Mgr.Bc. Karel Světnička

Předseda Moravské a Slezské pirátské strany
  • MS Piráti
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,26. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.10.2018 21:47:39

Čeští piráti jsou nad zákony této země?

Čeští piráti jsou nad zákony této země?

Ignorování Ústavy i zákonů této země některým kandidátům od Českých pirátů nedělá problém. Pak se není co divit, že je na některé jedince podán podnět k šetření...

Městské státní zastupitelství

Praha

Oznámení o skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin

 

Před týdnem dne 21. září roku 2018 vyšel v internetovém zpravodajství rozhovor s MUDr. Zdeňkem Hřibem, bytem v Praze – kandidát České pirátské strany na primátora ve volbách roku 2018. ( https://zpravy.aktualne.cz/domaci/po-volbach-nechce-spolupracovat-s-cizinskym-ani-svobodou-pte/r~2f8d907ebcd811e8acf3ac1f6b220ee8/?redirected=1537808051 ). V tomto rozhovoru doytyčný MUDr. Zdeněk Hřib opakovaně, tudíž i vědomě, na počítači pomocí užití Ctrl+C a Ctrl+V vložil text:

„"Česká pirátská strana je ze své podstaty otevřenou platformou respektující názorovou rozdílnost. Každý může ve straně kandidovat v primárních volbách a v případě úspěchu reprezentovat stranu na venek a účastnit se voleb. Stejného principu využil i registrovaný příznivec strany Karel Světnička. Při snaze získat nominaci na senátní kandidátku za Piráty v Moravskoslezském kraji však obdržel 0 hlasů z 20. I tento zcela jasný neúspěch patrně vedl k jeho údajné aktivitě či spíše manipulativní snaze o založení jakési moravské odnože Pirátské strany. Česká pirátská strana se tímto distancu je od těchto aktivit zmíněného Karla Světničky a dementuje veškerá jeho smyšlená vyjádření."

Moravská a Slezská pirátská strana není žádnou "jakousi moravskou odnoží", či "manipulativní snahou", ale ministerstvem vnitra ČR řádně registrovanou politickou stranou dle platných zákonů České republiky.

MUDr. Zdeňku Hřibovi jako přednímu představiteli České pirátské strany, a touto stranou také nominovaného v nadcházejících na pozici primátora Hlavního města Prahy, muselo být jako osobě znalé a kvalifikované zcela zřejmé, že v případě vzniku Moravské a slezské pirátské strany (zkratka "MS Piráti") nešlo o nic manipulativního, o žádnou "údajnou aktivitu" či dokonce o manipulativní snahu, ale o řádnou  založení politické strany, jak to zaručuje Listina práv s svobod.

 Taktéž lze předpokládat, že jako vrcholný představitel a vysokoškolsky vzdělaný člověk musel z povahy věci vědět a být srozuměn, že v době vložení opakovaného textu do diskuze na předmětném chatu, že co se týká počtu hlasujících ke kandidátce Mgr. Karla Světničky (někdo píše 20 jiný 23) tak z hlasujících toliko 2 - 3 hlasující byli z volebního obvodu č. 74 Karviná, který má ve skutečnosti cca 93 tisíc voličů.

Tvrzení o smýšlených vyjádření kohokoli a dementování jeho výroků je také zjevným napadením a zpochybněním práce úředníků Ministerstva vnitra ČR, kteří řádně naši stranu registrovali. Výše uvedený zásah MUDr. Hřiba, provedený veřejně a opakovaně,  lze považovat za hrubý zásah do činnosti jiné politické strany a v předvolebním čase i za hrubý zásah do volné soutěže politických stran a pasivního volebního práva kandidátů Moravské a slezské pirátské strany, čímž v důsledku s cílem prospěchu svého a své politické strany narušil přípravu voleb do Senátu Parlamentu Česk& eacute; republiky.

Kandidát na senátora pan Mgr. Karel Světnička, m.j. také člen Konfederace politických vězňů  má výborný přehled o dění ve svém volebním obvodu z 15 leté práce při kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu. V rámci volebního obvodu byl tento  kandidát Moravské a Slezské pirátské strany, prezentující myšlenky pirátského hnutí, nasazen do voleb až v okamžiku, kdy mu jakou dlouholetému příznivci České pirátské strany hrstka (20 nebo 23?) ostravských příznivců a členů České pirátské strany z osobních důvodů vnitřními machinacemi v obvodu znemožnila kandidaturu. Je zjevné, že tomu tak bylo v důsledku obav z programu kandidát a, kter& yacute; ostře z pirátského stanoviska prosazuje snahy o zneplatnění převodů bytů OKD, či účinnou objektivní kontrolu skutečného obsahu majetku firmy ČEZ. 

Podávám tímto trestní oznámení a podnět k šetření, zda  výše uvedenými tvrzeními v elektronických médiích nedošlo ze strany MUDr. Zdeňka Hřiba k úmyslnému naplnění skutkových podstat trestných činů podle § 351 trestního zákoníku – maření přípravy a průběhu voleb: „…. kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru...“, dále pak podle téhož zákona § 181 – poškozování cizích práv – kdy je uváděna v omyl široká veřejnost zpochybňováním existence řádně registrované politick&eacu te; stra ny a oprávněné konsumace pasivního i aktivního volebního práva kandidátů a potencionálních voličů této politické strany.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama