Mgr. Adam Vojtěch

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,71. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.12.2019 10:02:00

Dostupnost léčiv by zlepšilo vrácení výroby do EU

Dostupnost léčiv by zlepšilo vrácení výroby do EU

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se zúčastnil Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele EPSCO v Bruselu.

 V návaznosti na říjnovou Radu projednal se svými evropskými protějšky další kroky v oblasti zdraví v souvislosti s ekonomikou blahobytu. S ohledem na celoevropský problém s dostupností léčiv, inicioval ministr Vojtěch v rámci programu také projednání tématu lékové politiky.

„Inicioval jsem, abychom v rámci dnešního jednání probrali i téma dostupnosti léčiv. Je to problém, který řeší všechny země EU, proto navrhuji, abychom postupovali společně. Jsem si jist, že dostupnost léčiv by zlepšilo přemístění výroby ze třetích zemí zpět do EU i používání vícejazyčných obalů nebo elektronických letáků,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministr Adam Vojtěch na jednání připomněl, že Evropskou unii čeká v nadcházejících letech zásadní revize farmaceutického právního rámce. „Stejně jako Česká republika pracuje i řada dalších států na řešení výpadků léků pomocí omezení reexportu. Vidím jako zásadní, aby byl přístup všech členských států ve shodě a mohli jsme zamezit výpadkům způsobeným jejich přesunem mezi členskými státy na základě zisku, zároveň však bez omezení pravidel vnitřního trhu,“ zdůraznil ministr Vojtěch.

Dalším tématem jednání Rady byla také otázka duševního zdraví jakožto jednoho ze základních předpokladů blahobytu. „V oblasti duševního zdraví implementujeme Strategii reformy psychiatrické péče, která znamená systémovou změnu péče o duševně nemocné zahrnující zdravotní i sociální péči, oblast prevence i destigmatizace. Na dnešním setkání jsem vyzdvihl, že se téma péče o duševní zdraví dostalo na vládní úroveň a že jsme vytvořili Radu vlády pro duševní zdraví. Jednoznačně jsme tím ukázali, a to i směrem k EU a WHO, že tato problematika patří mezi naše priority,“ řekl ministr Vojtěch.

Česká republika si je vědoma také výzev i příležitostí, které s sebou přináší problematika stárnutí. Ministerstvo zdravotnictví vliv stárnutí na udržitelnost zdravotnického systému ČR analyzuje ve Strategickém rámci rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. „V oblasti podpory aktivního a zdravého stárnutí děláme maximum. Ať již jde o podporu zdravého životního stylu, screeningová vyšetření nebo bezplatná očkování pro pacienty nad 65 let. Věnujeme se také vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví v oblasti specifik stárnutí a edukace seniorů o aktivním životním stylu a prevence duševních onemocnění u seniorů,“ řekl ministr Vojtěch.

Diskuze ministrů zdravotnictví byla také zaměřena na digitální transformaci zdravotních a sociálních služeb. „Je na místě přemýšlet o vytvoření Evropského prostoru zdravotních dat, který by usnadnil předávání zdravotních údajů a podpořil výzkum nových strategií prevence, léčebných postupů, léčiv, lékařských přístrojů a sdílení výsledků. Velmi bychom to uvítali," uvedl ministr Vojtěch. ČR je aktuálně součástí projektu přeshraniční výměny dat, který již v pilotním provozu funguje s Lucemburskem. „V praxi to znamená, že pokud bude v Lucembursku na pohotovosti ošetřován český občan, může si lucemburský lékař vyžádat jeho emergentní údaje od českého poskytovatele zdravotních služeb v podobě tzv. pacientského souhrnu,“ uzavřel ministr Vojtěch.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout