MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • primátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,26. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.11.2019 14:35:00

Příspěvek státní správy na přenesenou působnost je nedostačující

Příspěvek státní správy na přenesenou působnost je nedostačující

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib se zúčastnil 22. ročníku Celostátní finanční konference pořádané Svazem měst a obcí České republiky.

 Vyzdvihl téma příspěvku státního rozpočtu obcím na výkon přenesené působnosti státní správy, který nedostatečně kryje náklady nejen hlavního města ale i řady dalších městských samospráv, které jsou s povinnostmi uvalenými státem spojené.

Z dat Asociace krajů České republiky vyplývá, že jen kraje, bez započtení hlavního města Prahy, doplatily na výkon přenesené působnosti v loňském roce 1,2 mld. Kč. „Bylo by vhodné, aby stát, v důsledku toho, že na městské samosprávy nějaký výkon státní správy uvaluje, na vzniklé náklady nejen přispíval, ale aby vznikající deficit pokud možno kompletně hradil, protože města, obce a kraje jinak přicházejí o prostředky na plnění úkolů v samostatné působnosti,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hlavního města.

Situace v Praze není na první pohled problematická. Od roku 2017 se zrychlil růst příspěvku státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti hl. m. Prahy a s navýšením počítá i návrh státního rozpočtu na příští rok. Ale je potřeba si uvědomit, že státní příspěvek v podmínkách hl. m. Prahy už historicky kryje jen nízké procento nákladů, které hl. m. Praha s tímto úkolem ze strany České republiky má. V loňském roce to bylo 22,7 %, v roce 2017 pak 24,4 %.

V absolutních číslech deficit financování, včetně započítání nejen státního příspěvku, ale i dalších příjmů (správních poplatků a sankcí), za rok 2018 přesáhl úroveň 2,2 mld. Kč ročně, které musí hl. m. Praha dokrývat z daňových příjmů, a tudíž ze svých příjmů, které mají primárně sloužit na finanční krytí plnění úkolů v samostatné působnosti metropole.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti hl. m. Prahy:

  • 2017 celkem 906 192,6 tis. Kč, tj. meziročně o 8,7 % více
  • 2018 celkem 959 571,0 tis. Kč, tj. meziročně o 5,9 % více
  • 2019 celkem 1 075 508,6 tis. Kč, tj. meziročně o 12,1 % více ·
  • 2020 celkem 1 140 915,0 tis. Kč, tj. meziročně o 6,1 % více

V případě vlastního hl. m. Prahy byla využita Metodika zpracování dat pro analýzu příspěvku na výkon státní správy vykonávaný kraji ČR, tedy materiál Asociace krajů České republiky. V případě městských částí je pak prováděn sběr dat v obdobném duchu a data jsou konsolidována na úrovni hl. m. Prahy jako celku:

  • vlastní hl. m. Praha – náklady v roce 2018: 2 342 659,4 tis. Kč
  • MČ Praha 1 až 22 – náklady v roce 2018: 1 820 148,8 tis. Kč
  • MČ Praha Běchovice až Zličín – náklady v roce 2018: 65 804,8 tis. Kč

Při srovnání těchto celkových nákladů v částce 4 228 613,0 tis. Kč s veškerými příjmy, které se této veřejnosprávní oblasti týkají, tj. nejen se státním příspěvkem, ale i příjmy ze správních poplatků a sankcí, pak objem příjmů v částce 2 004 337,5 tis. Kč zahrnuje již zmíněný deficit 2 224 275,6 tis. Kč.

„Ano, vládní činitelé mohou namítnout, že v Praze máme všechno drahé a že máme snížit počty zaměstnanců našich úřadů, ale jednak je nutno předznamenat, že tím dojde k prodloužení front, které ke státně-správním přepážkám vedou, a k prodloužení lhůt, ve kterých státně-správní úředníci konají. Jednak je třeba také dodat, že s totožným problémem se potýkají bezesporu mnohé městské samosprávy v České republice. V posledních letech pozorujeme citelný nárůst příspěvku státního rozpočtu, avšak historicky vzniklé deficity jsou tak veliké a přenesených úkolů přibývá, že se stále nedaří „proplatit“ městským samosprávám vše, co si proplatit zaslouží,“ dodává na závěr primátor Hřib.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama