MVDr. Stanislav Mišák

  • ČSSD
  • Zlínský kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30. 12. 2015 8:00:55

Věřím, že tragédiemi ve Vlachovicích a v Uherském Brodě končí období obav

Věřím, že tragédiemi ve Vlachovicích a v Uherském Brodě končí období obav

Ohlédnutí hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka za rokem 2015:

Co přinesl Zlínský kraj z pohledu činnosti krajské samosprávy, bylo tématem letošní závěrečné tiskové konference Zlínského kraje, která se konala v sídle Zlínského kraje. Hejtman Stanislav Mišák seznámil novináře s hospodařením kraje v roce 2015 a vzpomenul největší investiční akce, které kraj dokončil v roce 2015. Také se vrátil k významným a mimořádným událostem, které se v regionu odehrály.

Vyrovnané hospodaření a nulové navýšení dluhu v roce 2015 je výsledek předběžné bilance rozpočtu Zlínského kraje. „Přestože v posledních letech je rozpočet schvalován jako schodkový, závěrečná bilance je pozitivní. V letošním roce předpokládáme příjmy ve výši 9,8 mld. Kč a výdaje 10 mld. Kč. Rozdíl byl dofinancován přebytkem hospodaření z minulých let, ze kterého byla zaplacena i splátka úvěru ve výši 102 mil. Kč. V  roce 2015 kraj nečerpal žádný úvěr,“ řekl Stanislav Mišák. Hejtmanství letos nečerpalo žádné peníze z úvěru. Přesné částky hospodaření kraje však ukáže až závěrečný účet Zlínského kraje.

Dobře si kraj vedl také v oblasti investic. Oproti původně plánované 1,3 mld. Kč je investovaná skutečnost ve výši 1.6 mld. Kč. „Využili jsme možnosti investičních dotací, které ještě dobíhaly v roce 2015 z minulého programovacího období,“ doplnil Mišák. Do krajského rozpočtu tak přišlo na investice 844 mil. Kč z dotací. Nejvíce kraj investoval do rozvoje sociálních služeb. V závěru roku byla ukončena investice Domova pro seniory Jasenka ve Vsetíně nebo Seniorpark ve Valašském Meziříčí, které patřily mezi finančně nejnáročnější. „Kromě řady investic v oblasti školství jsem rád, že jsme zprovoznili novou výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby v Rožnově pod Radhoštěm a v Morkovicích-Slížanech,“ řekl hejtman Zlínského kraje.

„Těsně před tiskovou konferencí skončila 49. videokonferenční porada se Štábem Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru rozšířeným o zástupce dalších ministerstev, se kterým již přes rok řešíme mimořádnou událost ve Vlachovicích, místní části Vrbětice. To je zároveň odpověď na otázku, co hlavního se dělo v oblasti krizového řízení,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák. S řešením mimořádné události ve Vlachovicích jsou totiž spojeny problémy, které nebyly v minulosti v České republice dosud řešeny. Jenom namátkově mezi ně patří: náhrady škod vzniklých fyzickým osobám a firmám v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi, dále správní řízení o přestupcích firem působících v areálu Vojenského technického ústavu a rovněž financování této mimořádné události cestou Ministerstva financí, řadou jednání s premiérem, s ministry i s prezidentem ČR. „Jenom okrajově: 15. června 2015 došlo k požáru v muničním skladu v Ratajích u Kroměříže, kdy stejně jako ve Vlachovicích hořela budova č. 16. A to je poslední shoda s Vlachovicemi. Na rozdíl od areálu v majetku Ministerstva obrany ve Vlachovicích je pro objekt v Ratajích zpracována veškerá bezpečnostní dokumentace a odvážím se zásah profesionálních i dobrovolných hasičů charakterizovat jako dokonale koordinovaný hasičský koncert,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.

Hejtman Stanislav Mišák rovněž ve svém ohlédnutí za téměř končícím rokem neopomenul vzpomenout tragickou událost, která se na konci února stala v Uherském Brodě. „Pevně věřím, že událostmi ve Vlachovicích a následně v Uherském Brodě končí ve Zlínském kraji období, kdy jeho obyvatelé byli vystaveni napětí a obav z budoucnosti,“ komentoval tragické události hejtman Mišák.

„Naopak pozitivní určitě bylo to, že v roce 2015 nedošlo k žádným vážnějším povodním. Naproti tomu jsem musel v souladu s nařízením Zlínského kraje a v souladu se zákonem o požární ochraně vyhlásit období zvýšeného nebezpečí požárů. Vyhlášení tohoto nebezpečí přispělo k překonání období sucha a ve Zlínském kraji nedošlo k vážnějšímu požáru zemědělských nebo lesních porostů,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.

Rovněž se podařilo dokončit projekt Informačního vyrozumívacího a varovného systému, včetně zdokonalené videokonference a do systému byl zakomponován také meteoradar a zpřístupněna data pro starosty obcí Zlínského kraje i veřejnosti. Zlínský kraj dále pracuje na rozvoji tohoto systému cestou obnovy software, neboť robustní optický kabel a související hardware je již samozřejmostí.

„Po celý rok samozřejmě probíhala běžná práce hejtmana jako předsedy Bezpečnostní rady kraje (pravidelná zasedání), jako předsedy Krizového štábu kraje (cvičná svolání, kontroly dosažitelnosti, školení), jako předsedy Povodňové komise kraje (svolání, školení, školení povodňových komisí měst), museli jsme kompletně změnit systém dotací na podporu hasičů všech kategorií, museli jsme nastavit systém pro rozdělení dotací ze Státního fondu se spoluúčastí kraje a obcí pro rok 2016, musel jsem reagovat na otázky spojené s připraveností na řešení problémů narůstající migrační vlny a řada dalších problémů, které by se daly shrnout do kompetencí hejtmana spojených s přípravou krajena řešení mimořádných událostí a krizových situací,“ dadal k oblasti krizového řízení, za něž jako hejtman zodpovídá, Stanislav Mišák.

STRUČNÁ STATISTIKA ROKU 2015

V rámci roku 2015 se uskutečnilo celkem:

  • 25 zasedání Rady Zlínského kraje,
  • 5 zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje (18.2., 29.4., 24.6., 23.9., 16.12);
  • 4 plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje (5.3., 4.6., 3.9., 1.12.);
  • 8. výjezdních zasedání Rady Zlínského kraje s radami obcí s rozšířenou působností, a to v únoru s Radou města Zlína (23.2), v březnu s Radou města Otrokovice (23.3.), v dubnu s Radou města Vizovice (20.4.), v květnu s Radou města Bystřice pod Hostýnem (18.5.), v červnu s Radou města Holešov (29.6), v září s Radou města Luhačovice (29.9.), v říjnu s Radou města Uherské Hradiště (26.10.) a v listopadu s Radou města Uherský Brod (23.11.).

Konaly se volby do obecních zastupitelstev:

V roce 2015 se konaly nové volby do zastupitelstev obcí – v březnu (14.3.) v obcích Sušice, Chvalnov-Lísky a Honětice, v červnu (13.6) v obci Mrlínek a v září (26.9.) opět v obci Honětice.

U všech obcí bylo důvodem pro vyhlášení a konání nových voleb to, že se počet členů zastupitelstva obce snížil o více než polovinu oproti počtu určenému podle zákona a nebyli zde již žádní náhradníci.

Další zajímavosti roku 2015

V lednu 2015 se uskutečnil 10. jubilejní ročník Charitativního novoročního koncertu Zlínského kraje a města Zlína, který přinesl největší výtěžek v historii - celkem 431 139 Kč.

V únoru a dále pak v září pozval hejtman Stanislav Mišák starosty všech obcí Zlínského kraje na pravidelné setkání do Luhačovic, kde se vždy probírají aktuální témata týkající se krajské samosprávy a života měst a obcí v regionu.

V říjnu také Zlínský kraj potřetí navštívil prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou.

V říjnu se uskutečnil Den Zlínského kraje, jehož součástí již tradičně bývá ocenění nejlepších regionálních producentů potravin Perla Zlínska. Programu Dne kraje, který probíhal v místech a institucích napříč Zlínským krajem, se účastnilo cca 4 000 hostů.

Letos si všechny kraje připomínaly 15. výročí svého založení. K patnáctileté historii Zlínský kraj vydal pro potřebu paměťových institucí publikaci „Zlínský kraj 2000-2015“. Almanach popisuje dobu počátků a formování veřejnoprávní korporace Zlínský kraj a nabízí přehled vybraných událostí, které se k této etapě pojí.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout