MUDr. Zdeněk Hřib

 • Piráti
 • Hlavní město Praha
 • primátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.10.2019 7:32:00

Praha zrevidovala IT zakázky, ušetřila již přes 100 milionů

Praha zrevidovala IT zakázky, ušetřila již přes 100 milionů

Hlavní město Praha provedlo audit IT zakázek. Bylo nalezeno 11 problematických projektů, 5 jich bylo již zrušeno. Audit tak městu v současné chvíli ušetřil 103 milionů korun.

 „Když jsme na konci minulého roku přebírali agendu na magistrátu, byla tu celá řada nedokončených IT zakázek. Ty jsme se rozhodli přezkoumat, a když jsme zjistili, že jsou předražené nebo neužitečné, hledali jsme lepší řešení. Nejvíce se podařilo ušetřit zrušením zakázek na zbytečné nákupy software. Narazili jsme například na zakázku na nový software, u které audit zjistil, že jej příslušný odborný útvar nepožaduje,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Důvodem, proč se město rozhodlo zrušit například softwarové zakázky na Informační systém krizového managementu i na Podporu vybraných modulů informačního systému za více než 57 milionů korun, bylo, že funkce navrhovaných systémů již byly zajištěny rozvojem již existujícího softwaru.

Město ušetřilo také na Centrálním systému elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIDAS týkajícího se elektronických podpisů. Ukázalo se, že zakázka plně nevyhovovala z hlediska řešení, a nezohledňovala využití již existujících komponent ve vlastnictví města a městské společnosti Operátora ICT a magistrátu. V současnosti se proto připravuje nové řešení, jehož cena nepřesáhne 28 milionů korun. Celková úspora se tedy v tomto případě vyšplhá na 20 milionů korun.

V současnosti také vzniká nový městský portál ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, které zdarma poskytlo zdrojové kódy a dokumentaci k Portálu občana. Podklady od ministerstva výrazně urychlí práci a první digitální služby budou spuštěny již během ledna. Začne se s dopravněsprávní agendou a bude se pokračovat až do chvíle, kdy bude možné všechny agendy vyřizovat digitálně. Celkové řešení portálu bude plně odpovídat současným požadavkům na UX (User Experience). Odhad je, že náklady nepřevýší částku 25 milionů korun, přičemž původně mělo město za nový Portál Pražana zaplatit až 65 milionů korun. Původní zakázku se město rozhodlo zrušit zejména kvůli nedostatečné specifikaci požadavků na funkcionalitu a obsah.

Stav prověřených projektů

Zrušeno:

 • Zajištění základní a rozšířené podpory pro technologie pro zabezpečení perimetru sítě MHMP
  9.400.000 Kč
  zrušeno, je řešeno v rámci dodávky nových síťových komponent (v podstatě to bylo duplicitní).
 • Informační systém krizového managementu (ISKM) a základní podpora po dobu 4 let
  47.600.000 Kč
  zrušeno, neodpovídalo požadavkům věcného garanta
 • Podpora vybraných modulů informačního systému (ISKŘ) na dobu 18 měsíců a jejich rozvoj
  6.792.500 Kč
  zrušeno, probíhá útlum a zakonzervování původních systémů krizového řízení.
 • Vývoj aplikací pro intranet MHMP, technická podpora, migrace
  19.800.000 Kč
  zrušeno. Bude řešeno na základě nového business zadání na intranet, a nové koncepce řešení.
 • Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení EIDAS
  47.992.000 Kč
  zrušeno. Zakázka nevhodně zadána. V současné době dílčí funkční celky svěřeny do gesce OICT, postupný náběh služeb vůči městským částem, intenzivní zapojení vlastních zdrojů. Očekávaná úspora 20 mil. Kč.

Celkem: 103.592.500 Kč

Pozastaveno

 • Vývoj aplikace podporující procesy BCM a její technická podpora
  5.900.000 Kč
  pozastaveno. Nejprve musí být vyřešena samotná koncepce a procesy BCM a pak až nakupovat SW na jejich podporu.
 • Migrace internetového portálu hl. m. Prahy
  19.266.000 Kč
  pozastaveno. Mění se rozsah požadavků – buď bude přeuspořádání scope zakázky, nebo úplné zrušení. Budeme řešit v koncepci webových aplikací včetně akčního plánu.
 • Zajištění služeb implementace bezpečné výměny dat
  17.713.000 Kč
  pozastaveno. Musíme řešit ve vztahu k celkové koncepci ICT

Upraveno

 • Informační systém finanční podpory hlavního města Prahy (granty)
  16.390.000Kč
   upraveno pro omezení vendor-lock-in.
 • Napojení jednotlivých částí IS GINIS Enterprice+na centrální systém IDM
  19.202.197 Kč
  zakázka běží, ale je nutné koordinovat postup s městskými částmi pomocí nově ustanovených orgánů celoměstské koncepce a zajistit jednotný přístup.
 • Pořízení licencí k softwarovým produktům Microsoft
  47.863.401 Kč
  zrušeno, nakoupeny místo toho licence M365 cena obdobná s širším záběrem licenčního krytí (využití až na 5 ks zařízení, licence Sharepoint, které mohou využity v rámci DMS řešení, atd.)
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama