ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.04.2015 13:05:14

Statečně pomlouvej. Vždy něco ulpí! č. 2

Statečně pomlouvej. Vždy něco ulpí! č. 2

Z minulého funkčního období si nevzpomínám, že by zastupitelka Tachovská jedinkrát přišla na jednání zastupitelstva s opravdu konstruktivním návrhem. Za to si ovšem nikdy nenechala ujít příležitost osočit druhé.

Svůj způsob jednání nezměnila ani nyní, jako členka vládnoucí koalice. Neodolá jediné příležitosti, aby si „kopla do Rosenbergové“. Přitom se opírá často o polopravdy a lži. Tak jako to předvedla v článku „Dobře utajená petice a nechuť k angažovanosti občanů“, Fórum čtenářů Libereckého kraje 18. 4. 2015 Mladá fronta DNES.

Na březnovém zastupitelstvu města Liberec vystoupila občanka, která si stěžovala, že „nějaký“ odbor magistrátu opakovaně neřešil její podněty. O jaký odbor konkrétně šlo, nebyla schopná říci. Vím ale s určitostí, že hromadný podnět z Janova Dolu řešila rada města. Z odpovědí občanky posléze vyplynulo, že šlo o podněty směrované na odbory státní správy a Povodí Labe. Tedy na místa, která nepatří do kompetence samosprávy. Primátor Batthyány celou věc uzavřel s tím, že mi mají být informace poskytnuty a já jsem s tímto závěrem souhlasila.

Zápis ze ZM dne 26. 3. 2015:

Mgr. Rosenbergová

Dobrý den. Paní Boková, mě moc mrzí to, co jste řekla, že jste se obracela na město nebo na vedení města s žádostí o pomoc. Já si nejsem žádné takové žádosti vědoma, tak prosím, jestli byste mi mohla upřesnit, kdy a jakým způsobem, abych si to mohla ověřit, že vám nebylo vyhověno. Děkuji.

Anna Boková

Určitě, já tady bohužel nemám u sebe všechny tyto dokumenty, ale mám tady ještě kolegy z výboru, kteří se obraceli na město, konkrétně na odbor, to bych vám také mohla říct dodatečně, a byl to i odbor dopravy, byl to, já teď nevím, já si fakt nevzpomenu teď momentálně, ale obraceli jsme se a skutečně se nic nedělalo.

Dokonce nám bylo řečeno, že se máme i na Povodí Labe obrátit, Povodí Labe jediné, co udělalo, nám přišlo pokácet stromy, které tam byly náletové, které vadily, třeba co se týče toho potoka a co se týče Volgogradské ulice, vám tohle všechno klidně budu moct jako nějakým způsobem doložit. Já nevím, jestli kolega.

T. Batthyány

Já myslím, že toto je zbytečné, dostanete první úkol a ten bude, že písemně paní zastupitelce Rosenbergové to sepíšete. Slečno, vážená paní, posloucháte mě? Máte první úkol, písemně paní zastupitelce Rosenbergové napíšete, kde jste nepochodili. Ano? Bezvadné. Děkuji.

Sami se můžete přesvědčit zde: http://docs.liberec.cz/odb_KT/z%C3%A1pisy%20ze%20zased%C3%A1n%C3%AD%20zastupitelstva%20m%C4%9Bsta/2015/3.%20ZM%202015.pdf/

K mému překvapení jsem se namísto slíbených informací dočkala pouze osobního osočování ze strany zastupitelky Zuzany Tachovské. Cituji: „ Jak je možné, že paní exprimátorka o tom nic neví? No, měla toho bezesporu hodně. Při vykonávání funkce primátorky stihla ještě vystudovat soukromou školu J. A. Komenského, kandidovat na druhém místě do PS parlamentu, zapojit se aktivně do předvolební kampaně ČSSD nejen v Liberci, ale i v celém kraji, ale na problémy obyčejných občanů už pak asi nezbýval čas…“

Předně nikdy jsem na Akademii J. A. Komenského nestudovala. Jde o veřejnou informaci, kterou si Zuzana Tachovská má možnost snadno ověřit. Kampaní ČSSD jsem se samozřejmě účastnila (po pracovní době), neb jsem sociální demokratka a bylo by tak nějak hloupé účastnit se kampaní jiných politických stran, např. ODS či KSČM, ale mohu se jejich zástupců zeptat, zda by o to měli zájem.

Podnět občanů z Janova Dolu rada města, včetně mne, řešila. Což dokládá opět veřejně přístupné usnesení rady města:

Usnesení RM 872/2013 ze dne 5. 11. 2013:

USNESENÍ Č. 872/2013

Hromadný podnět občanů k opravě komunikace Volgogradská v úseku mezi ul.Kubelíkovou a Topolovou

Rada města po projednání

bere na vědomí

Žádost občanů ohledně řešení havarijního stavu komunikace – ulice Volgogradská v úseku mezi ul. Kubelíkovou a Topolovou, přijatou dne 10.10.2013 podatelnou Statutárního města Liberec pod č. j. CJ MML 154990/13

schvaluje

Variantní řešení:Variantu A

Odbor správy veřejného majetku v roce 2014 zadá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Volgogradské v úseku mezi ul. Kubelíkovou a Hanychovskou po schválení příslušné výdajové položky zastupitelstvem města Liberce a po vydání nezbytných povolení následně bude akce realizována a do doby realizace akce nadále provádět běžnou údržbu k zajištění bezpečné sjízdnosti a schůdnosti dle potřeby a to opravou jednotlivých výtluků živicí

a  ukládá

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce                     Termín: 11/2013

2. zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky na realizaci předmětné akce                                                                                                                                                     Kontrolní termín: 11/2013

Sami se můžete přesvědčit zde: http://docs.liberec.cz/Odb_KT/usnesen%C3%AD%20rady%20m%C4%9Bsta/2013/U13M19.pdf

Usnesení RM 864/2014 z 9. 9. 2014:

USNESENÍ Č. 864/2014

Sdružené investice s vlastníky IS na rok 2015 a výhled na rok 2016 a 2017

Rada města po projednání

schvaluje

1. plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí na rok 2015, obsahující akce: Křižanská v úseku Šrámkova – Žákovská, Puškinova v úseku žel. přejezd Pilínkov – Ještědská, Šimáčkova v úseku Gen. Svobody – Jabloňová, Klicperova v úseku Klicperova - Svatoplukova - nám. Pod Branou, Zeyerova v úseku Krajinská – Heliova, Sovova vč. parkoviště v úseku Tichá – točka BUS, Kubelíkova v úseku Ještědská - most přes žel. trať, Aloisina Výšina v úseku Dvorská –Jasná, Venušina – Luční celá lokalita

2. plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí s předpokladem realizace v roce 2016 a 2017, obsahující akce: Šamánkova celá, Oblačná v úseku Lipová – Hvězdná, Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova - U Potůčku, Dr. M. Horákové v úseku U Potůčku – Mostecká, Broumovská v úseku Krejčího – Plátenická, Kubelíkova v úseku most přes žel. Trať – Uralská,

3. Uralská celá, Volgogradská celá, Lokalita nám. Papírové celá lokalita, Vítězná celá, Nová celá, Jáchymovská celá

a  ukládá

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku,

1. zajistit dokončení zpracování projektových dokumentací na akce s plánovanou realizací stavby v roce 2015         T: 05/2014

2. nárokovat finanční prostředky na realizaci akcí do rozpočtu na rok 2015                                                                  T: 11/2014

3. zajistit zpracování projektových dokumentací na akce připravované na výhledové období 2016 a Dále                                                                                                                                                                                 T: 05/2016


Sami se můžete přesvědčit zde:

http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/prehled-nejdulezitejsich-oprav-komunikaci-hotovych-rozpracovanych-planovanych-jednotlivych-mestskych-castech.html

Závěrem si dovolím apelovat na ZpL, aby se jako součást vládnoucí koalice soustředila na naplňování svých předvolebních slibů.  Předvolební rétorice totiž s ustavujícím zastupitelstvem už odzvonilo a je třeba makat.

Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout