Mgr. Bc. Petr Šmíd

  • SPOZ
  • Ústecký kraj
  • vicehejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.03.2017 20:57:55

Perspektivy školství v Ústeckém kraji

Perspektivy školství v Ústeckém kraji

mé vyjádření do Učitelských novin

 

Ústecký kraj není bohužel nezávislým organizmem a musí postupovat v souladu se školskou politikou ČR. Na tu je můj osobní pohled v mnoha směrech kritický. Změny, které přicházejí, nepovažuji častokrát za přínosné. Současná podoba tzv. inkluze je trnem v oku odborné veřejnosti. Na připomínky není brán zřetel. Finanční prostředky určené pro školství jsou místo k učitelům směřovány na podporu různých neziskových organizací a mohl bych ještě dlouho pokračovat.

Největším problémem ve středním vzdělávání jsou jeho celkové výsledky. Bohužel se Ústecký kraj pohybuje, v různých celostátních srovnáních, na posledních příčkách. Zde ovšem neleží tíha na bedrech pouze středních škol, ale také a hlavně škol základních. Ukazuje se totiž, že kamenem úrazu je vzdělávání na druhém stupni škol základních. Samozřejmě nemůžeme proces výchovy a vzdělávání redukovat pouze na systém školství, záleží také na rodičích dětí.

Rád bych, aby se obnovily některé prvky, které se osvědčily v minulosti a které nejsou procesně ani finančně náročné. Mám na mysli například předmětové metodické komise. Je důležité, aby se vybraní učitelé scházeli nejen mezi středními školami v kraji, ale také s učiteli základních škol, neboť sdílení zkušeností a dobré praxe nám může pomoci.

V brzké budoucnosti bude závažným problémem ve středním školství nedostatek kvalifikovaných učitelů odborných předmětů na středních odborných školách, zejména technicky zaměřených oborů vzdělání. Zde bude důležité, aby si svou zodpovědnost ve vztahu ke vzdělávání uvědomily také firmy. Ostatně zlepšení spolupráce firem a škol je jedním z mých hlavních cílů. Jsme ve fázi monitorování potřeb firem, navázali jsme spolupráci s významnými partnery zastupujícími oblast průmyslu, zemědělství, služeb a dalšími. Cílem je reagovat na skutečné potřeby trhu práce. Například zavedením prvků duálního vzdělávání.

Chtěl bych také zdůraznit nutnost podpory karierového poradenství. Je důležité, abychom dokázali každého žáka kvalifikovaně informovat o jeho nejlepších předpokladech pro výběr oborů středního a terciárního vzdělání.

 Spolu, s výše uvedeným, je zároveň i potřebné vybrané obory vhodnými způsoby popularizovat a motivovat žáky k jejich studiu. V této souvislosti bych chtěl rozšířit počet podporovaných oborů SŠ formou stipendia Ústeckého kraje. Musíme se zaměřit například na podporu zdravotnických oborů vzdělání, zejména oboru zdravotnický asistent, ve kterém je dramatický pokles počtu žáků, který by v budoucnu mohl znamenat ohrožení zdravotní péče pro občany kraje.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout