Mgr.Bc. Karel Světnička

Předseda Moravské a Slezské pirátské strany
  • MS Piráti
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,66. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.9.2020 16:49:33

Inkviziční mecheche ve Valdštejnském paláci - jak zastavit šílence ?

Inkviziční mecheche ve Valdštejnském paláci - jak zastavit šílence ?

Všichni jsme našimi daněmi, horníci na Karvinsku nucenou prací v karanténě, zaplatili šílený pokus o legální návrat do padesátých let? Vůbec, ale naprosto vůbec nešlo o pokus rozvrátit demokratické hodnoty naší země. Na netu jde najít i záznam.

Úžasné páteční dopoledne 25. září v Senátu, plné fanatického odhodlání, upřímné nenávisti a vypjatě nesmiřitelné útočnosti! Chladné hlavy, horoucí srdce, naprosto čisté ruce, jak by řekl nedostižný vzor mnohých přítomných, zakladatel Čeky Felix Edmuntovič Dzeržinský. I když při pohledu na osobní bankovní účty, předchozí aktivity či nehranou nepříčetnost některých přítomných by se daly tyto neměnné hodnoty u mnohých značně relativizovat. Jak vidět, četné Komise proti hybridním hrozbám, pocházejícím výlučně z Ruské federace a Čínské lidové republiky, nikoliv již ze zaoceánských agentur, pohrobcích sudetoněmeckých Henleinovců či  od antarktických tučňáků, již rozhodně  nestačí! Je na místě otázka, proč jsme tedy  vlastně zcela zbytečně  zrušili s takovou pompou StB, když ji nyní obtížně opět obnovujeme? Proč zřizovat pouze novou vládní funkci - koordinátora národní bezpečnosti, když se lze snadno vrátit  k osvědčenému Ministerstvu národní bezpečnosti, které přece tak úspěšně fungovalo  na počátku  50. let  (mj. bezproblémově zabezpečilo cca  250 špagátů apod.)?

Je již zvláštní a příznačné, že nyní veřejné slyšení bezpečnostního výboru v českém Senátu Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům nezahájil Čech, ale Taiwanec Vystrčil. Lze jen doufat, že aspoň tentokrát mu pár obligátních úvodních slov nesepisovali na americkém velvyslanectví, ani nemuselo proběhnout korekcí jeho tiskové česko-vietnamské tajemnice, třeba na velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky. 

Podle senátních paranoidních šílenců je současný hrozivý stav výsledkem hrubého zanedbání nepřátelských vlivů Ruska a Číny a výrazného  deficitu práce Ministerstva vnitra ČR! A tak by naší adekvátní  reakcí na tuto trvalou agresi (jež je ovšem podle nich ZATÍM pouze informační) možná  bylo odpovědět jim stejným způsobem. To by ovšem v EU dosud  nesměli existovat "demokrati", kteří by  chtěli s těmito zavilými nepřáteli dokonce i nadále obchodovat! Třeba takové putinovské Rusko se přitom vůbec nestydí ani  v období pandemie destabilizovat EU nejen dezinformacemi, ale též prostřednictvím dodávek své lacinější ropy a plynu (např. oproti  mnohem dražší US břidlici), jak na senátním potlachu upozornil náměstek ministra zahraničí Povejšil.

České vysoké školy - semeniště ruských a čínských podvratných živlů? 

V naší společnosti by podle těchto  paranoidních vizí měly být nejohroženější skupinou, vystavenou zákeřným rusko-čínským vlivům,  veřejná správa a akademici - univerzity, studenti a vůbec naše mládež! Jsou totiž vůči nim příliš otevření, naivně se nebrání navazování těchto vysoce nežádoucích kontaktů, bezelstně diskutují. Nepřítel tyto vztahy prý nenápadně kultivuje, záměrně o ně pečuje, ev. obdarovává, a to  již od počátku kariéry oslovených úředníků. Poté je o to snadněji zneužívá, vydírá, zastrašuje i ohrožuje! jak výstražně varoval věčný čekatel na generála, vrchní čučkař Michal Koudelka, který snad ani neví, které z tajných služeb by měl sloužit více.

Bývalý rektor UK biolog Václav Hampl, dlouholetý stážista amerických univerzit a bojovník za akademickou LGBT svobodu, proto ihned požádal Ministerstvo vnitra o okamžitou pomoc pro vysoké školy! Např. vydáním jakéhosi manuálu, jak se účinně bránit těmto nepřátelským  "vlivům", když  jsou dnes vědci příliš propojeni na rusko-čínskou vědeckou obec. (MV samozřejmě  manuál již má, ale vysoké školy si jej musí napřed vyžádat, aby MV nebylo, nedej bože opět obviněno ze zasahování do autonomie univerzit.)

Senátor Fischer upozornil na aktivity Číňanů, kteří jako první oslovují nevědomé (a nejspíše dle něho tedy zcela infantilní) našince, iniciují navazování prý nebezpečné spolupráce mezi  českými kraji a čínskými provinciemi, korumpují a nenápadně vyzvídají, pilně  sbírají veškeré informace; jejich zájem se přitom koncentruje především  na fungování českého sociálního systému a opět na oblast VŠ! V tom by jim měly údajně pomáhat jakési záhadné české zprostředkovatelské agentury (nutno důrazně prověřit!) a jiné pochybné osoby. Škoda, že ve svém plamenném projevu nemohl použít příhodnějšího pojmu "závadová individua", znělo by to lépe. Ani užití příkladu jeho otce, za tuhého socialismu vyjíždějícího pod patronací Stb a hlavně KGB do zemí západu, by jistě nepůsobilo z úst tohoto senátorského ruso- a sino- foba a neúspěšného prezidentského kandidáta, v auditoriu vhodně a hlavně věrohodně. Proti těmto nepřátelským "vlivům" je podle Fischera bezpodmínečně nutno se jednotně postavit a spojit úsilí zasažených institucí, vnitra, zpravodajských služeb apod. Je podle něj nutno zřídit společnou centrální kontrolu nad těmito závadnými styky, nejlépe nový úřad, který by je centrálně řídil, sledoval, prověřoval, kontroloval a vyhodnocoval, vedl by jejich evidenci, etc. etc. Před každou cestou do těchto dvou zemí (Ruská federace, Čínská lidová republika) by všechny povinně  proškoloval. Dále by kontroloval  a certifikoval též ony záhadné  zprostředkovatelské agentury. Vnitro, ve Fischerových myšlenkových pochodech zřejmě v roli ocelové pěsti by mělo bezodkladně šetřit i neúmyslné vyzrazení informací; jeho vliv je proto  žádoucí výrazně posílit!

Z úvodního video příspěvku české komisařky Evy Jourové, rozené Špakové, si sledující mohli odnést poněkud smíšené pocity. V každém případě v jejím případě platí, že jablko nepadá daleko od stromu, a dcera rodinné prostředí svého otce, špičkového spolupracovníka Stb, nezapře. Je tedy nutno poděkovat nekvalitním materiálům českých podprsenek, že díky tomu mohla v minulosti tato stálice evropské cenzury nejen dohlížet na přídělovou nekvalitu potravin, ale nyní dbát i na nekvalitu těch našich jediných správných myšlenek a názorů.  

Sinoložka Olga Lomová, další účastnice pocházející z prostředí komunistického establishmentu, která v letech tuhé normalizace absolvovala studium filozofické fakulty sepsáním diplomové práce na téma Politika KS Číny v oblasti zemědělství a její realizace 1978-1980 mj. suše konstatovala, že ČLR je systémovým rivalem EU a USA, její ekonomický růst je pouze spektakulární, a je celý založen na zprofanovaném stalinském modelu. V jejím příspěvku kladený důraz na výběr a prověrky kvalifikovaných tlumočníků by snad zasluhoval jen nepatrně vhodnější medikaci. 

Rejdy zahnívajícímu východu zaprodaných novinářů rozdrtíme?

To takový Jakub Kalenský, to byl jiný a kovaný formát. Není divu, vždyť patří do externího hnízda dezinformační špičky české žurnalistiky Deníku N, kde provozní ředitelku zastává nechvalně proslulá cenzorka a obtěžovatelka studentů v ložnicích na VŠ kolejích Romancovová. Kdo by však očekával jeho četné zkušenosti s ovlivňováním ze strany amerických orgánů a institucí, musel být zklamán. Kalenský široce rozvedl informační agresi Ruska a Číny, kterou je dle něho zapotřebí pečlivě monitorovat a dokumentovat (v Bruselu prý takto Čínu  sleduje jeden člověk, Rusko tři); poté pravdivě informovat veřejnost o skutečných hrozbách; a nakonec tyto agresory trestat!  Nejedná se přece přitom o omezování svobody slova, neboť autory tzv. dezinformací nejsou "novináři", nýbrž  to jsou vojáci, kteří jsou např. v Rusku za tuto činnost jako váleční zpravodajové  i vyznamenáváni. Egon Ervín Kisch, Boris Polevoj nebo Ernest Hemmingway museli v těchto chvílích rotovat ve svých hrobech jako větráky a naopak takový Lažnovský a Krychtálek se při cenzorském senátním kálení Kalenského tetelit blahem. 
Obrana před touto agresí RF a ČLR je podle samozvaného cenzora novinářů Kalenského však v EU nedostatečně tvrdá, EU na ni totiž vynakládá málo peněz. Vedení EU  tuto trvalou bezpečnostní hrozbu dosud plně nechápe, převažuje v něm technokratický přístup, není dostatečně ochotno se účinně uvedeným hrozbám bránit, bohužel se zde  i nadále vyskytují neuvážené tendence dalšího rozvoje obchodu s těmito agresory! Můžeme se jen jako pozorovatelé domnívat, jestli za takovouto rétorikou Kalenského nestojí snaha o umístěnku v dalším státním ouředíčku nebo u dobře napěchovaného koryta. Vystoupení nebylo ničím jiným, než kompilátem jeho dosavadního aktivistického hnoje

Zatímco Kalenskému a Jourové nešlo co do jazykového projevu co vytýkat, osoba jménem Monika Richterová ani příliš nemusela skrývat, za koho kope. Její česká američtina či americká čeština byla pro mnohé stejným oříškem, jako její cenzorsko-inkviziční myšlenkové pochody a projev.

Jakýsi ortodoxně zarouškovaný zástupce Horna poté ve svém nejspíše povinně přečteném příspěvku mj. mdle zdůraznil, že obrana před hybridními hrozbami bude nedílnou součástí kritérií přijetí do státní služby. Jeho ředitel asi moc dobře věděl, proč se raději účasti na této senátní inkviziční trachtaci vyhnout. 

Další těžká váha, Benedikt Vangeli, šéf Centra pro hybridní hrozby a terorismus MV ČR, tvrdil, že se v jeho prapodivném a všem utajeném, co se zejména činnosti týče, útvaru, převážně zabývají školením státní a veřejné správy; jejich činnost prý nesouvisí s prověrkami NBÚ, byť se zpravodajci těsně spolupracují. Odkdy jsou zaměstnanci NBÚ zařazováni mezi zpravodajce ovšem již nevysvětlil. Po vyškolení (rozuměj "indokrinaci" bezpečnostních ředitelů ministerstev, se prý zaměřili na náměstky a ostatní ředitele a pokračují vesele a s mladickým zápalem i ke kádrům střední úrovně. Velký úkol na ně prý nyní  čeká při školení univerzit a ...světe drž se... novinářů. 

Já jsem agent z Číny, nepodělej si své plíny?

Po spíše odbornější části neveřejně veřejného senátního slyšení nesměla chybět kulturní vložka pro rozptýlení již možná znuděných účastníků. Známý showman a komik v modrém dresu ODS Pavel Novotný se snažil promluvit o "nesmírném nátlaku" Ruska a Číny na pražské starosty (nutno upřímně dodat, že mu to moc nešlo - z toho mála, co tomuto individuu v pomačkané košili s panděrem vystrčeným na řečnický pult a nekoordinovaně máchající rukami bylo rozumět, mohli účastníci jen odtušit, že "my jsme se JICH však nebáli, na rozdíl od prezidenta a premiéra, jsme se jim hrdinně postavili". Zde by bylo vhodné naopak medikace jistě ubrat. Další showman, tentokrát nikoliv v převleku za růžového králíčka, rádobyhipster Ondřej Kolář ("Já to schytal z nás tří nejvíc a přitom jsem konal zcela legálně!") a zcela jistě ten nejlepší, největší, nejmoudřejší, nejdražší a nejschopnější pražský primátor všech dob od Praotce Čecha, svérázný amatérský historik a lékař, co nikdy neléčil  Zdeněk Hřib ("Vždy jsem vycházel z přání spoluobčanů a navíc Prahu neosvobodila Rudá armáda, nás (na Moravě) osvobodili Rumuni a na Plzeňsku Američané!") vhodně tuto kulturně - komickou vsuvku programu doplnili. O jedné konkrétní formě "asi nevybíravého brutálního" nepřátelského vlivu ČLR pohotově a úslužně informovala přítomné i starostka MČ - velvyslanec ČLR si  totiž "dovolil" poslat osobní  gratulaci ke zvolení do funkce!

Další z béčkového manšaftu fialovské ODS poslanec Pavel Žáček, přezdívaný svými svazáckými soudruhy Pažout, napadl falšovatele dějin (Doc.Pullmann a spol.) a další dezinformátory, a již tradičně si neopomenul kopnout v zájmu své nevyřešené bolístky do Úřadu pro studium totalit, odkud byl kdysi i se svou suitou vypoklonkován. Do boje proti hybridním hrozbám navrhl zapojit nejen  orgány MV ČR a BIS, ale též Ministerstva kultury i školství, mládeže a tělovýchovy a plamenně žádal z tribuny senátu neprodleně obnovit ideovou a brannou výchovu (rozumějme výplach mozků) mládeže!  K názorům, že v každodenní  praxi je vždy nutno ostře a tvrdě rozlišovat mezi spojenci a nepřáteli, a že proti trvalé agresi je třeba vystupovat rázně a jednotně, se připojili se též další přítomní senátoři a poslanci. Zklamán jistě musel být přičinlivý neomarxistický "studentík" Jan Lipavský, búhvíproč se navenek hlásící k České straně pirátů, mezi jejichž hlavní programové body náleží legalizace měkkých drog a krádeže softwaru, když jeho bezobsažný aktivistický projev jim nestál ani za nepatrný potlesk. Jeho velká hvězdná hodina ještě nepřišla.

Je to jen vaše škoda, že jste v pátek 25 září dopoledne v Senátu také nebyli! Stejně by vás tam nepustili. Pokud snad tohle senátní show za peníze českých daňových poplatníků stálo za to, aby je služebně sledovali i nějací ti čínští a ruští rozvraceči, jistě jim muselo připomenout neblahé kapitoly z jejich vlastních  dějin v dobách nejtužší kulturní revoluce a stalinských čistek. Samozřejmě v přestávkách mezi jejich smíchem. A to i přesto, že čas k udělování senátních medailí Bobliga z Edelstadtu či McCarthyho nejbdělejším strážcům našeho myšlení a mediálního prostoru tentokrát ještě nepřišel. 

My jsme byli, slyšeli a poblili se (málem). A komu z vás ještě nedošlo, že český Senát je pouze parazitní partou vyžírků volených 20%, a nejlevnější českou cestovní kanceláří, mohlo po pátku přibýt i nepříjemné mrazení v zádech, co pro poškození mezinárodní situace naší země a lidu mohou tito podivní volení lidé ještě v budoucnosti způsobit.

Léky se nabízí dva - prosadit zákon o obecném nebo zvláštním referendu a následně tuhle partu v onom referendu, třeba i za cenu její doživotní apanáže, zrušit, nebo k nadcházejícím senátním volbám - i přes coronavirus - tentokrát výjimečně  jít a volit jen a pouze ty z kandidátů, kteří nejsou na výplatních listinách ŽÁDNÝCH zahraničních subjektů a vlivových agentur a jejichž jediným programem bude rozpuštění senátu odhlasovat.  

Mgr. Bc Karel Světnička, předseda Moravské a Slezské pirátské strany, člen předsednictva KPV
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama