MUDr. Zdeněk Schwarz

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25. 9. 2016 11:16:27

Volební kalkulačka iDNES

Volební kalkulačka iDNES

Nepravdivé informace na iDNES.

 

Volební kalkulačka – volby do Senátu

Během volebních setkání s voliči jsem se dozvěděl, že na webu iDNES je „Volební kalkulačka“, na jejímž konci (vyhodnocení) se zobrazuje následující informace:

Schwarz Zdeněk

kandidát neodpověděl na položené otázky

Protože jsem žádné otázky ani jiný kontakt od iDNES neobdržel a nebyl nikým kontaktován ani mě nebyly uvedené otázky zaslány s požadavkem na odpovědi, rozhodl jsem se na tuto nepravdivou informaci, kterou mě iDNES dehonestuje a diskvalifikuje (asi záměrně) před ostatními kandidáty, reagovat touto formou vč. uvedení odpovědí na položené otázky. Zajímavé je i to, že jsme redakci právě kvůli Volební kalkulačce sami aktivně oslovili před cca 14 dny, ale doposud nikdo nereagoval. Včera jsem do redakce zaslal e-mail s žádostí o nápravu, ale ani do této doby nemám žádnou reakci. Je iDNES ještě objektivní a pravdivý? Pokud zatrhnete u všech otázek odpověď "nevím", tak vám s podivem vyjde doporučený kandidát ANO. Velmi úsměvné!

Otázky iDNES:

 1.    Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě petice?

(V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 50 000 podpisů.)

Ne. Považuji dvoustupňový systém státního řízení za dostatečný. Občané = voliči by měli svá rozhodnutí a názory promítnout ve volbách a chodit volit své zástupce, kteří je poté prosadí. Petice mohou nadále fungovat jako názorové platformy občanů, ze kterých politici mohou čerpat nebo petentům pomoci. To považuji za dostatečné. Sám jsem se několika peticí v poslední době zúčastnil a sám mám petici.

 2.    Mělo by být zakázáno kouřit v restauracích?

(V mnoha zemích se v poslední době rozšířily zákony zakazující kouření v restauracích. Např. v mnoha německých spolkových zemích je to zakázáno, na Slovensku je nutno vyhradit stavebně oddělený nekuřácký prostor.)

Nikoliv. Jsem proti státní regulaci a omezování svobody lidí. Ať si každý sám rozhodne, jaký způsob života si zvolí. To že lidé kouří je nezdravé, ale stejně tak a mnohem závažnější jsou jiné činnosti v lidském životě, které také nezakazujeme, např. přejídání a celková nezdravá životospráva nebo jízdu autem a rizikové sporty vč. vrcholového. Zákaz kouření v hospodách je nesmysl. Jsem pouze pro oddělené části restaurací, které máme a které považuji za dostatečné vč. norem na povinné klimatizační jednotky pro odtah kouře. Každý má dnes možnost jít do restaurace, kde se kouří i kde se nekouří. Zásadní problém je ale někde jinde, tj. že děti vesele kouří na ulicích, každé ráno u všech základních škol si vesele kouří žáci a nikdo to neřeší. Takže chyba je u rodičů a učitelů. Zákazy kouření způsobily mnohem závažnější situaci, a to že kuřáky vyhnali na ulici a děti už od dětství vidí na ulicích hloučky kuřáků a považují to za normální. Alkohol je mnohem horší droga než cigarety a také jsme je nezakázali. Nebo hazard (automaty) také nezakazujeme. V obchodech prodáváme stále více nezdravé potraviny a nikdo to nezakazuje. Z kuřáků se stala už i pro politiky lovná zvěř.

 3.    ČR by měla vystoupit z EU?

(ČR je od roku 2004 členem EU. Zastánci argumentují, že členství dává ČR možnost ovlivňovat budoucnost EU a je ekonomicky výhodné, odpůrci upozorňují na ztrátu suverenity ČR. Členem EU jsou všechny sousední státy ČR, mimo EU naopak stojí např. Švýcarsko či Norsko.)

Ano. EU v současné podobě a její způsoby jednání a zastávaná stanoviska k základním celosvětovým a celoevropským tématům jsou pro mne nepřijatelná. Původní myšlenky EU dávno neexistují a i to nejhlavnější, tj. volný pohyb osob ztrácí svůj význam budováním ochrany státních hranic před vlnou migrantů z arabského a afrického kontinentu. EU nám neustále něco zakazuje a nařizuje. Mnohdy si připadáme jako otroci EU. Platy a ceny se nesjednocují a ani nepřibližují, ale naopak vzdalují. Pro nás je v EU už tak draho, že tam za chvíli bude cestovat jen hrstka bohatých lidí. Slováci mají Euro, ale stěhují se k nám do ČR a raději pracují u nás za menší platy než Češi. Takže to Euro a členství v EU asi nebude žádný med, přestože nás politici ohlupují.

 4.    Projekt elektronické evidence tržeb (EET) by se měl zrušit?

Elektronická evidence tržeb je zaváděný systém, kdy každý, kdo v ČR prodává za hotové nebo platební kartou, musí informace o každé přijaté platbě okamžitě zaslat přes internet finančnímu úřadu.

Ano. Jednoznačně. Je to populistický nesmysl. Ministr neumí hospodařit se státním rozpočtem, tak si jen zvolil tuto formu, jak zase z občanů více vydolovat. V Chorvatsku, které nám bylo prezentováno, to nefunguje a brzy asi zruší. Dokud nebudou narovnány vztahy a ceny, staří lidé budou mít důchody, za které budou moct slušně žít, zdravotníci a učitelé dostanou spravedlivé mzdy a platy, bezpečnostní složky budou slušně zaplaceny a stát nebudou politici rozkrádat, nebude se upřednostňovat ve výběrových řízeních pouze cena, tak lidé budou vždy hledat jiné cesty, aby se vůbec uživili. Až tohle konečně stát zajistí a napraví, nebude potřeba neustále šikanovat občany různými dalšími formami daně navíc.

 5.    V ČR by měla být zakázána stavba mešit?

(V ČR nyní stojí několik mešit a jiných muslimských modliteben. Podle zastánců jejich výstavby jde o vyjádření svobody vyznání, podle odpůrců existence mešit v ČR není v souladu s křesťanskou tradicí země.)

Ano. Tady nemají prostě vůbec být. Stavíme snad my kostely v islámském světě? Nutíme snad my islámské země, aby zavedli vše, co naše společnost má a dělá? Nutíme je snad pít alkohol a jíst vepřové? Je to jen snaha o islamizaci Evropy, nic jiného. A s tím nesouhlasím. Všude ve světě jsem viděl, že to prostě nefunguje. Integrace je v jakékoliv podobě nesmysl. Nechcete se sousedem mít společné WC ani koupelnu, tak proč byste se měl integrovat?

 6.    Mělo by se zavést pravidlo, že státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR?

(V ČR je velké množství státních a státem placených institucí v Praze. Naproti tomu v Německu existuje pravidlo, že takové instituce musejí být rozmísťovány rovnoměrně po celé zemi. Podle zastánců to např. podporuje chudší regiony a posiluje nezávislost kontrolních institucí, podle odpůrců to snižuje efektivitu státní správy.)

Ano. Souhlasím, aby se vše, co lidé potřebují k životu, rozmístilo plošně k jejich bydlišti. Poslední roky se děje přesný opak a potom se divíme, že se vylidňují regiony. Ale co má stará paní dělat, když jí tam zrušili obchod, poštu, lékárnu, středisko, dopravu…? Asi jen zemřít. Všude kolem nás civilizované státy se snaží maximálně i na úkor nákladů rozpočtu státu udržet zalidněnost pohraničí, venkova, horských regionů. My zase papežštější než Papež lidi přímo politickými nesmyslnými kroky vyháníme do měst. Takže nejen státní instituce, ale veškeré služby potřebné k životu dát k lidem a ne naopak.

 7.    Senát by měl být zrušen?

(Při volbách do Senátu je dlouhodobě nejnižší účast (srovnatelná jen s účastí v „eurovolbách“). Podle zastánců Senát plní funkci "pojistky" a pomáhá při vytváření kvalitnějších zákonů, podle odpůrců jde o zbytečnou instituci. Obdoba Senátu existuje v Polsku, např. v Německu jsou „senátory“ zástupci zemských vlád. Na Slovensku a v Maďarsku Senát není.)

Ne. Opět další populistické gesto, které vždy před volbami někdo vytáhne a rozjede. Kolik už bylo kandidátů, kteří slibovali, že až se tam dostanou, tak Senát zruší. Je to hloupost. Kapři si nevypouští rybník. Dvoustupňový systém považuji za demokratický. Senát je zárukou nad poslanci. V Senátu jsme mnohé opravili i napravili, s čím velmi tvůrčí poslanci přišli. Na Slovensku Senát moc chtějí, protože si uvědomují, že jej potřebují. Pouze společenská situace jim to nedovoluje. Nízká účast ve volbách nesouvisí s existencí Senátu. To může spojovat opravdu jen hlupák. To že lidé nechodí k volbám, je způsobeno něčím jiným, tj. přímo samotnými politiky, jejich chování a jednání, výsledky jejich práce atd. Teď během kampaně s lidmi hovořím a nikdo nechce Senát rušit. Každý ale nadává na současnou politiku a politiky. Mnozí chtějí změnit levicový Senát opět na pravicový.

 8.    Soudci by nadále měli být jmenováni do funkce doživotně?

Ne. Stejně jako nemáme doživotní senátory, což je ve světě časté. Není doživotní nic. Soudci by měli být nahrazováni mladšími kolegy v případě, že jejich výsledky vykazují nedostatky. Já třeba nechápu, že jeden řidič dostane několikaletý trest za stejnou nehodu, za kterou jiný řidič dostal jen podmínku. Nebo nechápu, proč někdo dostane za statisícovou škodu několikaletý trest, jako dostal vrah holčičky. Z těch rozsudků mám mnohdy pocit, že si z nás soudci dělají buď legraci, nebo si léčí své mindráky.

 9.    Tzv. druhý pilíř důchodové reformy by měl být opět zaveden?

(V roce 2013 byl zaveden tzv. druhý pilíř důchodového systému. Ten umožnil přesun 3 % ze sociálního pojištění a další 2 % ze mzdy do soukromého penzijního fondu. Do 2. pilíře vstoupilo celkem asi 80 000 lidí. Na konci roku 2015 jej parlament opět zrušil.)

Ne. Když už byl zrušen, tak nemá smysl jej zase zavádět. Poslední roky vidíme, jak noví politici jen to původní kritizují a ruší, ale sami nic nového nepřináší a nám lidem neukazují. Utekly roky a stále čekáme na novou důchodovou reformu od těchto chytráků, kteří tak křičeli a kritizovali i zrušili zavedené. Dokud nebudou se státní kasou – našimi daněmi lépe hospodařit a budou je utrácet za populistická gesta a své stranické plány, tak to bude stále hrůza pro nás pro všechny.

 10. Povinné přidávání biosložek do paliv by mělo být i nadále zachováno?

(V současné době musí výrobci v ČR např. povinně přimíchávat 5 % bionafty do nafty vyrobené z ropy.)

Ne. Kolik už to odneslo motorů? Kolik těch žlutých polí způsobilo škody na zdraví lidí? Jaké to má dopady na zemědělství a dopravu? Je to jen kšeft.

 11. Sazba DPH na základní potraviny by měla být nejvýše 10 %?

(Sazba DPH na potraviny v ČR 15 %. V Německu je to 7 %, v Polsku 5 % a v Rakousku 10 %. Na Slovensku 20 %.)

Ano. Spíše by měla být ještě nižší než těch 10%. A hlavně by potraviny měly být pouze kvalitní. Raději budu pro zákaz nekvalitních potravin než pro zákaz kouření. Nezdravé a nekvalitní potraviny jsou větším rizikem pro lidi než cigareta. Kdyby politici raději řešili zákaz dovozu potravin ze zemí, které opakovaně vyvezly závadné potraviny. To by měla EU řešit a ne zakazovat tvarůžky nebo oplatky apod.

 12. Národní podnik Budějovický Budvar by měl být privatizován?

(Budějovický Budvar je jediný státem vlastněný pivovar v ČR. Budvar je dlouhodobě ziskový.)

Nevidím žádný důvod. Teda pokud to nechce nějaký miliardář. Když něco funguje, tak to najednou někdo chce privatizovat. Stát rozkradli a rozprodali politici. Nechme státu aspoň něco, co tu ještě máme a vydělává. Ať si privatizují třeba dálnice, které stát neumí stavět ani udržovat nebo opravovat. A co třeba zprivatizovat Senát? Ať funguje na principech firmy.

 13. V ČR by se měl vyzkoušet základní nepodmíněný příjem?

(Základní nepodmíněný příjem jsou pravidelné dávky vyplácené všem lidem bez jakýchkoliv podmínek namísto některých sociálních dávek. Zkušebně se zavádí ve Finsku (560€ měsíčně) nebo v holandském Utrechtu (960€).)

Ne. Jakékoliv plošné rozdávání je nesmysl. Každá odměna, a tohle je také odměna, by měla být za něco. Takže když má někdo nějaký problém a potřebuje pomoc od státu, měl by stát nejdříve prověřit, jestli takový požadavek je oprávněný a potom přidělit částku, která bude odpovídat jeho potřebám. Vždy by ale měl takovou podporu něčím podmínit. Např. pokud někdo pobírá dávku v nezaměstnanosti, měl by každé ráno dojít na příslušný institut v místě bydliště, kde by mu nabídli nějakou aktuálně dostupnou práci (např. zametání listí na podzim nebo sekání trávy v létě či sběr odpadků kdykoliv) a za tu by dostal tu dávku. Pokud by odmítl, byl by ze systému vyřazen. Pokud by nebyla žádná práce, tak by šel domů a dávku pobíral. A stát by se snažil mu práci najít dále. Rozhazovat všem volně státní peníze bez systémových opatření je už komunismus. To si může dovolit jen bohatý stát. A to skutečně nejsme.

 14. Měla by se podporovat možnost výuky romštiny jako volitelného předmětu, pokud o ni bude mezi žáky zájem?

(V ČR platí zákon, že národnostní menšiny mají právo na výuku ve svém jazyce. Zatímco v ČR fungují školy např. v polštině, romština není v ČR ani volitelným předmětem (mj. nejsou vyškolení učitelé). Např. na Slovensku místy je.)

Ne. Nemáme Italštinu, Maďarštinu, Polštinu, Španělštinu, Vlámštinu… Pokud vznikne romská škola s romskými učiteli, tak jistě rómština bude i na rozvrhu.

 15. Státní maturita by měla být zachována?

Ano. Jednotná zkouška, která bude garantovat pro všechny stejnou taťku. Je nespravedlivé, že někdo má státní maturitu a jiný má jinou maturitu, kterou získal snadněji a ještě třeba jen proto, že je z bohaté rodiny a rodiče mu drahou školu zaplatili. Ve výsledku zde máme nerovné postavení dvou žáků, jeden kvalitní vzdělaný a druhý nevzdělaný. Možná to potom zreguluje trh práce a ten co nic neumí, se na trhu neuplatní, ale ve skutečnosti víme, jak to v životě a v ČR chodí, ten bohatý hloupější si tu práci zase najde snáž…

 16. Všechny děti od 3 let by měly mít místo ve veřejné školce nebo jejich rodiče dostat příspěvek na zajištění péče jiným způsobem?

(V současné době je nedostatek míst ve školkách a to hlavně ve velkých městech.)

Ano. To je zrovna to, co by stát měl zajistit a preferovat. Stát přeci potřebuje vzdělané lidi a stejně tak potřebuje, aby lidé pracovali a nemusel je platit doma. Pokud pracující žena nemůže umístit dítě ve školce, tak to je problém státu. Příspěvek už je náhražka, která nic neřeší, pouze pomáhá rodičům finančně dorovnat ztrátu platu.

 17. Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice?

(V ČR mají zákonodárnou iniciativu pouze poslanci, vláda, Senát a zastupitelstvo kraje. V řadě zemí mohou navíc občané předložit zákon do Parlamentu přímo, a to pomocí petice.)

Ne. Petice stačí k tomu, aby případný poslanec nebo Senátor a nebo i ministr předložil příslušný návrh zákona nebo jeho novelu, které vyřeší problém uvedený v petici.

 18. Na prvních dvou místech kandidátky politické strany by měl vždy být 1 muž a 1 žena?

Ne. Je to nesmysl. Kvalitní kandidátka (žena) se sama prosadí a nepotřebuje k tomu kvóty. To nejspíše vymysleli ti nekvalitní nebo politické strany, které chtějí uplatnit své členy bez ohledu na kvalitu. Nesouhlasím s jakoukoliv násilnou regulací. Pohlaví neznamená kvalitu. To bychom mohli potom takto striktně regulovat cokoliv, např. prodavače, popeláře, automechaniky, zdravotní sestry, lékaře… a další skupiny občanů, např. homosexuály nebo postižené, že bychom uzákonili, že na každé kandidátce musí být i jeden homosexuál, jeden schizofrenik, jeden autista, jeden po úrazu páteře a jeden fotbalista nebo kuchař apod. Asi nikdo nezpochybní, že i oni mohou být kvalitními politiky.

 19. Část rodičovské dovolené by měla být vyhrazena pouze otci?

(Jedná se o způsob, jak motivovat otce - např. 2 měsíce dovolené v prvních 2 letech dítěte spojený s finančním příspěvkem ve výši mateřské, vyhrazené pouze pro otce. Pokud by ji otec nevyčerpal, tato část by nepříslušela ani matce.)

Ne. Další populistický nesmysl. Pouze nikomu. Nárok ba na ni měl mít kdokoliv z rodičů nebo i z prarodičů. Záleží na tom, kdo se o děti stará, ten by ji měl dostat. Stejně tak je nemravné, když někdo má rodičovskou dovolenou a potom si pořídí chůvu.

 20. Vláda by měla platit zálohu alimentů na děti za neplatící rodiče?

(Jde o návrh, že by alimenty (výživné) v případě nutnosti zaplatila vláda a poté je sama vymáhala na neplatícím rodičovi.)

Ne. Stát by měl mít jiný nástroj, jak přinutit neplatícího rodiče platit. Mnohdy se tato oblast financování dětí stává nástrojem msty rozvedených partnerů. A je složité někdy pochopit, jak to v tom partnerství bylo a kdo je viníkem rozchodu. Určitě by měl nést tíži platby více ten, kdo způsobil rozvrat rodiny. A to soud posoudí. Je nemorální, že děti, platba na děti bývá pro mnohé matky zdrojem obživy a nástrojem jak se bývalému muži mstít nebo jak jej vydírat. A stejně tak je nemorální, když muži odmítají platit na své děti.

 21. Pokuty za dopravní přestupky by měly odpovídat výši příjmů řidiče?

(Ve Finsku nebo Švýcarsku se pokuty za dopravní přestupky určují v % z příjmů řidiče, aby trest byl citelný pro všechny řidiče obdobně.)

Ne. To je jen další populismus na slabou strunu lidí, na závist a nenávist. Pokud někdo poruší předpisy, tak by měl platit stejně. To se dostáváme do situace, kdy by mohli další chytrolíni navrhovat, aby např. chleba byl pro bohaté dražší stejně jako ostatní zboží, třeba PHM.  Spíše by se měly kultivovat předpisy, ze kterých se stal nástroj na vybírání dalších daní od řidičů. Proč se měří rychlost na čtyřproudé dálnici nebo mimo obec? Proč máme všude les nesmyslných značek a zákazů? Teď nějaký hlupák vymyslel, že v Praze bude rychlost 30km/hod. Nikdo to nedodržuje!

 22. Pěstovat konopí (marihuanu) pro vlastní potřebu by mělo být legální?

(V současnosti je v ČR pěstování konopí (marihuany) v malém množství přestupek, v množství větší než malém potom trestný čin.)

Ano. Tak jako máme volně prodejný alkohol a dostupný hazard. Už více odborníků zastává názor, že zakázané ovoce chutná nejvíce a že když se něco dá zdarma, tak zájem o něj klesá. Všude, kde drogy dali zadarmo nebo nahradili substitucí zdarma, přestala poptávka. Ve Helsinkách tak nemají zájem např. o heroin.

 23. V ČR by měl být zaveden trest smrti?

(V ČR a v řadě dalších evropských zemí je nyní trest smrti nepřípustný. Podle jeho zastánců pomáhá díky své odstrašující funkci snižovat kriminalitu, podle odpůrců je nemorální a hrozí jeho zneužití a justiční omyly.)

Ano. Existují případy a jednotlivci, u kterých není lepší řešení. A to i přes veškerou humanitu. Smrt patří k životu. V Americe zase máme některé státy, kde trest smrti funguje.

 24. Homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti?

(Ústavní soud nyní rozhodl, že v ČR může adoptovat dítě i homosexuál žijící v registrovaném partnerství, druhý partner ale nebude mít k dítěti žádná rodičovská práva. Adopce homosexuálními páry je legální např. v Nizozemí, ve Švédsku či v Norsku.)

Ano. Nevidím v tom problém. Mnohé děti by se měli v takových rodinách mnohem lépe než se mají jinde. Znám takové páry v ČR a funguje to. Určitě to je lepší než dětský domov nebo rodiče alkoholici. Psychologové by mohli vyprávět příběhy rozvedených rodin, kde to mnohdy děti nemají vůbec lehké.

 25. Interrupce by měla být zakázána až na výjimečné případy, jako je znásilnění či ohrožení života matky?

(Interrupce na žádost matky je v ČR možná stejně jako např. na Slovensku, v Rakousku či na Ukrajině. V Polsku je naopak zakázána až na určité výjimečné případy. Podle zastánců je právo na potrat základním právem ženy, podle odpůrců je nemorální.)

Ne. Je to svobodná vůle ženy, aby sama rozhodla. Tak jako rozhodla o těhotenství.

 26. Zaměstnaní lidé v předdůchodovém věku by měli být daňově zvýhodněni?

(Mladí do 25 let a potom lidé nad 55 let mají v ČR nejvyšší míru nezaměstnanosti.)

Ano. Proč ne? Myslím, že staří lidé do státní kasy přinesli už mnoho.

 27. Odměny exekutorům by se měly podstatně snížit?

(V současnosti se diskutuje návrh, že by se odměny exekutorům měly snížit zhruba o 1/3.)

Ano. To co se tady stalo v této oblasti je ostudou.

 28. Zákaz jízdy kamionů by měl být oproti současnému stavu rozšířen?

(Na silnicích v ČR platí nyní zákaz jízdy kamionů v neděli odpoledne a večer, např. v Rakousku i v sobotu. Podle zastánců pomáhá toto opatření snížit dopravní zátěž tranzitních obcí, podle odpůrců omezení přepravy zboží snižuje hospodářský růst.)

Ano. Omezil bych je a ještě povolil výhradně na dálnice, ale ty se musí nejdříve dostavit. Zásobovat se může i jinými dopravními cestami. Proč kamion zajíždí do města? Máme tisíce překladišť, která jsou viníky situace. Proč je nevyužít obráceně, tzn. že kamiony pouze po dálnicích do těchto logistických center a z nich už jen dodávky.

 29. Měla by být zavedena možnost volit po internetu?

(Volit po internetu je možné např. v Estonsku. Podle zastánců to usnadňuje účast ve volbách, podle odpůrců počítačové systémy nejsou zcela bezpečné a existuje riziko volebního podvodu.)

Ano. Určitě by to zvýšilo počty voličů. Ale přinese to jiná negativa. Tuto formu budou více využívat mladí a naopak staří se nezúčastní, což může ovlivnit výsledky. Takže zachování stávajícího systému, který doplní i elektronická forma. Určitě ale nesouhlasím s povinnou volební účastí. Volby musí zůstat svobodné.

 30. Prezident by měl být i nadále volen přímo občany?

(V ČR byla zavedena přímá volba prezidenta a první taková volba proběhla v roce 2013)

Ne. Já v Senátu pro tuto změnu nehlasoval. Lidé chodí k volbám, kde volí své zástupce na všech úrovních a jejich zvolení zástupci v Parlamentu by měli volit prezidenta. Tato změna proběhla jen na základě mediálně dehonestovaných prezidentských voleb prezidenta Klause a domnívám se, že nebyla správná. Tehdy se měla řešit konkrétní chyba a ne celý systém.

  31. Ministři by měli mít zakázáno vlastnit média?

(V současnosti se diskutuje návrh, že ministři by nesměli vlastnit více jak 25% podíl v médiích. Ministr Babiš dnes vlastní několik médií (MF DNES, Lidovky, ...))

Ano. Jednoznačně. Jak je vidět, tak vliv je patrný a výrazně ovlivňuje veřejnost. Proto si je i kupoval.

 32. Smlouva o "Transatlantickém partnerství pro obchod a investice" (TTIP) mezi EU a USA by měla být v ČR schválena?

(Zastánci dohody argumentují, že posílí ekonomiku EU. Kritici varují, že EU ani její členské státy nebudou moci např. účinně regulovat těžbu břidlicového plynu, pěstování geneticky upravených plodin nebo finanční sféru.)

Ano. Osobně bych uvítal bezcelní a bezdaňový obchod mezi EU a USA. V Jordánsku je vidět přínos. Dovoz zboží z USA je výhodnější, tak lidé kupují např. Americká auta. Ceny evropských aut jsou předražené. Pokud by se uvolnil trh s vozy z USA, ceny evropských aut by musely jít dolů.

 33. Burkini by měly být v ČR zakázány?

(Burkini jsou celotělové ženské plavky rozšířené hlavně v islámském prostředí. Některá francouzská města jejich nošení na pláž zakázala, soud tento zákaz zrušil.)

Ano. Už kvůli bezpečnosti. Zahalování na demonstracích je také zakázáno. A z celé situace mám pocit, že jsou pouze nástrojem demonstrace islámu v EU. Tolik jsem jich neviděl ani v Arabském světě, kolik jich nyní vídáme v Evropě. Mám pocit, že je nosí schválně, aby ukázali všem, že tady jsou a že jich je hodně. V arabských zemích se ženy chovají opačně, spíše se poevropšťují, odhalují, chtějí být svobodnější.

 34. Státní podpora žákovských slev ve veřejné dopravě by měla zůstat zachována alespoň na dnešní úrovni?

Ano. Mládež a studenti by měli být státem maximálně podporováni stejně jako mladé rodiny s dětmi. V mnoha případech to je i ekonomická nutnost, aby vůbec mohli aspoň slušněji žít. Doprava zdarma by možná stála za analýzu. Mám pocit, že pražská MHD je předražená a zbytečně nákladná. Výrazně zatěžuje pražský rozpočet. Neustále se nabízí myšlenka šedé ekonomiky na podkladě informací a kauz, které slyšíme poslední roky.

 35. ČR by měla usilovat o zavedení společné evropské měny (euro)?

(Eurem se platí ve 3 sousedních zemích - v Německu, na Slovensku a v Rakousku. Nepoužívá se v Polsku. ČR se při přijetí do EU zavázala k přijetí Eura v budoucnosti.)

Ne. Nevidím v tom přínos. Slovensko Euro má a je tam draho. Situace se zhoršila, tak jako v jiných státech, kde Euro zavedli. Když se bavíte s lidmi těchto států, tak mnozí vzpomínají na časy své měny a rádi by ji vrátili. Když sleduji vývoj cen v zemích EU, tak mám pocit, že je tam stále více draho. A pokud nebude sjednocení měny spojeno se sjednocením platů a cen, tak nemá smysl. K čemu nám bude Euro, když plat bude 800 Euro a jogurt bude stát 2 Eura?


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama