MUDr. Vít Kaňkovský

  • KDU-ČSL
  • Vysočina
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.07.2021 15:04:00

Velmi odporná rétorika na sociálních sítích

Velmi odporná rétorika na sociálních sítích

Projev na 115. schůzi Poslanecké sněmovny 30. července k návrhu změny zákona o sociálních službách.

Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážený člene vlády, milé kolegyně, kolegové, já děkuji paní kolegyni Pastuchové, že se ujala té role a že vlastně byla vedoucím toho týmu, kdy jsme se snažili překlopit ten sněmovní tisk 1144, což je právě ten sněmovní tisk týkající se navýšení příspěvku na péči ve třetím a čtvrtém stupni v pobytových službách do tohoto sněmovního tisku, tak abychom byli schopni, pokud bude vůle Sněmovny, tento návrh ještě schválit v tomto volebním období.

Jenom malinko ke genezi tohoto tisku. My jsme očekávali a myslím si, že jsme právem očekávali, že v tomto volebním období konečně přijde ta tolik očekávaná velká novela zákona o sociálních službách. Volali jsme po tom, v podstatě všechny politické kluby z této ctěné Sněmovny. Bohužel přes veškerou snahu i poslanců, kteří jsou sdruženi ve výboru pro sociální politiku a i po řadě jednání, která jsme měli nejenom s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale také s Ministerstvem financí k té tolik očekávané velké novele zákona o sociálních službách, v tomto volebním období k ní nedošlo. Mě to mrzí, Ministerstvo práce a sociálních věcí má zřejmě jiné priority, ale jsem rád, že alespoň teď v tuto chvíli se snažíme, a je potřeba to brát, že hasíme požár, protože tato novela není tou velkou novelou, ale že se snažíme zajistit větší stabilitu ve financování pobytových služeb. A to je potřeba tady zdůraznit a on to řekl i vážený kolega Sklenák, že to není tak, že bychom pobytovým službám dávali bianko 3,4 miliardy korun, že by v tuto chvíli jsme je zase dostávali do nějaké výhody oproti terénním službám a oproti klientům, kteří jsou v domácím prostředí. V podstatě druhým krokem k tomu bude skutečně snížení té dotace na sociální služby pro pobytová zařízení, ale pro ta pobytová zařízení to financování přes příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni znamená větší stabilitu. Oni nemusejí potom čekat na každoroční politické rozhodnutí vlády, jak nastaví dotace na další rok. A v tom je pointa tohoto návrhu.

Také bych chtěl říci některým kritikům, kteří se ozvali na sociálních sítích, že si tady pár poslanců na konci volebního období chce 3,4 miliardy dát do pobytových služeb a že tím naháníme lidi do pobytových služeb. Podle mě je tohle velmi odporná rétorika a takhle to zcela jistě není. Mělo by být naší prioritní snahou snažit se i v tom dalším období co nejvíce podporovat péči v domácím prostředí. Některé kroky se i v tomto volebním období udály, ale abychom si nalili čistého vína. Jestliže se za posledních osm let zlepšila péče o lidi v domácím prostředí, tak to není zdaleka jenom z toho, co se událo tady v Poslanecké sněmovny, ale velkou snahu v tomto projevily kraje, města a také spousta neziskových organizací. To je potřeba si přiznat. Není to tak, že se zlepšila péče o lidi v domácím prostředí jenom rozhodnutím Poslanecké sněmovny a vlády.

Ale stále ty kroky nejsou dostatečné. My jsme skutečně měli sadu dalších opatření, která je potřeba udělat. Je potřeba individualizovat příspěvek na péči pro lidi v domácím prostředí. To je krok, který se v tomto volebním období nepodařil, a pevně věřím, že se k tomu vrátí Poslanecká sněmovna v novém složení. Protože nám přibývají lidé v seniorním věku, přibývá nám skupina zdravotně postižených a je potřeba, aby rodiny měly co nejlepší podmínky pro to, aby se staraly v domácím prostředí. Na druhé straně neříkejme, že tady nemáme lidi, vyhnat. My pro ně musíme mít také odpovídající podmínky a oni si zaslouží stejnou podporu jako ty lidi v domácím prostředí. Jenom bychom těm rodinám měli dát co největší možnost, aby si ty lidi mohly nechat doma. Ale nehrajme tady hru o tom, že v pobytových zařízení už ty lidi nebudeme mít a že jim nemusíme zařídit nebo že bychom jim neměli zařídit odpovídající podmínky.

Tedy za klub KDU-ČSL my podporujeme tuto novelu, věřím, že tady dneska projde, ale berme to, že to je nějaká první pomoc pobytovým zařízením a že reforma sociálních služeb tímto rozhodně nemůže skončit. V tomto směru nás čeká spousta kroků a měli bychom individualizovat tu péči a měli bychom maximálně podporovat jak terénní služby, tak ta pobytová zařízení.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama