MUDr. Zdeněk Schwarz

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,04. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

26. 6. 2014 13:11:10 - Horáková

převoz do nemocnice

Napadá vás nějaké řešení sporu mezi pražskou záchrankou a nemocnicemi? Bydlím v Praze a nechápu to. Je tu přece nemocnic více než kde jinde, nepřijde mi, že byste jako jinde také trpěli na nedostatek lékařů. Tak kde je problém?

Odpověď

27. 6. 2014 9:22:06 - MUDr. Zdeněk Schwarz
Děkuji za zájem o mnohaleté problémy pražského zdravotnictví. Řešení je na straně MZ, které musí konečně začít problém řešit. Pouhé výkřiky a napadání či dokonce snahy o přenést problém a zodpovědnost na má bedra, nic neřeší. Mnohokrát během 15 let jsem navrhoval řešení. Spočívá v tom, se vůbec o problém skutečně zajímat, analyzovat jednotlivé případy, analyzovat celkovou situaci v Praze, vyslechnout všechny strany problému, vyžádat si data od zdravotních pojišťoven a ÚZIS, porovnat je s daty nemocnic a ZZSHMP, sledovat vývoj za posledních 10 let, posoudit výsledky šetření a analýz, jednat. Pokud je skutečně akutních lůžek málo, tak je navýšit. Zjistit, která konkrétně chybí a naopak, kterých je třeba nadbytek. Aktuální situaci přizpůsobit stav a bude po problému. K tomu ale nutno zajistit vše potřebné, tj. financování, dostatek personálu, navýšit úhradu, aby nemocnice o pacienty od ZZS měly zájem - byli pro ně nikoliv ztrátové. Nutno ale také dořešit, co pražským nemocnicím stále chybí, ale je standardem nejen v EU, ale i v ostatních krajích ČR, tj. Urgentní příjmy s dostatečnou kapacitou (např. jeden ze dvou, které v Praze existují, tj. ve FN Motol dávno kapacitně nestačí dle vyjádření zaměstnanců FNM.), heliporty s přímou návazností na Urgentní příjmy a dostatek kvalifikovaného personálu na akutních odděleních. A na konec už jen dodržovat zákon a opravit chybnou legislativu a metodiku MZ a můžeme bez problémů fungovat ve prospěch našich pacientů. Nemohu ale opomenout ještě jednu důležitou změnu, tj. aby MZ a nemocnice přestaly útočit na ZZS a záchranáře. Já to snesu. My si pacienty nevymýšlíme, takže argumenty, že děláme něco zbytečně nebo naschvál jsou ubohé. Stejně tak jako tvrzení, že to snad dělám jen kvůli senátní kampani. Je s podivem, že to tvrdí výhradně kandidát na primátora.