Margita Balaštíková

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.01.2019 17:46:00

Kraj vyhlašuje zakázku na údržbu evropsky významných lokalit

Kraj vyhlašuje zakázku na údržbu evropsky významných lokalit

Zajištění příznivých podmínek pro ochranu přírody v celkem osmi evropsky významných lokalitách (EVL) na území Zlínského kraje je předmětem veřejné zakázky, jejíž zahájení schválili krajští radní.

Tyto lokality o celkové ploše 39 hektarů jsou vyhlášeny jako maloplošná zvláště chráněná území – přírodní památky. Ochranu a péči o ně má na starost Zlínský kraj v rámci soustavy Natura 2000.

„Ve veřejné zakázce vybereme dodavatele, kteří od podzimu 2019 až do konce roku 2022 v těchto lokalitách zajistí zejména odstraňování náletových dřevin a stařiny, potlačování obrostu, údržbu travních porostů a likvidaci invazních rostlin. Právě šíření invazních druhů způsobuje snižování biodiverzity a úbytek původních druhů. Jejich odstraňování je tedy velmi důležité," uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková.

Předpokládaná hodnota zakázky je 11,415 milionu korun bez DPH. Rozdělena je na osm samostatných částí, podle jednotlivých oblastí. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídek předložených dodavateli.

Veřejná zakázka je součástí projektu „„Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje". Ten je v plné výši hrazen z dotace, kterou se kraji podařilo získat z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Seznam evropsky významných lokalit /přírodních památek (EVL/PP)

EVL/PP Rochus
EVL/PP Újezdecký les
EVL/PP Mokřad u Slováckých strojíren
EVL/PP Údolí Bánovského potoka
EVL/PP Chvalčov
EVL/PP Mokřad Pumpák
EVL/PP Údolí Okluky
EVL/PP Remízy u Bánova

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout