Mgr. Adéla Šípová

  • Piráti
  • Kladno
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.08.2022 19:58:00

Jde o krok zpět, veřejnost by měla být transparentně informována

Jde o krok zpět, veřejnost by měla být transparentně informována

Projev na 28. schůzi Senátu 10. srpna 2022 k návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím

 Jak jsem avizovala, dovolím si načíst pozměňovací návrh k tomuto zákonu, a to je pozměňovací návrh, který bude dopadat na problematiku profesních samosprávných komor.

Tento pozměňovací návrh byl už přednesen na ÚPV, nezískal podporu, což mě tedy mrzí, myslím si, že pokud bychom měli na to projednání tehdy čas, tak bych dokázala možná lépe vysvětlit, o co se jedná.

Můj pozměňovací návrh v současné době v podstatě se snaží ponechat v platnosti aktuální stav, který právě se vztahuje k profesně samosprávným komorám. Co jsou to profesně samosprávné komory? Nevím, jestli je potřeba opakovat. Nicméně typově se jedná o komory zahrnující výkon svobodných povolání z právnické oblasti, z lékařské oblasti a jiné. Typicky jde o Exekutorskou komoru nebo Českou lékařskou komoru, dále pak Českou advokátní komoru.

Jsem velkou zastánkyní toho, že autonomie těchto profesních komor musí zůstat zachována. Nicméně domnívám se, že je zde i zásadní zájem veřejnosti na tom, aby byla informována i nad rámec informací, které jsou na tyto komory přeneseny ze zákona, tj. aby u těchto profesních komor zůstala zachována plná informační povinnost, jako tomu bylo dosud.

Vnímám, že je zapotřebí novelu tohoto zákona přijmout co nejrychleji, chápu, že nám zde hrozí sankce a je zapotřebí se s tím urychleně nějak vypořádat, nicméně nerozumím tomu, proč zrovna vynětí profesních samosprávných komor z plné informační povinnosti proběhlo tímto způsobem, podle mého názoru bez dostatečné diskuse, debaty a odůvodnění.

Zakládáme tímto vynětím profesních samosprávných komor jakousi rozdílnou povahu těchto komor, které například budou zvýhodněny oproti akademické samosprávě. Akademické samosprávě, obcím a jiným institucím zůstane plná informační povinnost zachována, profesní samosprávy bohužel dokázaly nějakým způsobem toto ve svůj prospěch vyjmout.

Domnívám se, že jde o krok zpět, měli bychom se starat o to, aby veřejnost měla možnost transparentním způsobem být informována i o informacích, které jdou nad rámec přenesené působnosti jejich, protože tyto komory mají významný vliv na kvalitu poskytovaných služeb, právě směrem k třetím osobám, nikoli jenom kvůli sobě. Profesní samosprávné komory nejsou něco jako spolek, jsou to velmi významné instituce.

Pokud se zastavím u problematiky například Exekutorské komory, nyní, pokud bude schválen text zákona ve verzi postoupené Poslaneckou sněmovnou, například do budoucna budou ohroženy poskytováním informací z mnoha oblastí, Exekutorská komora v současné době shromažďuje nad rámec povinností, které jim ukládá zákon. Nebudeme vědět nic o lobbingu, soukromoprávních smlouvách, nebudeme vědět možná dostatek informací o všech exekucích a exekučních řízeních, které právě budeme potřebovat, protože se domnívám, že ty dluhové pasti, které naše občany zatěžují, hrozí jim i do budoucnosti, i nadále, zatím neumíme dobře řešit. Myslím si, že ty informace k tomu veřejná správa potřebuje, potřebuje je i veřejnost.

Druhou komorou, kterou bych ráda trošku jmenovala, je Česká lékařská komora, která je samozřejmě také tímto typem profesní samosprávné komory. Na ni tato novela také dopadne. Myslím si, že to taky není správné. Česká lékařská komora, aniž bych zasahovala do oblasti, která mi není úplně nejbližší, protože nejsem lékařkou, vím, že samospráva České lékařské komory se pohybuje v oblasti, v podstatě definuje v mnoha oblastech i to, kde je zapotřebí nařídit léčbu, má to dopad do úhrad léčby nebo léků z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že máme rozporné zájmy mezi lékaři, mezi pacienty a mezi zdravotní pojišťovnou, nyní po novele tohoto zákona nebudeme mít informace o jednání České lékařské komory, která bude mít zásadní dopad na úhradu léčby a léků. Dostaneme se tak do informačního vakua. Myslím si, že to je krok zpět.

Proto si dovolím navrhnout znovu text pozměňovacího návrhu, jímž...

Jenom krátce, ono je to velmi krátké, ale jenom pro upřesnění. Půjde jenom o zachování současného stavu, není to nic zásadního. Odůvodnění máte dále pro vaši studium na vašich stolech.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama