MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.12.2023 7:17:00

Praha podá žádost o dotaci na pořízení telematických systémů

Praha podá žádost o dotaci na pořízení telematických systémů

Rada hl. m. Prahy schválila předložení žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2021-2027 na projekt Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací.

 Jeho smyslem je postupně vybavovat silniční infrastrukturu v Praze vhodnými prvky inteligentních dopravních systémů, které pomohou zlepšit řízení dopravního provozu nejen při mimořádných situacích a také informovat řidiče o aktuálních dopravních omezeních, což povede ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti.

Na základě vyhlášené výzvy ITS ve městech (Intelligent Transport Systems/ inteligentní dopravní systémy) Ministerstva dopravy ČR je aktuálně možné předkládat projektové žádosti o podporu z?Operačního programu Doprava 2021-2027. Hlavní město jako nejvhodnější projekt v?této oblasti vyhodnotilo Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací, pro který nyní požádá o finanční podporu.

„Doprava budoucnosti potřebuje využívat inovativní technologie a inteligentní dopravní systémy. Proto žádáme o finanční podporu na jejich rozvoj. Naším cílem je pořízení telematických systémů pro chytré řízení křižovatek, které napomohou ke zlepšení řízení dopravního provozu a jeho plynulosti, úspoře času v individuální automobilové dopravě i snížení emisí. V neposlední řadě také pomocí této technologie dojde ke zlepšení řízení mimořádných situací či při uzavírkách a ke snižování nehodovosti a závažných zranění způsobených dopravními nehodami,” říká Zdeněk Hřib, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Novinka konkrétně umožní například harmonizovat dopravní proud v místech před a v dopravních omezeních, varovat před stojícími kolonami vozidel ve směru jízdy, před dopravními nehodami a před nepříznivými klimatickými podmínkami nebo umožnit řidičům využití alternativních tras, pokud to bude možné, a umožnit dispečerům monitoring nad provozem na dopravní síti Prahy v dočasně omezených místech i získávat a vyhodnocovat data pro efektivní plánování silničních prací.

Použití ITS technologií v odvětví silniční dopravy obecně přispívá ke snížení vlivu silniční dopravy na životní prostředí a zlepšení účinnosti, bezpečnosti silničního provozu a jeho ochrany před vnějšími hrozbami. Zavádění ITS tedy přispěje ke zlepšení mobility v metropoli, přičemž bude dosaženo snížení dopravního přetížení, emisí a spotřeby energie.

Uskutečnění projektu bude spočívat v dodávce technologických prvků telematického systému, který bude vždy navržen, konfigurován a instalován s ohledem na potřeby konkrétní lokality, s ohledem na intenzitu dopravy v postiženém místě, způsob vedení dopravy a na další aspekty, které mají významný vliv na funkce telematického systému.

Celkové plánované náklady byly stanoveny na 80 milionů korun, z?toho by dotace měla pokrýt 85 %, tedy 56, 1 milionu korun, zbylých 23,9 milionu by hlavní město financovalo z?vlastních zdrojů. O vypracování úplné žádosti o dotaci dle pravidel OP Doprava 2021-2027 a realizaci samotného projektu se postará Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Nejedná se ale o jediný projekt, který plánuje Praha do Operačního programu Doprava 2021-2027 přihlásit. Připravuje se také žádost na realizaci projektu Rozvoj C-ITS v Praze spolufinancováním z Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3). Kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS) slouží k poskytování služeb založených na komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, který přispívá ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy poskytováním informací o silničním provozu a ovlivňováním proudu silničních vozidel.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama