Mgr. Bc.et Bc.et Bc. Jan Richter

  • ANO 2011
  • Ústecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.11.2022 21:45:00

Dle makroekonomické predikce letos dosáhne průměrná míra inflace 15 procent

Dle makroekonomické predikce letos dosáhne průměrná míra inflace 15 procent

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 16. listopadu 2022 k návrhu zákona o státním rozpočtu

 Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové,

na začátek mi nejprve dovolte, abych vám všem poděkoval za to, že jsem mohl vystoupit ještě před přednostními právy. Z mých vážných rodinných důvodů já budu muset pak Sněmovnu ještě rovnou opustit.

Takže v krátkosti se vyjádřím ke dvěma pozměňovacím návrhům ke státnímu rozpočtu na rok 2023 pod číslem 315, které jsem do systému zadal. V pár bodech okomentuji.

Donekonečna mohu hovořit o tom, jak se vláda postavila k energetické krizi, nejen k občanům České republiky, ale zejména ke sportovním organizacím, svazům a klubům. Samozřejmě cena energie v první řadě dopadala na firmy a na rodiny, domácnosti a tomu se vláda měla věnovat primárně.

Ale co se týká sportovního prostředí, to bylo daleko horší v tom, že kluby nevytváří a ani nemohou vytvářet z dotačních peněz dlouhodobé rezervy, které by v dobách horších mohly použít. A tak se stalo, že finance, které dostaly ve druhé polovině letošního roku vzhledem k provizoriu okamžitě použily na zvýšené energie, respektive pardon, v první polovině letošního roku použily na zvýšené energie a finance, které dál se měly promítnout do těch programů, jako je údržba a provoz, jsme schvalovali až včera, co se přehlasovalo veto pana prezidenta. A tam se obávám, jestli vůbec ty peníze dokážou ještě vyčerpat a zprocesovat tak, aby to bylo všechno v pořádku, neboť je to všechno na poslední chvíli. A jak víme všichni, tak nám ty energie toto sportovní prostředí likvidují.

Rozpočet na rok 2023 je sice navýšen o 1 863 930 424 oproti roku 2022, ale více je směřován do investic, než na samotný provoz klubů a svazů. Pozměňovací návrhy tuto spotřebu reflektují, nicméně ani tato částka není ta, která by uspokojila všechny požadavky ze sportovního prostředí. Opět bych tady mohl donekonečna číst jednotlivé kluby a jejich potřeby. Pouze v krátkosti připomenu, že trend postupné zvyšování příjmů do sportu, o kterém léta všichni pouze hovoří a jen naše vláda k tomu šla naproti, je rázem pryč a s tím i celá koncepce. Nikde nevidím snahu dostat se ve financování sportu na úroveň většiny států Evropské unie, v čem Česká republika dlouhou dobu zaostává. A opět se budu opakovat, nejde tady nic jiného vymyslet než donekonečna opakovat nevyslyšené prosby ze sportovního prostředí, že energie budou pro kluby likvidační, a proto opět uvádím jako příklad velikostně srovnatelné státy s naší republikou, což je Švýcarsko, které dává do sportu ročně 30 miliard, Rakousko 20 miliard, Maďarsko 25 miliard a Česká republika pouhou pouhých na rok 2023 6,9 miliard.

Pozměňovací návrhy mám dva. První se týká přerozdělení financí již navrženém rozpočtu 2023, a druhý pak navýšení této rozpočtové kapitoly o částku 1,3 miliardy. Provoz a údržba pomáhá sportovištím zejména s cenami energií, teď, když sportovištím narostly ceny 3-8 krát více, tak budou požadavky minimálně za tři miliardy. Dopady ve sportu jsou katastrofální, a to ještě není vrchol krize, neboť většině teprve budou končit zastropované tarify. Potom se uvidí, jak to celé dopadne. Když se pozastavím malinko u programového prohlášení vlády, kdy v kapitole sport píšete v několika odstavcích, jak se vláda o tuto problematiku bude zajímat a co bude výsledkem ano, nejčastěji tam máte slovo transparentnost, ale ta bohužel energie nezaplatí. Dále tam máte přeměnu NSA ve funkční organizaci, která bude transparentně rozdělovat dotace. Otázka zní jaké a jakou výši, to je to podstatné, a přitom primárně tato novela řeší větší politický vliv. Jednoduše řečeno, že za co stojí dnes jiní u soudu, vy tady budete legalizovat zákonem. Aktualizujete investiční programy, ale které? Nikde se mi nepodařilo dohledat. A zase píšete víceleté financování sportu s vaším oblíbeným transparentně. Zabezpečíte trvání dotačních programů, aby měly kluby a svazy jistotu financování, a to již zkraje roku, to se ukázalo v době provizoria. A tak bych mohl pokračovat. Nic z toho, co máte v programovém prohlášení, které je ke sportu neplníte a jsou to jen plané řeči, které se do prohlášení vepsaly.

Zde si dovolím představit dva pozměňovací návrhy, ke kterým se v této rozpravě přihlašuji a jsou vedeny pod sněmovními tisky 16 25 a 16 26. Pozměňovací návrh poslance Jana Richtera, Andreje Babiše, Ondřeje Babky, Romana Kubíčka, Jaroslava Bžocha k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, sněmovní tisk číslo 315 - druhé čtení, vedený v systému pod sněmovním dokumentem 16 25 v kapitole 362 - Národní sportovní agentura, se zvyšují výdaje souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele výdaje dotace do oblasti sportu v tom rozvoj a podpora sportu o částku 1 50 000 000. V kapitole 362 - Národní sportovní agentura se snižují výdaje souhrnného ukazatele výdaje celkem a průřezového ukazatele výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS SMVS, celkem část investiční podpora, celkem o částku 1 50 000 000. Za třetí současně dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona, včetně příloh. Odůvodnění: predikovaný nárůst spotřebitelských cen pro rok 2023 je dle informací Ministerstva financí ČR predikovaný ve výši 8,5 %. Přesunuty prostředky v tomto pozměňovací návrhu jsou určené na provoz sportovišť v návaznosti na významný inflační růst běžných nákladových položek, a to zejména růst cen elektřiny a plynu.

Dle mediálních informací a průzkumu České unie sportu a České obce sokolské sedmdesáti procentům sportovních klubů vzroste v následujícím období cena elektřiny a plynu o více než 200 procent. Na skokové zdražení cen energií není spolkový sport žijících z příspěvků členů a veřejných dotací a grantů vůbec v České republice připraven. Není ani zcela vyloučeno, že by v důsledku pádivé inflace sportovní kluby byly nuceny výrazně omezovat svou činnost. Investiční podpora sportu v České republice je zcela jistě žádoucí, ale vzhledem k současné krizové situaci a ohrožení samotné existence sportovních klubů je v roce 2023 základním úkolem NSA zachovat existenci klubů, zachování sportovních aktivit nejen dětí a mládeže, ale také celé společnosti je zejména v období po zdravotnické krizi velmi důležité.

Za prvé v části Rozvoj a podpora sportu dotační výzvě Můj klub se zvyšují výdaje o částku 100 milionů, v části Rozvoj a podpora sportu dotační výzvy Podpora sportovních svazů se zvyšují výdaje o částku 350 milionů, v části Rozvoj a podpora sportu dotační výzvě Provoz a údržba se zvyšují výdaje o částku 500 milionů, v části Rozvoj podpora sportu dotační výzvě Podpora reprezentace a talentované mládeže se zvyšují výdaje o částku 100 milionů. Druhý pozměňovací návrh vedený v systému pod sněmovním dokumentem 16 26 v kapitole 362 - Národní sportovní agentura se zvyšují výdaje souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele výdaje dotace do oblasti sportu v tom Rozvoj a podpora sportu o částku 1,3 miliardy korun. V kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa se snižují výdaje souhrnné ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele výdaje vládní rozpočtová rezerva o částku 1,3 miliardy korun. Současně dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona, včetně příloh. Odůvodnění: zde navržené navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury vychází z bezprecedentní situace, kdy český sport bez dostatku finančních prostředků k samostatnému základnímu provozu.

Dle makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR průměrná míra inflace dosáhne v roce 2022 výše 15 procent, i v roce 2023 bude pokračovat období výrazně zvýšené inflace. Inflační tlaky budou tvořeny především tržními faktory a pokračujícím zdražování energií. V roce 2023 by měly ceny elektřiny v průměru vzrůst o 25 procent a plynu o 14 procent. V souladu s výše uvedeným je možné očekávat, že průměrná míra inflace v roce 2023 dosáhne 9,5 procenta. Navíc dle mediálních informací a průzkumu České unie sportu a České obce sokolské 70 procentům sportovních klubů vzroste cena za elektřinu a plyn o více než 200 procent. To se projeví ve zvyšování členských příspěvků nebo cen pronájmů sportovcům, což je pro po období, jak jsem už zmiňoval i v prvním pozměňovacím návrhu, krize zcela nepřijatelná. Bez pomoci státu hrozí, že český sport nebude schopen náklady na energie pokrýt.

Sport je investicí do budoucnosti a nesmí být zbytnou záležitostí. Navržené rozumné navýšení kapitoly Národní sportovní agentura 1,3 miliardy korun zvyšuje rozpočtovou jistotu českého sportu a předchází nepřijatelné situaci, kdy by byly sportovní kluby v důsledku bezprecedentní situace způsobené zcela mimo vliv jejich jednotlivých klubů nuceny zcela omezit svou činnost. Za prvé v části Rozvoj a podpora sportu dotační výzvy Můj klub se zvyšují výdaje o částku 400 milionů, v části Rozvoj a podpora sportu dotační výzvě Podpora sportovních svazů se zvyšují výdaje o částku 300 milionů, v části Rozvoj a podpora sportu v dotační výzvě Provoz a údržba se zvyšují výdaje o částku 500 milionů a v části Rozvoj a podpora sportu dotační výzvě Podpora reprezentace a talentované mládeže se zvyšují výdaje o částku 100 milionů.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama