Marek Novák

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.07.2020 21:56:08

Istanbulská úmluva – Pomoc ohroženým skupinám, nebo zřízení ministerstva pravdy?

Istanbulská úmluva – Pomoc ohroženým skupinám, nebo zřízení ministerstva pravdy?

Proč bychom neměli Istambulskou úmluvu ratifikovat? Třeba zrovna proto, že ji v našem právním řádu nepotřebujeme. Tady nejde o utahování opasku, ale kravaty a to našim občanům neudělám.

Istanbulská úmluva patří i v poslední době k velmi skloňovaným mezinárodním smlouvám v médiích. V posledních dnech probleskla například výhružka poradce francouzského prezidenta, že pokud od ní Polsko odstoupí, mělo by počítat s krácením financí z Evropské unie. Já osobně jsem proti této úmluvě připravené v rámci Rady Evropy a na následujících řádcích se pokusím popsat proč.

Předně je třeba konstatovat, že pod samotný text úmluvy bych se podepsal, a to s výjimkou níže popsaných článků. Klíčovou je nicméně její důvodová zpráva, tedy její kontext a návod, jak má být úmluva vykládána.

Z mého pohledu je klíčový článek 45 odstavec 3 úmluvy, který ukládá státům povinnost zavést opatření zahrnující i odejmutí dítěte z rodiny. Vzhledem k vágnosti textu a ke kontextu, ve kterém je úmluva přijímána, je zřejmé, že autoři úmluvy chtějí fakticky umožnit odnímání dětí z rodin, pokud jejich rodiče nesouhlasí s aktuálním pojetí genderové ideologie.

Vedle toho také důvodová zpráva k úmluvě obsahuje článek 85, ve kterém se přímo uvádí, že státy jsou povinny učinit opatření nutná k prosazení změn mentality a přístupů. Záměrem tohoto ustanovení je zasáhnout mysl a srdce takových jedinců, kteří svým chováním přispívají k tomu, aby pokračovalo násilí zahrnuté v této smlouvě.

Další související povinnost vyplývá z jejího článku 14: „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků“

Tyto dva články tak přímo zavádějí povinnost státu (!) aplikovat jakési sociální inženýrství a změnit smýšlení lidí. Takovéto pokusy odmítám, neboť jsme si jich užili dost za minulého režimu. Jsou totiž neefektivní, drahé a vedou k jinému než zamýšlenému výsledku. Úlohou demokratického státu nemá být změna myšlení svých občanů.

Ratifikací Istanbulské úmluvy by tak Česká republika nastoupila na trajektorii států, kteří sociálním inženýrstvím ovlivňují smýšlení svých občanů. S tím nesouhlasím, a proto ratifikaci úmluvy nepodpořím.  

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama