připomínám, protože samozřejmě ne všichni to musíte vědět, jde o velmi specializované centrum, v podstatě unikátní v rámci České republiky. A tento ústav, který je nabitý odborníky a zabývá se skutečně velmi špičkovou transplantační plastickou chirurgií a dalšími odvětvími chirurgie ruky, dlouhodobě bojuje s nevyhovujícími prostorami a materiálně technickým zabezpečením. Pro státní rozpočet v roce 2017 byla schválena dotace pro tento ústav ve výši 60 mil. korun. Ústav chirurgie ruky a jeho zřizovatel, Město Vysoké nad Jizerou, připravilo dotační titul, připravilo k tomu veškeré náležitosti. Bohužel počátkem roku 2018 Ministerstvo zdravotnictví z ne zcela jasných důvodů tuto dotaci zrušilo. Následně po určitém tlaku veřejnosti, ale i po návštěvě pana ministra ve Vysokém nad Jizerou, byl sice ten dotační titul znovu obnoven, ale došlo ke zpoždění o jeden rok, což v praxi pak znamenalo jedno. Tak jak prožíváme stavební boom, tak vysoutěžená částka, kterou korektně poskytovatel nebo i zřizovatel vysoutěžil, o několik desítek miliónů korun překročila předpokládanou cenu. Ústav byl nucen zrušit tu veřejnou zakázku a stojí před velmi svízelnou situací, jak dál s tímto projektem. Reálně hrozí, že nebude moci být naplněn.

Proto si dovoluji navrhnout a velmi vás prosím o podporu dofinancování 30 mil. korun k již schválené dotaci tak, aby bylo možné ten projekt uskutečnit v co nejbližší době. A jenom připomínám, že jak Město Vysoké nad Jizerou, tak samotný poskytovatel nezůstali pasivní v tom mezidobí. Ze svých finančních zdrojů dofinancovali rekonstrukci operačních sálů, parkoviště a některých dalších věcí. V tuto chvíli ale již nemají prostředky na to, aby tu zvýšenou cenu dokázali dofinancovat z vlastních zdrojů. Proto na vás apeluji a prosím vás, zvažte potom při hlasování schválit ve třetím čtení tuto 30miliónovou dotaci navíc. Podle mého názoru se jedná o podporu velmi unikátního pracoviště, které se stará o pacienty napříč Českou republikou. A myslím si, že pacienti toto opravdu potřebují.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout