MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • primátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20. 2. 2021 8:38:00

Žádáme větší autonomii v zajištění testování žáků a studentů

Žádáme větší autonomii v zajištění testování žáků a studentů

Na základě vyhodnocení testování žáků na koronavirus na území městské části Praha 9 zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém pověřuje pražské radní, aby vyzvali vládu k zajištění změny v procesu testování studentů škol na území hlavního města.

 Školy by díky tomu na základě pokynu zřizovatele měly získat větší svobodu ve volbě druhu a způsobu testování svých žáků s ohledem na reálnou validitu forem testování, nejen podle nejnižší ceny a harmonogramu dodávek tak, jak je poptává vláda. Zastupitelstvo také odsouhlasilo pokračování pilotního testování studentů s cílem realizovat anonymní porovnání jejich vypovídací hodnoty.

„Po zkušenostech s tím, jakým způsobem pan premiér koordinoval očkování, žádáme větší autonomii pro Prahu v zajištění testování žáků a studentů při jejich návratu do škol. Vítám iniciativu ze strany městských částí v oblasti testování žáků. Aby se podařilo zajistit efektivní návrat dětí do škol, musejí být ruku v ruce s testováním školáků také očkováni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Příští týden budeme v Praze pokračovat v anonymním testování studentů, data následně vyhodnotíme,” uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Pilot v Praze 9 jsme financovali z rozpočtu hlavního města, proto jsme si mohli vyzkoušet i postup, se kterým vláda nepočítá – testování dětí doma ještě před příchodem do školy. Takovou volbu by měli zřizovatelé dostat i v okamžiku, kdy testy budou placeny ze státního rozpočtu,” pokračuje Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství.

„Chceme, aby vláda umožnila místním samosprávám zvolit nejvhodnější způsob testování podle místních podmínek. Koronavirus tu s námi je a jen tak nezmizí. Proto musíme umožnit pražským studentům metody testování, které v praxi opravdu fungují a zároveň představují šetrnou formu nezávisle na věku dětí,” říká Tomáš Portlík, místostarosta městské části Praha 9.

Oblast testování žáků na koronavirus v současné době podléhá velkému tlaku šířením různých dezinformací. Všechny informace jak o očkování, tak o testování žáků, jsou průběžně aktualizovány na webu ockovani.praha.eu, a to ve spolupráci s odborníky a institucemi, které se dlouhodobě věnují vyvracení fake news a hoaxů.

„Požadavek naočkovat před otevřením pedagogické i nepedagogické pracovníky je pro mne osobně zásadní hranice bezpečnosti při otevírání škol. Vláda by rozhodně měla tuto skupinu v očkovacím plánu brát v potaz, protože právě učitelé jsou také jistým způsobem v první linii boje s koronavirem,“ doplňuje Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.

„Pilotní testování v Praze 9 jsme uskutečnili v MŠ Veltruská a ZŠ Litvínovská. V mateřské škole bylo osloveno 140 dětí a šestnáct zaměstnanců. Své děti odmítlo testovat 29 rodičů, s testem souhlasilo 111. Odevzdání testu bylo dobrovolné, 87 odevzdaných testů bylo negativních, 24 testů rodiče neodevzdali. Na základní škole v 1. a 2. třídách bylo osloveno 108 rodičů žáků, testy odmítli čtyři. 98 testů bylo negativních a šest testů nebylo odevzdáno,” dodává Zdeněk Davídek, radní pro oblast školství Prahy 9.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama