MUDr. Zdeněk Schwarz

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,04. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

31.03.2012 15:51:00 - Karolka

odpověď na dotaz

Jaký je dojezd záchranky v dnešní době, nebojíte se, že někdo přijde kvůli delšímu dojezdu o život?

Odpověď

01.04.2012 8:45:25 - MUDr. Zdeněk Schwarz
Vážená Karolko,
do včerejšího dne byl dojezd záchranky stále stejný. J

Nový limit platí až ode dneška, tj. delší minimálně o 5 minut. Vždy, když se někdo na tuto problematiku ptá, tak je nutno odpovědět ale podrobněji a upozornit na složitosti, které zákon nevyřešil a ještě další vytvořil. Nejdříve bych ale upozornil, že doposud i nově se nejedná o limit dojezdu záchranky, respektive posádky sanitky záchranné služby, jinak odborně pojmenované výjezdové skupiny na místo události nebo-li k pacientovi. Jedná se přesně o toto (dle § 5 odst. (2) zákona č. 374/2011 Sb., o ZZS): „Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut“. To znamená, že to je jen síťotvorný prvek, tj. čas podle kterého se má budovat síť stanovišť, které zákon nově přejmenoval na „výjezdové základny“. Možná proto, aby byl ještě větší zmatek. Nechápu, proč každý má potřebu něco měnit a překopávat, zvláště když to funguje a tou svou „novinkou“ to jen komplikuje nebo dokonce kazí a někdy i ničí… J

Takže dojezd ZZS může být ve skutečnosti vlastně podstatně delší než je těch uvedených 20 minut. Smutné je, že pan ministr, jeho podřízení vč. tiskového mluvčího MZ a i média lidem vlastně neustále lžou, když říkají, že se dojezd ZZS prodlouží jen o 5 minut. Není to tiž pravda. Problém je totiž ještě složitější. Původní vyhláška o ZZS totiž definovala dobu pro tvorbu sítě stanovišť tak, že ji počítala od přijetí tísňové výzvy na lince 155, na dispečinku ZZS do příjezdu sanitky na místo (adresu) události. Protože do teď bylo mnohdy komplikované obhájit limit dojezdu pro nejasnosti uvedené vyhlášky i nepřesnou definici dojezdové doby, předpokládal jsem logicky, že je potřeba v novém zákoně o ZZS tuto dobu přesně a jasně vydefinovat. Nestalo se, což považuji za zásadní chybu zákonodárce – MZ i poslanců, kteří takto zákon schválili. Při tom bylo snadné uvést v zákoně, že se jedná o dobu dojezdu výjezdové skupiny ZZS, která se začíná měřit od přijetí výzvy na ZOS (dispečinku) nebo jak je nyní v zákoně od přijetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou a měří do doby, kdy výjezdová skupina dojede na adresu místa události (výzvy) nebo do kdy dosáhne pacienta nebo oznámí ZOS, že je na místě apod. Těch možností se nabízí několik a je jedno, kde přesně by doba začínala a kde končila, ale poté by se musela jasně stanovit, např. 10, 11, 12, 13, 14, 15 minut nebo méně či více, podle toho, jaký úsek by se stanovil. Vždy by ale měla být výsledná doba dojezdu v zákoně definována minimálně stejná, jako byla doposud a nejlépe kratší. Já osobně považuji za optimální 10 minut od zavolání do příjezdu na místo. Také ale zastávám názor, že tato doba měla být diferencována podle charakteru výzvy, tzn. podle stavu postiženého, ke kterému je ZZS volána. Jde o to, že např. u těch nejzávažnějších stavů (bezvědomí, nedýchá, zástava oběhu a srdce, masivní krvácení, dušení, úraz dítěte, vážná dopravní nehoda, těžká popálenina atd.) by byla těch 10 minut a u méně závažných stavů, kde není bezprostředně ohrožen život nebo není přítomna silná bolest apod. by byla doba třeba 15 minut a další případy např. 20 minut a zbývající chronické problémy, kdy spíše suplujeme nečinnost praktických lékařů a nefunkčnost či neexistenci LSPP, by mohla být doba do 30-60 minut podle závažnosti situace. Ale i tyto limity by bylo možné na základě široké odborné diskuze stanovit a vydefinovat. Bohužel se nestalo a ani nebyl zájem a nikdo tento náš požadavek nevyslyšel. Takže zde máme chaoticky stanovenou dobu, která vnáší pouze zmatek a nejistotu a ještě straší občany, že ZZS přijede později což znamená pozdě. A to není dobře, protože lidé na místě budou nadávat nám záchranářům a nikoliv ministrovi nebo MZ a poslancům, kteří to způsobili. A nejhorší na tom je, že těch 20 minut bude ve skutečnosti ještě více, minimálně 23 minut, ale i déle…, protože cca 3 minuty trvá přijetí, vyhodnocení a předání výzvy posádce, které musíme k těm 20 minutám nově přičíst. Není ale nikde stanoveno, jak dlouho má doba pro práci dispečinku (ZOS) trvat. Teoreticky lze uvažovat o tom, že se výzva jaksi pozdrží na dispečinku 5 a více minut a sanitky se zachránci přijede k postiženému až za 30 a více minut a nebude porušen zákon a nebude ZZS postižitelná. A to podle mě není také správné. Zákon tak vlastně popírá to, co se na celém světě snaží všichni zlepšit, zdokonalit, zrychlit… Ach jo!

Je potřeba ještě zmínit jeden problém, který se může objevit, a to že nějaký politik nebo politické uskupení bude z ekonomických důvodů omezovat rozvoj ZZS s odkazem na zákon a odůvodněním, že limit je v regionu splněn, tak proč někde budovat novou výjezdovou základnu ZZS nebo kupovat rychlejší sanitky a nebo zdokonalovat celý systém ZZS obecně. Ruku v ruce s tím jde i úhrada ze zdravotního pojištění, protože se logicky může doba zásahu prodloužit a tím úhrada zvýšit. Logicky se tak nabízí možnost, že by mohlo dojít k tomu, že úhrada výkonů ZZS, které do teď jsou stanoveny (možná v souladu s končící vyhláškou o ZZS) na 15 minutové bloky, bude prodloužena na 20 minut (dle nové zákonem stanovené doby dojezdu) a tím by byla celkově zhoršena úhrada činnosti ZZS.

A na závěr k poslední části dotazu mohu uvést své obavy, že možná dojde k zbytečným ztrátám na životech prodloužením doby. Ona totiž doba na místě bývá vnímána odlišně než je skutečnost, a to ve smyslu delší. Minuta na místě připadá jako 10 minut. Bude to více stresující a v některých případech si i dovedu představit, že pro postiženého přitěžující okolnost, např. u bolestivých stavů, dusících se, alergických reakcí, silně krvácejících stavů atd., kde každá minuta hraje opravdu roli. A kdo lidem tvrdí, že to není pravda a bagatelizuje to, např. jen aby obhájil svou neschopnost a ještě nosí titul MUDr., by měl vrátit diplom.

Děkuji za položený dotaz a přeji hezký den

Schwarz