Marian Bojko

  • Volný blok
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.07.2021 12:39:00

Kauza obsahuje znaky patologické snahy o politizaci veřejnoprávních médií

Kauza obsahuje znaky patologické snahy o politizaci veřejnoprávních médií

Projev na 111. schůzi Poslanecké sněmovny 16. července.

Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil zařadit dnes nový bod s názvem Porušení zákona o České televizi a kodexu České televize v případě tzv. kauzy Lidice ve světle aktuálních nezávislých posudků historiků. Stručně zdůvodním.

Česká televize v den 77. výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty 10. června 2019 odvysílala v rámci pořadu Reportéři ČT reportáž s názvem V předvečer tragédie. Tato reportáž obviňuje zesnulou lidickou občanku Alžbětu Doležalovou, maminku nedávno zesnulého lidického dítěte paní Marie Šupíkové, z údajného udavačství a lidické občany ze záměrného zapomnění na tento neprokázaný čin. Bezprostředně po odvysílání reportáže se starostka obce Lidice a tehdejší předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice(?) obrátily se stížností poukazující na porušení zásady vyváženosti a objektivity celodenního vysílání České televize na vedení České televize a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Danou kauzou Lidice se na základě dopisu přeživších osmi lidických dětí zabýval prezident republiky i předseda Senátu či ministr kultury České republiky, kteří v této věci do Lidic též osobně přijel. Reportáž byla opakovaně projednávána na jednání Rady České televize a byla také podnětem k významnému snížení bonusu generálního ředitele Petra Dvořáka o 800 000 korun. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ovšem na stížnost odpověděla, že problém má být řešen na úrovni historicko-vědeckého zkoumání. Jednalo se o hluboké nepochopení problému, neboť stížnost nebyla vznesena kvůli přezkumu historické události, ale kvůli porušení zákona o České televizi a kodexu České televize, a to především z hlediska objektivity, vyváženosti a ověřování zdrojů. Ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík nechal vypracovat 14 vědeckých posudků českých a slovenských odborníků, kteří měli přinést odpověď na otázku, zda je možné Alžbětu Doležalovou z Lidic označit s naprostou jistotou a bez jakýchkoli pochybností za udavačku, tak jak to ve své knize učinil Vojtěch Kincl a jak to v rozporu s kodexem a se zákonem o České televizi v reportáži uvedla Česká televize. V červnu tohoto roku byly posudky zveřejněny, s výjimkou jediného se všechny proti tvrzení historika Kincla vymezily. To vedlo členku volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Barboru Kořanovou k navržení mimořádné schůze se zařazeným bodem s názvem Postoj volebního výboru Poslanecké sněmovny k reportáži České televize V předvečer tragédie. Přizváni byli zástupci Rady České televize, zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, člen rady Ústavu pro studium totalitních režimů Vojtěch Šustek a starostka obce Lidice Veronika Kelerová. Schůze, která se měla konat včera 15. 7. 2021 - nebo předevčírem - však byla na poslední - včera - chvíli zrušena, a to poté, co byl podle interních informací na některé účastníky činěn nátlak, aby se z jednání výboru omluvili.

Žádám proto o zařazení tohoto bodu k projednání Poslaneckou sněmovnou, neboť kauza obsahuje znaky patologické snahy o politizaci fungování veřejnoprávních médií a nebezpečnou koncentraci politické a mediální moci v rukou úzké skupiny několika jedinců. Paní Marie Šupíková, dcera lidické ženy Alžběty Doležalové, se již bohužel omluvy od České televize nedožila. Její rodině a divákům však tvůrci a management omluvu stále dluží. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama