Mgr. Bc.et Bc.et Bc. Jan Richter

  • ANO 2011
  • Ústecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.03.2022 22:21:00

Pokles, přesahující 20 procent, není v souladu s koncepcí v oblasti sportu

Pokles, přesahující 20 procent, není v souladu s koncepcí v oblasti sportu

Projev na 9. schůzi Poslanecké sněmovny 4. března 2022 k státnímu rozpočtu

 Děkuji, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Dovolte mi, abych zde načetl respektive se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, k Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu pod sněmovním dokumentem číslo 567. Zatímco v posledních 25 letech výdaje většiny států Evropské unie na sport výrazně vzrostly a průměrně evropské výdaje na sport činí cca 0,5 % HDP, v České republice šel bohužel vývoj ve financování podpory a rozvoje sportu opačným směrem. Česká republika patří podle statistik v rámci EU dlouhodobě mezi členské státy EU s nejnižšími výdaji na podporu a rozvoj sportu. V červnu 2016 přijala vláda České republiky svým usnesením číslo 591 koncepci podpory sportu 2016 - 2025 Sport 25. Jedním z hlavních cílů této koncepce bylo i navýšení výdajů na sport ve státním rozpočtu tak, aby se Česká republika alespoň částečně přiblížila k průměrné úrovni financování sportu v Evropské unii. Postupným každoročním navyšováním vládních výdajů na sport v letech 2016 - 2025 má dosáhnout podílu výdajů na podporu a rozvoj sportu jedno procento celkových výdajů státního rozpočtu, 0,3 % HDP v nominální hodnotě by se tedy v roce 2025 měly výdaje na sport pohybovat kolem cca 22 až 23 miliard korun.

Zatímco v letech 2017 - 2021 se dařilo postupným nárůstem výdajů na sport dosáhnout úrovně cca 0,6 celkových výdajů státního rozpočtu s perspektivou naplnění stanoveného cíle, v roce 2025, od roku 2022 nastal opačný trend, respektive v tomto návrhu státního rozpočtu jdeme cestou dolů. A začaly se snižovat až na úroveň na cca 0,4 % celkových výdajů státního rozpočtu v roce 2021. Z tohoto pohledu je značně nesystémové, že v návrhu rozpočtu na rok 2022 byl rozpočet kapitoly 362 Národní sportovní agentura dramaticky ponížen o desítky procent na hodnotu 4,6 miliardy korun. Přestože průměrné snížení výdajů státního rozpočtu a většiny kapitol státního rozpočtu je na rok 2022 cca pouze o 2 %. I po započítání výdajů na sport v ostatních kapitolách resortní sportovní centra Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a MŠMT některé výdaje MMR nedosahují rozpočtové prostředky na podporu a rozvoj sportu ani 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu.

Je pochopitelné, že vzhledem k základním parametrům návrhu státní rozpočtu i kapitola 362 NSA zaznamená v roce 2022 meziroční propad. Pokles přesahující 20 % však není v souladu s koncepčními cíli státu v oblasti sportu, ani s programem této vaší vlády v oblasti sportu.

Pro velkou část zejména sportovních klubů a tělovýchovných jednot, ale i některých sportovních svazů, je navrhované snížení výdajů na sport likvidační a reálně hrozí jejich ekonomické krachy a rušení zejména proto, že nejvýraznější škrty nastaly v oblasti dotací na provoz a údržbu sportovních zařízení, což je v příkrém rozporu s prudkým nárůstem cen energií a inflací, které naopak zásadním způsobem zvyšují výdaje na zajištění sportovní činnosti a pohybových aktivit ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách.

Prvním z příkladů je již oznámený prodej sportovní haly TJ Bohemians Praha v Praze na Hagiboru z důvodu nedostatků prostředků na provoz, aby klub odvrátil riziko insolvence a nepřišel o další sportoviště. A budou předpokládám následovat i další kluby.

Navrhované zvýšení výdajů kapitoly NSA v položce Rozvoj a podpora sportu o 600 milionů korun je určitým nezbytným minimem k zajištění chodu sportovních organizací, zejména provozu sportovišť a úhrady energií, které minimalizují snížení výdajů na sport v návrhu státního rozpočtu na rok 2022 meziročně cca o 12 %.

A tedy za prvé, v kapitole 396 Státní dluh snížit celkové výdaje kapitoly o 200 milionů korun, a to takto: V položce Výdaje celkem snížit částku 49 966 880 286 korun na částku 49 766 880 286 korun. Z toho v položce Obsluha státního dluhu snížit částku 49 966 880 286 Kč na částku 49 766 880 286.

Za druhé. V kapitole 398 Všeobecná pokladní správa snížit celkové výdaje kapitoly o 400 milionů korun, a to takto:

V položce Výdaje celkem snížit částku 227 748 708 200 na částku 227 348 708 200, z toho v položce Vládní rozpočtová rezerva snížit částku 8 674 542 461 na částku 8 474 542 461; stavební spoření snížit částku 4 300 000 000 na částku 4 200 000 000 a penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření snížit částku 7 600 000 000 na částku 7 500 000 000.

Za třetí. V kapitole 362 Národní sportovní agentura zvýšit celkové výdaje kapitoly o 600 000 000 korun, a to takto:

V položce Výdaje celkem zvýšit částku 4 604 360 271 na 5 204 360 271, z toho v položce Rozvoj a podpora sportu zvýšit částku z 2 832 921 081 na částku 3 432 921 081.

Pokud se vláda bude chtít přiblížit cíli koncepce SPORT 2025 v objemu financí na podporu a rozvoj sportu ze státního rozpočtu, je nutné si uvědomit, že v letech 2023, 2024 ka 2025 bude muset dojít ke zvýšení výdajů na sport až o 5 miliard ročně. Je žádoucí se cíli alespoň postupnými kroky přiblížit.

Navrhovaná úprava je v souladu se státní koncepcí podpory sportu 2016 - 2025.

Pozměňovací návrh má nulový dopad do celkových příjmů i výdajů státního rozpočtu 2022 a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Pozměňovací návrh je též slučitelný s právem Evropské unie, je navíc plně kompatibilní s pracovním plánem Evropské unie v oblasti sportu na období 2021 - 2024, v němž definuje cíle a úkoly Evropské unie, i jednotlivých členských států v oblasti sportu, a to pod spisovou značkou 2020/C419/01.

Děkuji vám všem za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama